Službeni list Opštine Bački Petrovac

Službeni list br 11a-2023

Broj: 11a

20. septembra 2023. godine

 

S  A  D  R  Ž A  J

 

I     SKUPŠTINA  OPŠTINE  BAČKI  PETROVAC

 

68.  - Odluka o donošenju Lokalnog  akcionog plana upravlјanja otpadom za Opštinu Bački Petrovac za period  od 2023.  do  2032. godine i 

Lokalni  akcioni plan upravlјanja otpadom za Opštinu Bački Petrovac za period  od  2023.  do  2032.  godine.  


Službeni list br 11a-2023


 

Službeni list br 11-2023

Broj: 11

20. septembra 2023. godine

 

S  A  D  R  Ž A  J

 

I    SKUPŠTINA  OPŠTINE  BAČKI  PETROVAC

 

61. - Odluka o usvajanju  nacrta  teksta Ugovora o osnivanju javnog komunalnog preduzeća „Regionalni centar za upravlјanje otpadom“ Novi Sad, 

62. - Odluka o određivanju nadležnog organa za raspisivanje javnoj   oglasa, sprovođenje postupka davanja u zakup i davanja na korišćenje polјoprivrednog  zemlјišta u državnoj svojini u opštini Bački Petrovac,  

63. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada i Finansijski plan Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2024. godinu,

64. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada i Finansijski plan pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“- Slovačko vojvođansko pozorište za 2024. godinu,

65. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada i Finansijski plan Biblioteke „Štefan  Homola“ za 2024. godinu,

66. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Mesne zajednice Maglić za 2023. godinu,

 

II    OPŠTINSKO VEĆE  OPŠTINE  BAČKI  PETROVAC

 

67. - Rešenje o povećanju aproprijacije, broj 016-4/59-2023.


Službeni list br 11-2023


 

Službeni list br 10-2023

Broj: 10

04. avgusta 2023. godine

 

S  A  D  R  Ž A  J

 

I    OPŠTINSKO  VEĆE  OPŠTINE  BAČKI  PETROVAC

 

56. - Rešenje o obrazovanju Komisije za realizaciju mera energetske sanacije,

57. - Rešenje o povećanju aproprijacije, broj  016-4/53-2023,

58. - Rešenje o povećanju aproprijacije, broj  016-4/53-2023-1,

59. - Rešenje o povećanju aproprijacije, broj  016-4/54-2023,

60. - Rešenje o povećanju aproprijacije, broj  016-4/55-2023.


Službeni list br 10-2023


 

Službeni list br 9 -2023

Broj: 9

31. jula 2023. godine

 

S  A  D  R  Ž A  J

 

 

I     SKUPŠTINA  OPŠTINE  BAČKI  PETROVAC

 

STRUČNA KOMISIJA ZA IZRADU  GODIŠNјIH PROGRAMA ZAŠTITE, 

UREĐENјA I KORIŠĆENјA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA 

U OPŠTINI BAČKI PETROVAC

 

 

53. - Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini na  teritoriji opštine Bački Petrovac za 2024. godinu,

54. -  Javni poziv za ostvarivanje prava  korišćenja bez plaćanja naknade polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini na  teritoriji opštine Bački Petrovac za 2024. godinu,

 

II   OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

55. - Rešenje o povećanju aproprijacije, broj  016-4/42-2023.


Službeni list br 9 -2023


 

Službeni list br 8-2023

Broj: 8

12. jula 2023. godine

 

S  A  D  R  Ž A  J

 

I    OPŠTINSKO VEĆE  OPŠTINE  BAČKI  PETROVAC

 

51. - Poslovnik Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, 

52. - Rešenje o izmenama Rešenja o obrazovanju Komisije za  realizaciju mera energetske sanacije.


 Službeni list br 8-2023


 

Službeni list br. 7b-2023

Broj: 7b

21. jun 2023. godine

 

S  A  D  R  Ž A  J

 

I   SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

 50. -    Odluka  o  donošenju  Godišnjeg   programa   zaštite,    uređenja    i korišćenja polјoprivrednog  zemlјišta Opštine Bački Petrovac 

za 2023. godinu  i

GODIŠNјI   PROGRAM   zaštite,    uređenja    i    korišćenja polјoprivrednog zemlјišta Opštine Bački Petrovac za 2023.  godinu.


Službeni list br. 7b-2023


 

Službeni list br. 7a-2023

Broj: 7a

21. jun 2023. godine

 

S  A  D  R  Ž A  J

 

I   SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

48. -    Odluka  o  konsolidovanom  završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2022. godinu,

49. - Odluka o prvom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2023. godinu.


Službeni list br. 7a-2023


 

Službeni list br 7-2023

Broj: 7

21. jun 2023. godine

 

S  A  D  R  Ž A  J

 

 

I    SKUPŠTINA  OPŠTINE  BAČKI  PETROVAC

 

39. - Odluka o izradi Plana  generalne regulacije naselјa Bački Petrovac, 

40. - Odluka o trećim izmenama i dopunama Odluke o finansiranju kadrova i opreme u Domu zdravlјa „Bački Petrovac“, 

41. - Rešenje o razrešenju direktora Biblioteke „Štefan Homola“  Bački Petrovac,

42. - Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Biblioteke „Štefan  Homola“  Bački Petrovac,

43. - Rešenje o davanju saglasnosti na  Plan rada i Finansijski plan Mesne zajednice Kulpin za 2023. godinu,

 

 

II    OPŠTINSKO VEĆE  OPŠTINE  BAČKI  PETROVAC

 

44. - Rešenje o postavlјanju načelnika Opštinske uprave  Opštine  Bački  Petrovac,

45. - Rešenje o postavlјanju zamenika načelnika Opštinske uprave  Opštine  Bački  Petrovac,

 

III  OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

ODELjENјE ZA  PRIVREDU, URBANIZAM, KOMUNALNO-STAMBENE I INSPEKCIJSKE POSLOVE

 

46. - Rešenje o neizrađivanju strateške  procene uticaja na životnu sredinu Plana generalne regulacije naselјa Bački Petrovac, 

47. - Rešenje o neizrađivanju strateške  procene uticaja na životnu sredinu Plana detalјne regulacije bloka 11 i delova blokova 10 i 12 u naselјu Bački Petrovac.


Službeni list br 7-2023


 

Službeni list br 6-2023

Broj: 6 

25. maja 2023. godine

 

S  A  D  R  Ž A  J

 

I    OPŠTINSKO  VEĆE  OPŠTINE  BAČKI  PETROVAC

 

36. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj  016-4/16- 2023,

37. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj  016-04/17- 2023,

38. - Pravilnik o dopuni Pravilnika o uslovima i načinu pružanja podrške za nabavku bicikla kao ekološki  prihvatlјivog transporta u 2023. godini.


Službeni list br 6-2023


 

Službeni list br 5-2023

 Broj: 5                                                                                   

22. maja  2023. godine

Službeni list br 4a-2023

 Broj: 4a            

 17.  maja 2023. godine

 S  A  D  R  Ž A  J:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

I     SKUPŠTINA  OPŠTINE  BAČKI  PETROVAC

33.  - Odluka o donošenju Srednjoročnog plana Opštine Bački Petrovac za period  2023 – 2025. i 

Srednjoročni  plan   Opštine Bački Petrovac za period  2023- 2025.


Odluka o srednjoročnom planu

Srednjoročni plan 2023-2025


 

Službeni list br 4-2023

 Broj: 4            

 17.  maja 2023. godine

 S  A  D  R  Ž A  J:

                                                                       

I    SKUPŠTINA  OPŠTINE  BAČKI  PETROVAC

  

18. - Odluka  o dopuni Odluke  o uređenju javnih površina opštine Bački Petrovac,

19. - Odluka o  izradi Plana detaljne regulacije bloka 11 i delova  blokova 10 i 12 u naselju Bački Petrovac,

20. - Odluka o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti  iz javne svojine Opštine Bački Petrovac neposrednom pogodbom,

21. - Odluka o Opštinskoj upravi Opštine Bački Petrovac,

22. -  Rešenje odavanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ – Slovačko vojvođansko pozorište u Bačkom Petrovcu,

23. - Rešenje o davanju saglasnosti  na Odluku o trećim izmenama i  dopunama Statua Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu,

24. - Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji izveštaj Lokalnog akcionog plana za  obrazovanje Roma za period 2021 – 2025. opštine Bački Petrovac,

25. - Rešenje o davanju saglasnosti  na  Plan rada i Finansijski plan Mesne zajednice Bački Petrovac za 2023. godinu,

26. - Rešenje o  davanju saglasnosti na Plan rada i  Finansijski plan Slovačkog vojvođanskog pozorišta u Bačkom Petrovcu za 2023. godinu, 

27. - Rešenje o  davanju saglasnosti na  Strateški razvojni plan za period  2023-2028. Muzeja vojvođanskih Slovaka, 

28. . Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada i Finansijski plan Biblioteke „Štefan Homola“ za  2023. godinu,

29. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada i Finansijski plan Turističke organizacije opštine Bački Petrovac za 2023. godinu,

 

II   OPŠTINSKO VEĆE  OPŠTINE  BAČKI  PETROVAC

 

30. - Rešenje o razrešenju člana i imenovanju novog člana Saveta za migracije Opštine Bački Petrovac,  

31. - Rešenje o izmenama Rešenja o obrazovanju Komisije za realizaciju  mera energetske sanacije, 

32. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj  016-4/13- 2023.


 Službeni list br 4-2023


 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика