Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj 12, 24. decembra 2009.god
SADRŽAJ

I   SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

146. -    Odluka o donošenju Plana  detaljne regulacije za radnu  zonu (blok broj 8)  u  Gložanu,
147. -    Odluka  o  određivanju matičnih  područja  Opštine  Bački Petrovac,
148. -    Odluka o drugom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2009. godinu,
149. -    Rešenje o davanju saglasnosti na Statut  Javnog preduzeća za komunalne  i  stambene  poslove „Komunalac“ Maglić,

II  OPŠTINSKO VEĆE  OPŠTINE BAČKI PETROVAC

150. -    Odluka o budžetskom fondu za zaštitu životne sredine Opštine Bački Petrovac.

Preuzmite ovde:
Službeni list br.12 - 2009