Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Dokumenti

Broj 8, 04. oktobra 2011.god
SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

76. - Odluka o promeni kulture na parc. br. 1916/2 u k.o. Bački Petrovac,
77. - Odluka o dodeli Nagrade Opštine Bački Petrovac za 2011. godinu,
78. - Odluka o dodeli Posebnog javnog priznanja Opštine Bački Petrovac za 2011. godinu,
79. - Rešenje o potvrđivanju mandata novoizabranom odborniku,
80. - Rešenje o potvrđivanju mandata novoizabranoj odbornici,
81. - Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o imenovanju predsednika i članova Komisije za sprovođenje postupka komasacija zemljišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac,
82. - Rešenje o razrešenju direktora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,
83. - Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,
84. - Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti upravnika Ustanove „Slovenské vojvodinské divadlo“ u Bačkom Petrovcu,
85. - Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti upravnika Ustanove „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac,
86. - Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac za radnu 2011/2012 godinu,

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

87. - Odluka o učešću Opštine Bački Petrovac u projektu „Nacionalna kampanja bezbednost dece u saobraćaju i dečje olimpijske igre“,
88. - Odluka op drugim izmenama i dopunama Poslovnika o radu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac,


III PREDSEDNIK OPŠTINE BAČKI PETROVAC

89. - Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Tehničke komisije za ocenu Studija o proceni uticaja na životnu sredinu za Opštinu Bački Petrovac,

IV NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

90. - Rešenje o imenovanju Komisije za kategorizaciju kuća, apartmana i soba Opštine Bački Petrovac.

Preuzmite ovde:
Službeni list br.8 - 2011

Opširnije: Službeni list br.8 - 2011

Broj 7, 05. avgusta 2011.god
SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

74. - Odluka o četvrtim izmenama i dopunama Odluke o  mreži ustanove  za decu predškolskog uzrasta u Opštini  Bački Petrovac,
75. - Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o postavljanju komandanta, zamenika  komandanta, načelnika i članova Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac.

Preuzmite ovde:
Službeni list br.7 - 2011

Opširnije: Službeni list br.7 - 2011

Broj 6, 01. jula 2011.god
SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

68. - Odluka o načelima komasacije katastarske opštine Kulpin,
69. - Rešenje o razrešenju od funkcije članova Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac,
70. - Rešenje o izboru članova Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac,
71. - Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac,
72. - Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac,
73. - Rešenje o davanju  saglasnosti na Program rada Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac za 2011. godinu.

Preuzmite ovde:
Službeni list br.6 - 2011

Broj 5, 16. juna 2011.god
SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

65. - Odluka o Završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2010. godinu,
66. - Odluka o izmenama Odluke o određivanju javnog građevinskog zemljišta,
67. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Mesne zajednice Kulpin za 2011. godinu.

Preuzmite ovde:
Službeni list br.5 - 2011

Broj 4, 08. juna 2011.god
SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

- Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije turističkog i sportsko-rekreativnog kompleksa u Bačkom Petrovcu – AKVA PARK.

Preuzmite ovde:
Službeni list br.4a - 2011

Broj 4, 08. juna 2011.god
SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

48. - Odluka o drugim izmenama i dopunama Statuta Opštine Bački Petrovac,
49. - Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije turističkog i sportsko-rekreativnog kompleksa u Bačkom Petrovcu – AKVA PARK,
50. - Odluka o dopuni Odluke o određivanju lokacije za odlaganje inertnog otpada,
51. - Odluka o neangažovanju nezavisne revizorske institucije za reviziju Završnog računa budžeta Opštine Bački Petrovac za 2010. godinu,
52. - Rešenje o izboru predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac,
53. - Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine opštini Bački Petrovac,
54. - Rešenje o razrešenju opštinskog javnog pravobranioca Opštine Bački Petrovac,
55. - Rešenje o postavljanju opštinskog javnog pravobranioca Opštine Bački Petrovac,
56. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac za 2011. godinu,
57. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada Slovačkog vojvođanskog pozorišta Bački Petrovac za 2011. godinu`
58. - Zaključak o predlogu sastava nove Komisije za vraćanje zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu po osnovu poljoprivrednog zemljišnog fonda i konfiskacijom, zbog neizvršenih obaveza iz obaveznog otkupa poljoprivrednih proizvoda,

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

59. - Program zaštite i unapređenja životne sredine za 2011. godinu,
60. - Rešenje o korišćenju i naknadi troškova službenih mobilnih telefona,
61. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, br. 016-4/94-2011,
62. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, br. 016-4/95-2011,
63. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, br. 016-4/105-2011,
64. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, br. 016-4/123-2011. 

Preuzmite ovde:
Službeni list br.4 - 2011

Broj 3, 24. mart 2011.god
SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

21. - Odluka o pristupanju izmenama i dopunama Statuta Opštine Bački Petrovac,
22. - Odluka o osnivanju Saveta za zapošljavanje Opštine Bački Petrovac,
23. - Odluka o izradi Plana detaljne regulacije „BUSINESS PARK“-a (blok 31) u Bačkom Petrovcu,
24. - Odluka o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac,
25. - Rešenje o razrešenju predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac,
26. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program prihoda i rashoda opšte komunalne potrošnje u Opštini Bački Petrovac za 2011. godinu,
27. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program radova na uređenju građevinskog zemljišta i izgradnji i održavanju objekata i uređaja zajedničke i individualne komunalne potrošnje u 2011. godini,
28. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program izgradnje komunalnih i drugih objekata od opšteg interesa u Opštini Bački Petrovac za 2011. godinu,
29. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program održavanja lokalnih puteva, puteva po ulicama, nekategorisanih puteva i zimske službe za 2011. godinu,
30. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac za 2011. godinu,
31. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu za 2011. godinu,
32. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada i Finansijski plan Mesne zajednice Bački Petrovac za 2011. godinu,
33. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada i Finansijski plan Mesne zajednice Gložan za 2011. godinu,
34. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Mesne zajednice Maglić za 2011. godinu,
35. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada d.o.o. „Gloakvalis“ Gložan za 2011. godinu,
36. - Rešenje o postavljanju komandanta, zamenika komandanta, načelnika i članova Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac,
37. - Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Fonda za razvoj poljoprivrede Opštine Bački Petrovac,
38. - Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Fonda za razvoj poljoprivrede Opštine Bački Petrovac,

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

39. - Rešenje o raspodeli budžetskih sredstava namenjenih sportu,
40. - Rešenje o raspodeli budžetskih sredstava namenjenih finansiranju delatnosti NVO,
41. - Rešenje o raspodeli sredstava namenjenih oblasti kulture,

III PREDSEDNIK OPŠTINE BAČKI PETROVAC

42. - Rešenje o davanju saglasnosti na cene komunalnih usluga JKP „Progres“ Bački Petrovac,
43. - Rešenje o davanju saglasnosti na cene komunalnih usluga d.o.o. „Gloakvalis“ Gložan,

IV DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, PUTNU PRIVREDU I KOMUNALNE DELATNOSTI OPŠTINE BAČKI PETROVAC

44. - Program prihoda i rashoda opšte komunalne potrošnje u Opštini Bački Petrovac za 2011. godinu,
45. - Program radova na uređenju građevinskog zemljišta i izgradnji i održavanju objekata i uređaja zajedničke i individualne komunalne potrošnje u 2011. godini,
46. - Program izgradnje komunalnih i drugih objekata od opšteg interesa u Opštini Bački Petrovac za 2011. godinu,
47. - Program održavanja lokalnih puteva, puteva po ulicama, nekategorisanih puteva i zimske službe za 2011. godinu.

Preuzmite ovde:
Službeni list br.3 - 2011

Broj 2, 24. mart 2011.god
SADRŽAJ

I   SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

10. - Program rada Skupštine opštine Bački Petrovac za 2011. godinu,
11. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Progres“ Bački Petrovac za 2011. godinu,
12. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP za KSP „Komunalac“ Maglić za 2011. godinu,
13. - Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Statuta Mesne zajednice Gložan,
14. - Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o prazniku – Danu Mesne  zajednice Gložan,
15. - Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti  upravnika Ustanove „Slovenské vojvodinské divadlo“ u Bačkom Petrovcu,
16. - Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ u Gložanu,
17. - Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ u Gložanu,
18. - Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za planove za Opštinu  Bački Petrovac,

II   OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

19. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve,
20. - Odluka o delimičnom  oslobađanju od plaćanja komunalne takse za 2011. godinu.

Preuzmite ovde:
Službeni list br.2 - 2011

Broj 1, 1. mart 2011.god
SADRŽAJ

I   SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

1. - Rešenje o konstatovanju prestanka mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,
2. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan  rada Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za 2011. godinu,
3. - Rešenje o izboru predsednika i članova Saveta za javnu bezbednost Opštine Bački Petrovac,
4. -  Rešenje o konstatovanju prestanka funkcije predsednika Komisije za davanje u zakup  građevinskog zemljišta,
5. - Rešenje o imenovanju  predsednika  Komisije za davanje u zakup građevinskog zemljišta,
6. - Rešenje o razrešenju upravnika Ustanove „Slovenské vojvodinské divadlo“ u Bačkom Petrovcu,
7. - Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Ustanove  Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac,

II   OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

8. - Odluka o prenosu  upravljanja na stanovima u svojini Republike Srbije, na kojima Opština Bački Petrovac ima pravo korišćenja,  sa Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac na Direkciju za građevinsko zemljište, putnu privredu  i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac,

III  PREDSEDNIK OPŠTINE BAČKI PETROVAC

9. - Naredba.

Preuzmite ovde:
Službeni list br.1 - 2011

Broj 12a, 30. decembar 2010.god
SADRŽAJ

I   SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

143. - Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije za radnu zonu (bl. 1, 2 i 4) u Magliću.

Preuzmite ovde:
Službeni list br.12a - 2010

Strana 22 od 28

ZAIZBORE2020

Plakat PROGRAM SNS 2021 web1

sergej ćetković web

JAZAVAC2

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Arhiva - Javni pozivi