Листа категорија Претрага Навише
Kategorija: Pravilnici
 
Документи: 10
doc0 PRAVILNIK o graničnoj vrednosti ukupnog nivoa koncentracije olova, kadmijuma, žive i šestovalentnog hroma u ambalaži HOT

DownloadKreirano
Veličina
Preuzeto
31-08-2015
31.5 KB
862
doc1 PRAVILNIK o vrsti i godišnjoj količini ambalaže korišćene za upakovanu robu stavljenu u promet HOT

DownloadKreirano
Veličina
Preuzeto
31-08-2015
25 KB
865
doc2 PRAVILNIK o godišnjoj količini ambalažnog otpada HOT

DownloadKreirano
Veličina
Preuzeto
31-08-2015
25 KB
802
doc3 PRAVILNIK o sadržini i načinu vođenja registra izdatih dozvola za upravljanje ambalažnim otpadom HOT

DownloadKreirano
Veličina
Preuzeto
31-08-2015
44.5 KB
793
doc4 PRAVILNIK o načinu numerisanja, skraćenicama i simbolima na kojima se zasniva sistem identifikacije i označavanja ambalažnih materijala HOT

DownloadKreirano
Veličina
Preuzeto
31-08-2015
72.5 KB
889
doc5 PRAVILNIK o vrstama ambalaže sa dugim vekom trajanja HOT

DownloadKreirano
Veličina
Preuzeto
31-08-2015
26.5 KB
843
doc6 PRAVILNIK o kriterijumima za određivanje šta može biti ambalaža HOT

Download

Sa primerima za primenu kriterijuma i listi srpskih standarda koji se odnose na osnovne zahteve koje ambalaža mora da ispunjava za stavljanje u prometKreirano
Veličina
Preuzeto
31-08-2015
86 KB
843
doc7 PRAVILNIK o obrascu dokumenta o kretanju opasnog otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje HOT

DownloadKreirano
Veličina
Preuzeto
31-08-2015
97.5 KB
920
doc8 PRAVILNIK o obrascu dokumenta o kretanju otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje HOT

DownloadKreirano
Veličina
Preuzeto
31-08-2015
94 KB
956
doc9 PRAVILNIK o obrascu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje, tretman i odlaganje otpada HOT

DownloadKreirano
Veličina
Preuzeto
31-08-2015
50.5 KB
904

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика