Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Dokumenti

Broj 16, 20. decembra 2012
SADRŽAJ

I  OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

234. - Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac,
235. - Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o raspodeli budžetskih sredstava namenjenih sportu,
236. - Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o raspodeli budžetskih sredstava namenjenih finansiranju delatnosti NVO,
237. - Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o raspodeli budžetskih sredstava namenjenih oblasti kulture,
238. - Rešenje o obrazovanju Komisije o davanju u zakup  građevinskog zemljišta u svojini Opštine Bački Petrovac,
239. - Rešenje o dopunama Rešenja o određivanju autobuskih stajališta za gradski, prigradski i međumesni  prevoz putnika,
240. - Rešenje o promeni aproprijacije,
241. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/276-2012,
242. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/281-2012,
243. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/282-2012,
244. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/283-2012,
245. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/284-2012,
246. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/285-2012,
247. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/286-2012,
248. - Zaključak o sprovođenju smanjenja  broja zaposlenih u lokalnoj administraciji Opštine Bački Petrovac.  

Preuzmite ovde:

Službeni list br.16 - 2012 

Broj 15, 30. novembra 2012
SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
224. - Odluka o rebalansu  budžeta Opštine Bački Petrovac za 2012. godinu,
225. - Odluka  o  utvrđivanju  predloga Odluke  o uvođenju  samodoprinosa za područje Mesne zajednice Maglić  za period od 01.01.2013. do 31.12.2017.godine) i o obliku i načinu neposrednog izjašnjavanja  građana o samodoprinosu,
226. - Odluka o raspisivanju  referenduma za teritoriju Mesne zajednice Maglić,
227. - Rešenje o imenovanju Komisije za sprovođenja referenduma o predlogu Odluke o uvođenju samodoprinosa za područje  Mesne zajednice Maglić,
228. - Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac,
229. - Rešenje o imenovanju novog člana Nadzornog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac,

II  OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC
230. - Rešenje o  utvrđivanju  ekonomske cene usluga za celodnevni i poludnevni boravak dece  u Ustanovi za decu  predškolskog uzrasta „Včielka“ Bački Petrovac,
231. - Rešenje o određivanju autobuskih stajališta za gradski, prigradski i međumesni prevoz putnika,
232. - Rešenje o određivanju  stajališta za auto-taksi prevoz,

III  PREDSEDNIK OPŠTINE BAČKI PETROVAC
233. - Rešenje o davanju  saglasnosti na  cene komunalnih usluga JKP „Progres“ Bački Petrovac.

Preuzmite ovde:
Službeni list br.15 - 2012

Broj 14, 16. novembra 2012
SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

206. - Odluka o utvrđivanju nacrta predloga Odluke o uvođenju samodoprinosa za područje Mesne zajednice Maglić (period od 01.01.2013. do 31.12.2017. godine) i o obliku i načinu neposrednog izjašnjavanja građana o samodoprinosu,
207. - Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Biblioteke „Štefan Homola“,
208. - Odluka o drugim izmenama i dopunama Odluke o proširenju delatnosti i promeni naziva i organa Doma kulture „Báčsky Petrovec“,
209. - Odluka o pružanju usluga socijalne zaštite i pravima u oblasti socijalne zaštite u Opštini Bački Petrovac,
210. - Odluka o mreži osnovnih škola sa sedištem na teritoriji Opštine Bački Petrovac,
211. - Odluka o izmenama i dopunama Odluke o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac,
212. - Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Nagradi opštine i o Posebnom javnom priznanju Opštine Bački Petrovac (prečišćeni tekst),
213. - Odluke o naknadama, putnim troškovima i drugim primanjima odbornika Skupštine opštine, članova Opštinskog veća i članova radnih tela Skupštine opštine, Opštinskog veća i predsednika Opštine Bački Petrovac,
214. - Odluka o izmenama i dopunama Odluke o radnopravnom statusu predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac,
215. - Odluka o izmenama i dopunama Odluke o radnopravnom statusu zamenika predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac,
216. - Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,
217. - Rešenje o potvrđivanju mandata novoizabranom odborniku Skupštine opštine Bački Petrovac,
218. - Rešenje o davanju saglasnosti na promenu sedišta Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,
219. - Rešenje o davanju saglasnosti na I izmene i dopune Statuta Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,
220. - Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac,
221. - Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac,
222. - Rešenje o izboru članova Komisije za planove,
223. - Rešenje o imenovanju članova Komisije za sprovođenje izbora članova Saveta Mesne zajednice Gložan.

 

Preuzmite ovde:
Službeni list br.14 - 2012

Broj 13, 06. novembra 2012
SADRŽAJ

I PREDSEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE BAČKI PETROVAC
202. - Odluka o raspisivanju izbora za članove Saveta Mesne zajednice Gložan na mandatni period 2013 – 2017. godine.

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC
203. -    Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac.

III PREDSEDNIK OPŠTINE BAČKI PETROVAC
204. -     Rešenje o davanju saglasnosti na cene komunalnih usluga d.o.o. „Gloakvalis“ Gložan.

IV DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, PUTNU PRIVREDU I KOMUNALNE DELATNOSTI OPŠTINE BAČKI PETROVAC
205. - Odluka o visini naknade za korišćenje javnih površina.

 

Preuzmite ovde:
Službeni list br.13 - 2012

Broj 12, 01. oktobra 2012
SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

142. - Odluka o pribavljanju, korišćenju, upravljanju i raspolaganju stvarima u svojini Opštine Bački Petrovac,
143. - Odluka o Opštinskom veću Opštine Bački Petrovac,
144. - Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,
145. - Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,
146. - Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,
147. - Rešenje o potvrđivanju mandata novoizabranoj odbornici Skupštine opštine Bački Petrovac,
148. - Rešenje o potvrđivanju mandata novoizabranom odborniku Skupštine opštine Bački Petrovac,
149. - Rešenje o potvrđivanju mandata novoizabranoj odbornici Skupštine opštine Bački Petrovac,
150. - Rešenje o dodeli Nagrade Opštine Bački Petrovac za 2012. godinu,
151. - Rešenje o dodeli Posebnog javnog priznanja Opštine Bački Petrovac za 2012. godinu,
152. - Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,
153. - Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,
154. - Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti upravnika Ustanove „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac,
155. - Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac,
156. - Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac
157. - Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac,
158. - Rešenje o razrešenju zastupnika Javnog preduzeća za informativnu delatnost „Rádio Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac,
159. - Rešenje o imenovanju zastupnika Javnog preduzeća za nformativnu delatnost „Rádio Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac,
160. - Rešenje o razrešenju direktora Javnog preduzeća za komunalno- stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac,
161. - Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za komunalno- stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac,
162. - Rešenje o razrešenju direktora Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac,
163. - Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac,
164. - Rešenje o izboru novog člana Komisije za Nagradu opštine i Posebnog javnog priznanja Opštine Bački Petrovac,
165. - Rešenje o izboru novog člana Komisije za administrativno-mandatna pitanja,
166. - Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac,
167. - Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac,
168. - Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac, Bački Petrovac,
169. - Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac, Bački Petrovac,
170. - Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac,
171. - Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac,
172. - Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac,
173. - Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac,
174. - Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac,
175. - Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac,
176. - Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,
177. - Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,
178. - Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac,
179. - Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac,
180. - Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić,
181. - Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić,
182. - Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac,
183. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac za 2012. godinu,
184. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za komunalno-stambene poslove „Komunalac“ Maglić, za 2012. godinu,
185. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada d.o.o. „Gloakvalis“ Gložan, za 2012. godinu,
186. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za komunalno-stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac, za 2012. godinu,
187. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Mesne zajednice Bački Petrovac za 2012. godinu,
188. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Mesne zajednice Kulpin za 2012. godinu,
189. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Mesne zajednice Gložan za 2012. godinu,
190. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Mesne zajednice Maglić za 2012. godinu,

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

191. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/174- 2012,
192. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/175- 2012,
193. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/176- 2012,
194. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/179- 2012,
195. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/191- 2012,
196. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/192- 2012,
197. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/193- 2012,

III PREDSEDNIK OPŠTINE BAČKI PETROVAC

198. - Rešenje o postavljanju pomoćnika predsednika opštine za oblast privrede, razvoj malih i srednjih preduzeća i komunalne delatnosti,
199. - Rešenje o postavljanju pomoćnika predsednika opštine za društvene delatnosti,
200. - Rešenje o postavljanju pomoćnika predsednika opštine za urbanizam,


IV MESNA ZAJEDNICA KULPIN

201. - Izveštaj o sprovedenim izborima za članove Saveta Mesne zajednice Kulpin.

Preuzmite ovde:
Službeni list br.12 - 2012

Broj 11, 31. avgusta 2012
SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

97. - Odluka o prevozu putnika u drumskom saobraćaju na teritoriji Opštine Bački Petrovac u 2012. godini,
98. - Odluka o auto-taksi prevozu putnika na teritoriji Opštine Bački Petrovac,
99. - Odluka o utvrđivanju broja dece u vaspitnim grupama u Predškolskoj ustanovi „ Včielka“ u Bačkom Petrovcu za 2012/13 radnu godinu,
100. - Rešenje o postavljanju zamenika komandanta, načelnika i članova Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac,
101. - Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac, Bački Petrovac,
102. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac za 2012. godinu,
103. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac za 2012. godinu,
104. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rad Slovačkog vojvođanskom pozorišta Bački Petrovac za 2012. godinu,
105. - Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac,
106. - Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac,
107. - Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac,
108. - Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac,
109. - Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac, Bački Petrovac,
110. - Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac, Bački Petrovac,
111. - Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac, Bački Petrovac,
112. - Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac, Bački Petrovac,
113. - Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“, Bački Petrovac,
114. - Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“, Bački Petrovac,
115. - Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“, Bački Petrovac,
116. - Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“, Bački Petrovac,
117. - Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“, Bački Petrovac,
118. - Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“, Bački Petrovac,
119. - Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“, Bački Petrovac,
120. - Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“, Bački Petrovac,
121. - Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac,
122. - Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac,
123. - Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac,
124. - Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac,
125. - Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac,
126. - Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac,
127. - Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac,
128. - Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac,
129. - Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić,
130. - Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić,
131. - Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić,
132. - Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić,
133. - Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,
134. - Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,
135. - Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,
136. - Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,
137. - Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac,
138. - Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac,

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

139. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/143- 2012,
140. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/146- 2012,
141. - Zaključak o ispravci Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/73-2012.

Preuzmite ovde:
Službeni list br.11 - 2012

Broj 10, 3. avgusta 2012
SADRŽAJ

 I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

71. - Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2011. godinu sa Izveštajem o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac u 2011. godini,
72. - Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,
73. - Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,
74. - Rešenje o potvrđivanju mandata novoizabranoj odbornici,
75. - Rešenje o potvrđivanju mandata novoizabranoj odbornici,
76. - Rešenje o razrešenju članova Komisije za privredu,
77. - Rešenje o izboru članova Komisije za privredu,
78. - Rešenje o razrešenju članova Komisije za društvene delatnosti,
79. - Rešenje o izboru članova Komisije za društvene delatnosti,
80. - Rešenje o razrešenju članova Komisije za propise,
81. - Rešenje o izboru članova Komisije za propise,
82. - Rešenje o razrešenju članova Komisije za kadrovska pitanja i radne odnose,
83. - Rešenje o izboru članova Komisije za kadrovska pitanja i radne odnose,
84. - Rešenje o razrešenju članova Komisije za predstavke i pritužbe,
85. - Rešenje o izboru članova Komisije za predstavke i pritužbe,
86. - Rešenje o razrešenju članova Komisije za davanje u zakup građevinskog zemljišta,
87. - Rešenje o izboru članova Komisije za davanje u zakup građevinskog zemljišta,
88. - Rešenje o razrešenju članova Komisije za planove,
89. - Rešenje o izboru članova Komisije za planove,
90. - Rešenje o razrešenju članova Komisije za dodelu Nagrade opštine i Posebnog javnog priznanja Opštine Bački Petrovac,
91. - Rešenje o izboru članova Komisije za dodelu Nagrade opštine i Posebnog javnog priznanja Opštine Bački Petrovac,
92. - Rešenje o razrešenju članova Komisije za primopredaju dužnosti,
93. - Rešenje o izboru članova Komisije za primopredaju dužnosti,
94. - Rešenje o razrešenju članova Komisije za administrativno-mandatna pitanja,
95. - Rešenje o izboru članova Komisije za budžet i finansije,
96. - Rešenje o izboru članova Komisije za urbanizam, stambeno-komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine.

Preuzmite ovde:
Službeni list br.10 - 2012

Broj 9, 9. jula 2012
SADRŽAJ

 I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

60. - Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,
61. - Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,
62. - Rešenje o potvrđivanju mandata novoizabranom odborniku Skupštine opštine Bački Petrovac,
63. - Rešenje o potvrđivanju mandata novoizabranom odborniku Skupštine opštine Bački Petrovac,
64. - Rešenje o isteku mandata na funkciji predsednika Opštine Bački Petrovac,
65. - Rešenje o izboru predsednika Opštine Bački Petrovac,
66. - Rešenje o isteku mandata na funkciji zamenika predsednika Opštine Bački Petrovac,
67. - Rešenje o izboru zamenika predsednika Opštine Bački Petrovac,
68. - Rešenje o isteku mandata na funkciji članova Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac,
69. - Rešenje o izboru članova Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac,
70. - Rešenje o izboru članova komisije za administrativno-mandatna pitanja.


Preuzmite ovde:
Službeni list br.9 - 2012

Broj 8, 8. jun 2012
SADRŽAJ

I   SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

48. - Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,
49. - Rešenje o isteku mandata na funkciji predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac,
50. - Rešenje o izboru  predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac,
51. - Rešenje o isteku mandata na funkciji  zamenika predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac,
52. - Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac,
53. - Rešenje o isteku mandata na funkciji sekretara Skupštine opštine  Bački Petrovac,
54. - Rešenje o postavljanju sekretara Skupštine opštine  Bački Petrovac,


II  OPŠTINSKO VEĆE  OPŠTINE BAČKI PETROVAC

55. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/46-2012,
56. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/73-2012,
57. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/92-2012,
58. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/93-2012,
59. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/106-2012.

Preuzmite ovde:
Službeni list br.8 - 2012
Broj 7, 7. maj 2012
SADRŽAJ

I IZBORNA KOMISIJA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

47. - Izveštaj o rezultatima izbora za odbornike u Skupštinu opštine Bački Petrovac na  izborima održanim 6. maja 2012. godine.

Úradný vestník
Číslo 7, 7. máj 2012
OBSAH

I. VOLEBNÁ KOMISIA OBCE BÁČSKY PETROVEC

47. - Správa o výsledkoch volieb výborníkov do Zhromaždenia obce Báčsky    Petrovec na voľbách, ktoré sa konali 06. mája 2012.

-----------------------------
Preuzmite ovde:
Službeni list br.7 - 2012

Prevzať:
Úradný vestník č. 7 - 2012

Strana 20 od 28

ZAIZBORE2020

Plakat PROGRAM SNS 2021 web1

sergej ćetković web

JAZAVAC2

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Arhiva - Javni pozivi