Hlavná stránka Vyhľadať Hore
Kategórie: Pravilnici
 
Dostupné súbory: 10
doc0 PRAVILNIK o graničnoj vrednosti ukupnog nivoa koncentracije olova, kadmijuma, žive i šestovalentnog hroma u ambalaži HOT

StiahnuťDátum
Veľkosť
Stiahnutí
31-08-2015
31.5 KB
877
doc1 PRAVILNIK o vrsti i godišnjoj količini ambalaže korišćene za upakovanu robu stavljenu u promet HOT

StiahnuťDátum
Veľkosť
Stiahnutí
31-08-2015
25 KB
879
doc2 PRAVILNIK o godišnjoj količini ambalažnog otpada HOT

StiahnuťDátum
Veľkosť
Stiahnutí
31-08-2015
25 KB
815
doc3 PRAVILNIK o sadržini i načinu vođenja registra izdatih dozvola za upravljanje ambalažnim otpadom HOT

StiahnuťDátum
Veľkosť
Stiahnutí
31-08-2015
44.5 KB
804
doc4 PRAVILNIK o načinu numerisanja, skraćenicama i simbolima na kojima se zasniva sistem identifikacije i označavanja ambalažnih materijala HOT

StiahnuťDátum
Veľkosť
Stiahnutí
31-08-2015
72.5 KB
904
doc5 PRAVILNIK o vrstama ambalaže sa dugim vekom trajanja HOT

StiahnuťDátum
Veľkosť
Stiahnutí
31-08-2015
26.5 KB
856
doc6 PRAVILNIK o kriterijumima za određivanje šta može biti ambalaža HOT

Stiahnuť

Sa primerima za primenu kriterijuma i listi srpskih standarda koji se odnose na osnovne zahteve koje ambalaža mora da ispunjava za stavljanje u prometDátum
Veľkosť
Stiahnutí
31-08-2015
86 KB
860
doc7 PRAVILNIK o obrascu dokumenta o kretanju opasnog otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje HOT

StiahnuťDátum
Veľkosť
Stiahnutí
31-08-2015
97.5 KB
943
doc8 PRAVILNIK o obrascu dokumenta o kretanju otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje HOT

StiahnuťDátum
Veľkosť
Stiahnutí
31-08-2015
94 KB
966
doc9 PRAVILNIK o obrascu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje, tretman i odlaganje otpada HOT

StiahnuťDátum
Veľkosť
Stiahnutí
31-08-2015
50.5 KB
913

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика