Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj 13 
21. jula 2016.

SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

95. - Odluka o kratkoročnom zaduživanju Opštine Bački Petrovac za finansiranje tekuće likvidnosti,
96. - Odluka o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac,
97. - Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Opštinskom veću Opštine Bački Petrovac,
98. - Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata odbornika u Skupštini opštine Bački Petrovac,
99. - Rešenje o potvrđivanju mandata novoizabranom odborniku Skupštine opštine Bački Petrovac,
100. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Mesne zajednice Bački Petrovac za 2016. godinu,
101. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Mesne zajednice Kulpin za 2016. godinu,
102. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Mesne zajednice Gložan za 2016. godinu,
103. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Mesne zajednice Maglić za 2016. godinu,
104. - Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac,
105. - Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac,
106. - Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća KSP „Komunalac“ Maglić,
107. - Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća KSP „Komunalac“ Maglić,
108. - Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora JP „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac,
109. - Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora JP „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac,
110. - Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,
111. - Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,
112. - Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,
113. - Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,
114. - Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Muzeja vojvođanskih Slovaka,
115. - Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Muzeja vojvođanskih Slovaka,
116. - Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora Muzeja vojvođanskih Slovaka,
117. - Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Muzeja vojvođanskih Slovaka,
118. - Rešenje o izboru zamenika predsednika, članova i sekretara Izborne komisije Opštine Bački Petrovac,
119. - Rešenje o razrešenju člana Komisije za kadrovska pitanja i radne odnose,
120. - Rešenje o izboru novog člana Komisije za kadrovska pitanja i radne odnose,

KOMISIJA ZA IZRADU GODIŠNјIH PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENјA I KORIŠĆENјA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U OPŠTINI BAČKI PETROVAC

121. - Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu,

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

122. - Rešenje o obrazovanju Komisije za davanje u zakup, otuđenje i pribavlјanje nepokretnosti u javnu svojinu Opštine Bački Petrovac,

III MESNA ZAJEDNICA KULPIN

123. - Izveštaj o rezultatima izbora za članove Saveta Mesne zajednice Kulpin na izborima održanim 24. aprila 2016. godine.


Preuzmite ovde: