Službeni list Opštine Bački Petrovac

Službeni list br 11-2022

Broj: 11

20. maja 2022. godine 

S A D R Ž A J

Službeni list br 10 -2022

Broj: 10

5. maja 2022. godine

S  A  D  R  Ž A  J

 

I    OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE  BAČKI  PETROVAC

 

43. - Rešenje o davanju na  korišćenje nepokretnosti,

44. - Rešenje o povećanju aproprijacije,

45. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

46. - Pravilnik o uslovima i načinu pružanja podrške za nabavku bicikla  kao  ekološki  prihvatlјivog  transporta  u  2022. godini.


Službeni list br 10 -2022


 

Službeni list br 9-2022

Broj: 9

20. aprila 2022. godine

 

S  A  D  R  Ž A  J

 

I    PREDSEDNIK  OPŠTINE  BAČKI  PETROVAC

 

42. - JAVNI POZIV bankama zainteresovanim za kratkoročno kreditiranje registrovanih polјoprivrednih gazdinstava na teritoriji opštine Bački Petrovac u 2022. godini uz učešće Opštine Bački Petrovac u sufinansiranju kamata na kredite za nabavku obrtnih sredstava.


Službeni list br 9-2022


 

Službeni list br 8а -2022

Broj: 8a

11. aprila 2022. godine

 

S  A  D  R  Ž A  J

 

I     SKUPŠTINA  OPŠTINE  BAČKI  PETROVAC

 

39.  - Odluka o donošenju Srednjoročnog plana Opštine Bački Petrovac za period  2022- 2025 i 

Srednjoročni  plan   Opštine Bački Petrovac za period  2022- 2025,

 

II   OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

40. - Pravilnik o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelјa toplote po osnovu javnog poziva za sufinansiranje programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova, JP1/22.

41. - Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije, porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode po javnom pozivu uprave za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti, JP1/22.


Službeni list br 8а -2022


 

Službeni list br 8-2022

Broj: 8

11. aprila 2022. godine

S  A  D  R  Ž A  J

 

I     SKUPŠTINA  OPŠTINE  BAČKI  PETROVAC

 

28.  - Odluka o davanju  saglasnosti na realizaciju projekta unapređenja sistema javne rasvete na teritoriji opštine  Bački Petrovac u cilјu racionalizacije potrošnje  električne energije,

29. - Odluka o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti  iz javne svojine Opštine Bački Petrovac,

30. - Rešenje  o prestanku funkcije člana Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac,

31. - Rešenje  o izboru člana Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac,

32. - Rešenje  o prestanku  dužnosti zamenika predsednika Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u opštini Bački Petrovac -   k.o. Bački Petrovac,

33. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada i finansijski plan Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2022. godinu,

34. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac za 2022. godinu,

35. - Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Biblioteke „Štefan Homola“  u  Bačkom  Petrovcu za 2022. godinu,

36. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ – Slovačko vojvođansko pozorište  u Bačkom Petrovcu za 2022. godinu,

37. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan  rada i finansijski plan Mesne zajednice  Bački Petrovac za 2022. godinu,

38. - Rešenje  o  davanju saglasnosti na Plan  rada Mesne zajednice Gložan za 2022. godinu.


Službeni list br 8-2022


 

Službeni list br 7-2022

Broj: 7

28. marta 2022. godine

 

S  A  D  R  Ž A  J

 

I    PREDSEDNICA  OPŠTINE  BAČKI  PETROVAC

23. - Odluka  o ukidanju vanredne situacije za  celu teritoriju opštine  Bački Petrovac,

 

II    OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

24. - Odluka o obrazovanju jedinica civilne zaštite opšte namene i specijalizovane jedinice civilne zaštite za uzbunjivanje na teritoriji opštine Bački Petrovac,  

25. -Rešenje o povećanju aproprijacije, broj  016-4/175-8-2022,

 

III   OPŠTINSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

26. - Poslovnik o  radu  Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Bački Petrovac.


Službeni list br 7-2022


 

Službeni list br 6-2022

Broj: 6                                                              

22. marta 2022. godine                          

 

S  A  D  R  Ž A  J

 

I  OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

20. - Odluka, broj  016-4/174-7-2022, 

21. - Odluka, broj  016-4/174-8-2022,

 

II  SLUŽBA  SKUPŠTINE  OPŠTINE  I OPŠTINSKOG VEĆA 

22. - Ispravka  Rešenja  o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2022. godinu na teritoriji opštine Bački Petrovac

 


 Službeni list br 6-2022


 

Službeni list br 5-2022

Broj: 5

3. marta 2022. godine

S  A  D  R  Ž A  J

 

I     OPŠTINAKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

9. - Rešenje  o izmeni Rešenja o imenovanju članova Saveta za bezbednost 

saobraćaja na putevima na teritoriji opštine Bački Petrovac,

10. - Rešenje o davanju na korišćenje, broj  016-4/172-7-2022, 

11. - Rešenje o obrazovanju Saveta za migracije Opštine Bački Petrovac, 

12. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/173-6- 2022,

13. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj 016-4/173-7-2022,

14. - Rešenje o povećanju aproprijacije, broj 016-4/173-8-2022,

15. - Program  korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine opštine  Bački Petrovac za 2022. godinu,

16. - Program monitoringa buke na  teritoriji opštine  Bački Petrovac za 2022-2023. godinu,

17. - Program praćenja kvaliteta površinskih  voda na  teritoriji opštine Bački Petrovac za  2022-2023. godinu.

18. - Pravilnik o drugim izmenama Pravilnika o odobravanju, finansiranju i sufinansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Opštini Bački Petrovac,

19. - Pravilnik o sufinansiranju  mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova.


Službeni list br 5-2022


 

Službeni list br 4-2022

Broj: 4

25. februara 2022. godine

S  A  D  R  Ž A  J

 

I     IZBORNA KOMISIJA OPŠTINA BAČKI PETROVAC

 

7. - Odluka o određivanju biračkih mesta na teritoriji opštine Bački Petrovac za izbore za narodne poslanike raspisane za 3. april 2022. godine, odnosno za izbore za predsednika republike,

8. - Rešenje o imenovanju člana i zamenika člana Izborne komisije Opštine Bački Petrovac u proširenom sastavu.


Službeni list br 4-2022


 

Službeni list br 3-2022

Broj: 3

14. februara 2022. godine

 

S A D R Ž A J

 

I IZBORNA KOMISIJA OPŠTINA BAČKI PETROVAC

 

6. - POSLOVNIK o radu Izborne komisije Opštine Bački Petrovac.


Službeni list br 3-2022


 

Službeni list br 2-2022

Broj: 2

14. februara 2022. godine

S A D R Ž A J

 

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

5. - Odluka o imenovanju predsednika, članova i sekretara Izborne komisije Opštine Bački Petrovac.


Službeni list br 2-2022


 

Službeni list br 1-2022

Broj: 1

4. februara 2022. godine

S A D R Ž A J

 

I OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

1. - Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju i imenovanju članova Žalbene komisije,

2. - Rešenje o određivanju lokacije za izgradnju reciklažnog dvorišta,

3. - Rešenje o povećanju aproprijacije broj: 016-4/169-9-2022,

4. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj: 016-4/169- 10-2022.


Službeni list br 1-2022


 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика