Lista kategorija Pretraga
Lista kategorija
Broj Kategorija: 19
folder0Budžet Podkategorije: 12 Dokumenti: 47

Dokumenta vezana za budžet opštine

folder1Društvena briga o deci Podkategorije: 0 Dokumenti: 0

Zahtevi za dečji dodatak, roditeljski dodatak, porodiljsko odsustvo, ...

folder2Lokalna poreska administracija Podkategorije: 2 Dokumenti: 21

Dokumenta vezana za Lokalnu poresku administraciju

folder3Konkursi Podkategorije: 8 Dokumenti: 86
folder4Javne nabavke Podkategorije: 142 Dokumenti: 527
folder5Javni pozivi Podkategorije: 24 Dokumenti: 54
folder6Obaveštenja Podkategorije: 0 Dokumenti: 1
folder7Materijali za sednicu Skupštine opštine Podkategorije: 0 Dokumenti: 1
folder8Lokalni akcioni planovi Podkategorije: 0 Dokumenti: 7
folder9Brošure Podkategorije: 0 Dokumenti: 2
folder10Komasacija Podkategorije: 0 Dokumenti: 5

KO Bački Petrovac, KO Kulpin, KO Maglić

folder11Odluke Podkategorije: 3 Dokumenti: 10
folder_html12Zaštita životne sredine Podkategorije: 23 Dokumenti: 210

Propisi, odluke i izveštaji vezani za zaštitu životne sredine

folder13Razno Podkategorije: 10 Dokumenti: 43
folder14Samodoprinos Podkategorije: 0 Dokumenti: 4
folder15Inspekcijske službe Podkategorije: 17 Dokumenti: 153
folder16nacrt statuta Podkategorije: 0 Dokumenti: 0
folder17projekti Podkategorije: 0 Dokumenti: 15
folder18jzv Podkategorije: 0 Dokumenti: 61

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика