Hlavná stránka Vyhľadať Hore
Kategórie: 2016
Počet podkategórií: 10
folder0
404-1-2016 Poljočuvari

Podkategórií: 0
Súborov: 3
folder1
404-2 2016 - Ograda Kulpin

Podkategórií: 0
Súborov: 4
folder2
404-3 2016 Parterno uređenje bazena u Magliću

Podkategórií: 0
Súborov: 3
folder3
404-4 2016 Parterno uređenje jezera u Magliću

Podkategórií: 0
Súborov: 3
folder4
404-6 2016 Parterno uređenje prostora oko sportske hale u Gložanu

Podkategórií: 0
Súborov: 3
folder5
404-5 2016 Nabavka i ugradnja osvetlјenja u OŠ „Jan Čajak“ u Bačkom Petrovcu i OŠ „Žarko Zrenjanin“ u Magliću

Podkategórií: 0
Súborov: 2
folder6
404-7 2016 Nabavke građevinskog materijala za pomoć izbeglim i prognanim licima na teritoriji Opštine Bački Petrovac

Podkategórií: 0
Súborov: 2
folder7
404-8 2016 Nabavka poljoprivrednih mašina, električnih mašina, aparata, opreme i potrošnih materijala i industrijskih mašina za pomoć izbeglicama na teritoriji Opštine Bački Petrovac

Podkategórií: 0
Súborov: 2
folder8
404-17/2016-05

Podkategórií: 0
Súborov: 2
folder9
7-2016 Javna nabavka dobara: Nabavka opreme za obavljanјe delatnosti

Podkategórií: 0
Súborov: 2


 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика