Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Službeni list Opštine Bački Petrovac

Broj: 14

08. juna 2021. godine

 

S A D R Ž A J

 

I OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

74. - Odluka o sufinansiranju podrške unapređenja energetske efikasnosti stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Bački Petrovac,

75. - Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti, broj: 016-4/62-2021,

76. - Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti, broj: 016-4/75-2021,

77. - Rešenje o oduzimanju prava korišćenja na nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac,

78. - Rešenje o povećanju aproprijacije, broj 016-4/65-2021-1,

79. - Rešenje o povećanju aproprijacije, broj 016-4/65-2021-2,

80. - Rešenjem o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/65- 2021-3.


Službeni list br 14-2021


 

Broj: 13

02. juna 2021. godine

 

S A D R Ž A J


I PREDSEDNICA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

73. - Odluka o ukidanju vanredne situacije za celu teritoriji opštine Bački Petrovac.


Službeni list br 13- 2021


 

Broj: 12

31. maja 2021. godine

S A D R Ž A J


I MESNA ZAJEDNICA MAGLIĆ

 

72. - Statut Mesne zajednice Maglić.


Službeni list br 12-2021


 

Broj: 11
28. maja 2021. godine

 

S A D R Ž A J


I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

58. - Odluka o poveravanju upravlјanja opštinskim i nekategorisanim putevima i ulicama na teritoriji opštine Bački Petrovac Javnom komunalnom preduzeću „Komunalac“ Bački Petrovac,

59. - Odluka o izmenama i dopunama Odluke o komunalnim delatnostima,

60. - Odluka o opštinskim putevima, ulicama i nekategorisanim putevima na teritoriji opštine Bački Petrovac,

61. - Odluka o izmenama i dopunama Odluke o finansiranju kadrova i opreme u Domu zdravlјa „Bački Petrovac“,

62. - Rešenje o prestanku dužnosti člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac,

63. - Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac,

64. - Rešenje o prestanku dužnosti člana Drugostepene komisije za sprovođenje izbora za članove Saveta mesnih zajednica Opštine Bački Petrovac,

65. - Rešenje o imenovanju člana Drugostepene komisije za sprovođenje izbora za članove Saveta mesnih zajednica Opštine Bački Petrovac,

66. - Rešenje o prestanku mandata člana Komisije za propise, predstavke i pritužbe i primopredaju dužnosti i službenih akata,

67. - Rešenje o izboru člana Komisije za propise, predstavke i pritužbe i primopredaju dužnosti i službenih akata,

68. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Mesne zajednice Bački Petrovac za 2021. godinu,

69. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Mesne zajednice Kulpin za 2021. godinu,

70. - Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Mesne zajednice Maglić,

71. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu.


Službeni list br 11-2021


 

Broj: 10 
10. maj 2021. godine

 

S A D R Ž A J

 

I KOMISIJA ZA SPROVOĐENјE IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

 

57. - Odluka o rezultatima izbora za članove saveta Mesne zajednice Gložan


Službeni list br 10-2021


 

Broj: 9

05.  maj 2021. godine

 

 

S A D R Ž A J

 

I KOMISIJA ZA SPROVOĐENјE IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

 

56. - Rešenje o utvrđivanju konačnog broja birača za Mesnu zajednicu Gložan


Službeni list br 9- 2021


 

Broj: 8

27.  aprila 2021. godine

S A D R Ž A J

 

I KOMISIJA ZA SPROVOĐENјE IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

 

55. - Rešenje o utvrđivanju zbirne izborne liste kandidata za članove Saveta Mesne zajednice Gložan

 

Číslo: 8 
27. apríla 2021

 

O B S A H

 

I KOMISIA PRE USKUTOČNENIE VOLIEB ČLENOV RÁD MIESTNYCH SPOLOČENSTIEV OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

55. - Rozhodnutie o ustálení súhrnnej volebnej listiny kandidátov na členov Rady Miestneho spoločenstva Hložany

 


Službeni list br 8-Uradny vestnik 8


 

Broj:7

13. aprila 2021. godine

 

S A D R Ž A J

 

I OPŠTINSKO VEĆE
OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

49. - Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti,

50. - Rešenje o oduzimanju prava korišćenja na nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac,

51. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj 016-4/57-2021,

52. - Uputstvo o načinu postupanja Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac,

 

II KOMISIJA ZA SPROVOĐENјE IZBORA
ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA
OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

53. - Rešenje o određivanju biračkog mesta za glasanje na izborima
za članove Saveta Mesne zajednice Gložan,

54. - Uputstvo za sprovođenje izbora za članove Saveta Mesne zajednice Gložan raspisanih za 09.05.2021. godine.


Službeni list br 7- 2021


 

Broj: 6

8.  aprila 2021. godine

S A D R Ž A J

 

I PREDSEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
BAČKI PETROVAC

 

48. - Odluka o raspisivanju izbora za članove Saveta Mesne zajednice Gložan.

 

Číslo:  6

8. apríla 2021

O B S A H

 

I. PREDSEDA ZHROMAŽDENIA OBCE
BÁČSKY PETROVEC

 

48. - Uznesenie o vypísaní volieb členov Rady Miestneho spoločenstva Hložany.


Službeni list br 6-2021, Uradný vestník 6- 2021


 

Broj:5a

29. marta 2021. godine

 

S A D R Ž A J

 

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

46. - Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji Opštine Bački Petrovac,

 

47. - Odluka o donošenju Programa unapređenja zapošlјivosti i zapošlјavanja mladih u Opštini Bački Petrovac u periodu 2021- 2023 i

PROGRAM unapređenja zapošlјivosti i zapošlјavanja mladih u Opštini Bački Petrovac u periodu 2021-2023.


Službeni list br 5a- 2021


 

Broj: 5

29. marta 2021. godine

 

S A D R Ž A J

 

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

32. - Odluka o pristupanju izradi Lokalnog plana upravlјanja otpadom u Opštini Bački Petrovac,

33. - Rešenje o obustavlјanju postupka odlučivanja o razrešenju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunlac“ Maglić,

34. - Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,

35. - Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,

36. - Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,

37. - Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,

38. - Rešenje o prestanku mandata člana Komisije za pitanja raspolaganja
nepokretnim stvarima u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac,

39. - Rešenje o imenovanju člana Komisije za pitanja raspolaganja nepokretnim stvarima u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac,

40. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada i Finansijski plan Mesne zajednice Gložan za 2021. godinu,

41. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada i Plan prihoda i rashoda Mesne zajednice Maglić za 2021. godinu,

42. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan
Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu,

43. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ – Slovačko vojvođansko pozorište u Bačkom Petrovcu za 2021. godinu,

44. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada i Finansijski plan Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2021. godinu,

45. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada i Finansijski plan Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu za 2021. godinu.


Službeni list br 5- 2021


 

Broj:4

18. marta 2021. godine

S A D R Ž A J

 

I OPŠTINSKO VEĆE
OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

22. - Odluka o pristupanju realizaciji rekonstrukcije postrojenja za dezinfekciju pijaće vode u Magliću,

23. - Odluka o pristupanju realizaciji radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja polјoprivrednog zemlјišta u 2021. godini,

24. - Odluka o pristupanju realizaciji izrade projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju vodovodne mreže u naselјima Bački Petrovac i Kulpin,

25. - Rešenje o pribavlјanju u zakup poslovnih prostorija,

26. - Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti,

27. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj 016-4/14-2021,

28. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj 016-4/32-2021,

29. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/31-2021,

30. - Program monitoringa buke na teritoriji opštine Bački Petrovac
za 2021-2022. godinu,

31. - Program praćenja kvaliteta površinskih voda na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2021-2022 godinu.


Službeni list br 4- 2021