Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj 6,   4. maja 2010.god

SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
31. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za 2010. godinu,
32. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu za 2010. godinu,
33. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Slovačkog vojvođanskog pozorišta Bački Petrovac za 2010. godinu,

II PREDSEDNIK OPŠTINE BAČKI PETROVAC
34. - Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka dodele građevinskog materijala za poboljšanje uslova stanovanja u stambenim objektima u vlasništvu izbeglih, prognanih i raseljenih lica sa prebivalištem na teritoriji Opštine Bački Petrovac.
 

Preuzmite ovde

Službeni list br.6 - 2010