Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Dokumenti

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.backipetrovac.rs/images/stories/pdf.png
There was a problem loading image http://www.backipetrovac.rs/images/stories/pdf.png

SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

14. - Poslovnik Skupštine opštine Bački Petrovac,
15. - Program rada Skupštine opštine Bački Petrovac za 2009. godinu,
16. - Odluka o prihvatanju Sporazuma o međuopštinskoj saradnji,
17. - Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za radnu zonu (blok br. 8) u Gložanu,
18. - Odluka o izradi Master plana  strategije  i razvoja turističke subregije opština Bač, Bačka Palanka i Bački Petrovac,
19. - Odluka o poveravanju poslova hvatanja i zbrinjavanja napuštenih životinja,
20. - Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnoj kanalizaciji, odvođenju i prečišćavanju otpadnih voda u naseljima Opštine Bački Petrovac,
21. - Rešenje o potvrđivanju mandata novoizabranom odborniku,
22. - Rešenje o potvrđivanju mandata novoizabranom odborniku,
23. - Rešenje o potvrđivanju mandata novoizabranom odborniku,
24. - Rešenje o potvrđivanju mandata novoizabranom odborniku,
25. - Rešenje o imenovanju članova Saveta za mlade,
26. - Rešenje o razrešenju predsednika Nadzornog odbora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“, Bački Petrovac,
27. - Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac,
28. - Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jan Čajak“ u Bačkom Petrovcu,
29. - Rešenje o imenovanju novog člana Školskog odbora Osnovne škole „Jan Čajak“ u Bačkom Petrovcu
30. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Progres“ Bački Petrovac za 2009. godinu,
31. - Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Statuta Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ iz Gložana,
32. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu za 2009. godinu,
33. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac za 2009. godinu,
34. - Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac za 2009. godinu,
35. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program prihoda i rashoda opšte komunalne potrošnje u Opštini Bački Petrovac za 2009. godinu,
36. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program izgradnje komunalnih i drugih objekata od opšteg interesa u Opštini Bački Petrovac za 2009. godinu,
37. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program radova na uređenju građevinskog zemljišta i izgradnji i održavanju objekata i uređaja zajedničke i individualne komunalne potrošnje za 2009. godinu u naseljenim mestima Opštine Bački Petrovac,
38. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program održavanja lokalnih puteva, puteva po ulicama, nekategorisanih puteva i zimske službe za 2009. godinu,

II   PREDSEDNIK OPŠTINE BAČKI  PETROVAC

39. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve,

III  OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

40. - Program zaštite i unapređenja životne sredine za 2009. godinu,
41. - Rešenje o obrazovanju Komisije za pripremu nacrta odluke o manifestacijama od značaja za Opštinu Bački Petrovac,
42. - Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski  plan Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac za 2009. godinu,


IV  ODELENJE ZA PRIVREDU, URBANIZAM, KOMUNALNO-STAMBENE I INSPEKCIJSKE POSLOVE

43. - Rešenje o neizrađivanju Strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za radnu zonu (blok br. 8) u Gložanu,

V  DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, PUTNU PRIVREDU I KOMUNALNE  DELATNOSTI OPŠTINE BAČKI PETROVAC

44. - Program prihoda i rashoda opšte komunalne potrošnje u Opštini Bački Petrovac za 2009. godinu,
45. - Program izgradnje komunalnih i drugih objekata od opšteg interesa u Opštini Bački Petrovac za 2009. godinu,
46. - Program radova na uređenju građevinskog zemljišta i izgradnji i održavanju objekata i uređaja zajedničke i individualne komunalne potrošnje za 2009. godinu u naseljenim mestima Opštine Bački Petrovac,
47. - Program održavanja lokalnih puteva, puteva po ulicama, nekategorisanih puteva i zimske službe za 2009. godinu.

Preuzmite ovde
Opširnije: Službeni list br.2 - 2009

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.backipetrovac.rs/images/stories/pdf.png
There was a problem loading image http://www.backipetrovac.rs/images/stories/pdf.png

Broj: 1, 10. februar 2009. god.

S  A  D  R  Ž A  J

I   SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

1. - Odluka o mesnim zajednicama na teritoriji Opštine Bački Petrovac,
2. - Odluka o osnivanju Saveta za ravnopravnost polova,
3. - Rešenje o obrazovanju stručne Komisije za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u Opštini Bački Petrovac,
4. - Rešenje o  izboru članova Saveta za ravnopravnost polova,
5. - Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac,
6. - Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac,

II   PREDSEDNIK OPŠTINE BAČKI  PETROVAC

7. - Rešenje o davanju saglasnosti na cene komunalnih usluga JKP „Progres“ Bački Petrovac,
8. - Rešenje o davanju saglasnosti na cene komunalnih usluga d.o.o. „Gloakvalis“ Gložan,
9. - Rešenje o davanju saglasnosti na cene komunalnih usluga d.o.o. „Gloakvalis“ Gložan,
10. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve,
11. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve,
12. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve,

III  OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC
13. - Poslovnik o radu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.backipetrovac.rs/images/stories/pdf.png
There was a problem loading image http://www.backipetrovac.rs/images/stories/pdf.png

Broj: 15, 24. decembra 2008. god.

S  A  D  R  Ž A  J

I   SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

168. -    Odluka o drugim izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2008. godinu,
169. -    Odluka o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2009. godinu,
170. -    Odluka o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac,
171. -    Odluka o boravišnoj taksi,
172. -    Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju visine stope poreza na imovinu,
173. -    Odluka o radnopravnom statusu predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac,
174. -    Odluka o radnopravnom statusu zamenika predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac,
175. -    Odluka o izmenama i dopunama Odluke o naknadama, putnim troškovima i drugim primanjima odbornika Skupštine opštine, članova Opštinskog veća i članova radnih tela Skupštine opštine, Opštinskog veća i predsednika Opštine Bački Petrovac,
176. -    Dinamički plan aktivnosti davanja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u zakup u 2009. godini u Opštini Bački Petrovac,


II   PREDSEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

177. -    Rešenje o raspisivanju izbora za članove Saveta Mesne zajednice Gložan,

III   NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

178. -    Pravilnik o korišćenju određenih službenih prostorija u zgradi Opštine Bački Petrovac, Ul. Kolarova br. 6,

IV  SLUŽBA  SKUPŠTINE   OPŠTINE BAČKI PETROVAC

179. -     Ispravka Odluke o obrazovanju Saveta za praćenje Kodeksa ponašanja funkcionera Opštine Bački Petrovac.

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.backipetrovac.rs/images/stories/pdf.png
There was a problem loading image http://www.backipetrovac.rs/images/stories/pdf.png

Broj: 13, 04. novembra 2008. god.

S  A  D  R  Ž A  J

I   SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

118. -    Odluka o potvrđivanju mandata novoizabranom odborniku,
119. -    Odluka o potvrđivanju mandata novoizabranom odborniku,
120. -    Odluka  o  pristupanju sprovođenja  postupka  davanja u  zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac,
121. -    Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,
122. -    Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac
123. -    Rešenje o izboru predsednika Opštine Bački Petrovac,
124. -    Rešenje izboru zamenika predsednika Opštine Bački Petrovac,
125. -    Rešenje o izboru članova Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac,

II  SLUŽBA  SKUPŠTINE  OPŠTINE

126. -    Ispravka Odluke o Opštinskoj upravi Opštine Bački Petrovac.

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.backipetrovac.rs/images/stories/pdf.png
There was a problem loading image http://www.backipetrovac.rs/images/stories/pdf.png

Broj: 14, 01. decembra 2008. god.

 S  A  D  R  Ž A  J

I   SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

127. -    Odluka o obrazovanju Saveta za praćenje primene Kodeksa ponašanja funkcionera Opštine Bački Petrovac,
128. -    Odluka o visini naknade za korišćenje građevinskog zemljišta u 2009. godini,
129. -    Odluka o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama,
130. -    Odluka o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji opštine Bački petrovac,
131. -    Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,
132. -    Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,
133. -    Rešenje o potvrđivanju mandata novoizabranom odborniku,
134. -    Rešenje o potvrđivanju mandata novoizabranom odborniku,
135. -    Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac,
136. -    Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za komunalno-stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac,
137. -    Rešenje o imenovanju  direktora Javnog preduzeća za komunalno-stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac,
138. -    Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac,
139. -  Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac
140. -    Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora JP za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac,
141. -    Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora JP za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac,
142. -    Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora JP za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac,
143. -    Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora JP za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac,
144. -    Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“  Bački Petrovac,
145. -    Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“  Bački Petrovac,
146. -    Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“  Bački Petrovac,
147. -    Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“  Bački Petrovac,
148. -    Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Biblioteke „Štefan Homola“  Bački Petrovac,
149. -    Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Biblioteke „Štefan Homola“  Bački Petrovac,
150. -    Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora Biblioteke „Štefan Homola“  Bački Petrovac,
151. -    Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Biblioteke „Štefan Homola“  Bački Petrovac,
152. -     Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Pozorišta„Slovenské vojvodinské divadlo“  Bački Petrovac,
153. -    Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Pozorišta„Slovenské vojvodinské divadlo“  Bački Petrovac,
154. -    Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora Pozorišta„Slovenské vojvodinské divadlo“  Bački Petrovac,
155. -    Rešenje o imenovanju  članova Nadzornog odbora Pozorišta„Slovenské vojvodinské divadlo“  Bački Petrovac,
156. -    Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“  Bački Petrovac,
157. -    Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“  Bački Petrovac,
158. -    Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“  Bački Petrovac,
159. -    Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“  Bački Petrovac,
160. -    Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac,  Bački Petrovac,
161. -    Rešenje o imenovanju  članova Upravnog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac,  Bački Petrovac,
162. -    Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac,  Bački Petrovac,
163. -    Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac,  Bački Petrovac,
164. -    Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,
165. -    Rešenje o imenovanju  članova Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,
166. -    Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,
167. -    Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac.

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.backipetrovac.rs/images/stories/pdf.png
There was a problem loading image http://www.backipetrovac.rs/images/stories/pdf.png

Broj: 12, 10. oktobra 2008. god.

 S  A  D  R  Ž A  J

I   SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

101. -    Odluka o potvrđivanju mandata novoizabranom odborniku,
102. -    Odluka o potvrđivanju mandata novoizabranom odborniku,
103. -    Odluka o organizaciji Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac,
104. -    Odluka o prvim izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2008. godinu,
105. -    Odluka o rasporedu viška prihoda po Završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2007. godinu,
106. -    Odluka o promeni oblika organizovanja Društvenog preduzeća KSP „Komunalac“ Maglić u Javno preduzeće KSP „Komunalac“ Maglić,
107. -    Odluka o pristupanju izradi Strateškog plana razvoja Opštine Bački Petrovac 2009-2014,
108. -    Odluka o dodeli Nagrade Opštine Bački Petrovac za 2008. godinu,
109. -    Odluka o dodeli Posebnog javnog priznanja Opštine Bački Petrovac za 2008. godinu,
110. -    Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,
111. -    Rešenje o razrešenju od funkcije predsednika Opštine Bački Petrovac,
112. -    Rešenje o prestanku mandata zamenika predsednika Opštine Bački Petrovac,
113. -    Rešenje o prestanku mandata članova Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac,
114. -    Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Predškolske ustanove „VČIELKA“ Bački Petrovac za školsku 2008/2009 godinu,
115. -    Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izboru direktora Predškolske ustanove „VČIELKA“ Bački Petrovac,
116. -    Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Osnovne škole „Jan Čajak“ iz Bačkog Petrovca,

II  MESNA ZAJEDNICA KULPIN

117. -    Izveštaj o sprovedenim  izborima za članove Saveta Mesne zajednice Kulpin.

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.backipetrovac.rs/images/stories/pdf.png
There was a problem loading image http://www.backipetrovac.rs/images/stories/pdf.png

Broj: 11, 10. septembra 2008. god.


S  A  D  R  Ž A  J

I   SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

89. -    Statut Opštine Bački Petrovac,
90. -    Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,
91. -    Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Predškolske ustanove „VČIELKA“ Bački Petrovac,
92. -    Rešenje o izboru članova Komisije za privredu,
93. -    Rešenje o izboru članova Komisije za društvene delatnosti,
94. -    Rešenje o izboru članova Komisije za kadrovska pitanja i radne odnose,
95. -    Rešenje o izboru članova Komisije za predstavke i pritužbe,
96. -    Rešenje o izboru članova Komisije za davanje u zakup građevinskog zemljišta,
97. -    Rešenje o izboru članova Komisije za dodelu Nagrade opštine i Posebnog javnog priznanja opštine,
98. -    Rešenje o razrešenju člana Komisije za administrativno-mandatna pitanja,
99. -    Rešenje o izboru novog člana Komisije za administrativno-mandatna pitanja,

II  OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

100. -     Rešenje o privremenom određivanju koeficijenta za obračun plata pomoćnika predsednika opštine.

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.backipetrovac.rs/images/stories/pdf.png
There was a problem loading image http://www.backipetrovac.rs/images/stories/pdf.png

Broj: 10, 30. juna 2008. god.

S  A  D  R  Ž A  J

I   SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

78. -    Odluka o potvrđivanju mandata novoizabranog odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,
79. -    Odluka o potvrđivanju mandata novoizabranog odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,
80. -    Odluka o potvrđivanju mandata novoizabranog odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,
81. -    Odluka o potvrđivanju mandata novoizabranog odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,
82. -    Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,
83. -    Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,
84. -    Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,
85. -    Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,
86. -    Rešenje o razrešenju od dužnosti direktora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Progres“, Bački Petrovac,
87. -    Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Progres“, Bački Petrovac,
88. -    Rešenje o imenovanju Komisije za primopredaju dužnosti i službenih akata.

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.backipetrovac.rs/images/stories/pdf.png
There was a problem loading image http://www.backipetrovac.rs/images/stories/pdf.png

Broj: 9, 16. juna 2008. god.


S  A  D  R  Ž A  J

I   SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

67. -    Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,
68. -    Odluka o utvrđivanju izvršnih organa Opštine Bački Petrovac,
69. -    Rešenje o izboru predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac,
70. -    Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac,
71. -    Rešenje o postavljanju sekretara Skupštine opštine Bački Petrovac,
72. -    Rešenje o izboru predsednika Opštine Bački Petrovac,
73. -    Rešenje o izvoru zamenika predsednika Opštine  Bački Petrovac,
74. -    Rešenje o izboru članova Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac,
75. -    Rešenje o izboru članova Mandatno-imunitetske komisije Skupštine opštine,
76. -    Rešenje o izboru članova Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine opštine,

II  OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA BAČKI  PETROVAC

77. -    Izveštaj o sprovedenim izborima za odbornike Skupštine opštine Bački Petrovac (11. maj 2008. godine).

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.backipetrovac.rs/images/stories/pdf.png
There was a problem loading image http://www.backipetrovac.rs/images/stories/pdf.png

Broj: 8, 02. juna 2008. god.

S  A  D  R  Ž A  J

I.  IZBORNA KOMISIJA IZBORNE JEDINICE
    7 – BAČKI PETROVAC

61. -    Izveštaj o rezultatima  ponovljenog glasanja za izbor poslanika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine na izborima održanim  25.05.2008. godine po većinskom izbornom sistemu u Izbornoj jedinici 7 – Bački Petrovac,
62. -    Rešenje o poništavanju rezultata  ponovljenog glasanja – drugi krug za izbor poslanika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine i o ponavljanju glasanja – drugi krug  na Biračkom mestu broj 6 - Gložan 6, Osnovna škola „Jozef Marčok Dragutin“, Ul. Ljudevita Dudka bb, Gložan,
63. -    Rešenje o poništavanju Rešenja o poništavanju rezultata na   ponovljenom glasanju – drugi krug na Biračkom mestu broj 6 - Gložan 6, Osnovna škola „Jozef Marčok Dragutin“, Ul. Ljudevita Dudka bb, Gložan,
64. -    Rešenje o ponavljanju glasanja – drugi krug na Biračkom mestu broj 6 - Gložan 6, Osnovna škola „Jozef Marčok Dragutin“, Ul. Ljudevita Dudka bb, Gložan,
65. -    Lista kandidata za ponovljeno glasanje (drugi krug) za izbor poslanika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine po većinskom izbornom sistemu u Izbornoj jedinici 7 – Bački Petrovac  na Biračkom mestu broj 6 - Gložan 6, Osnovna škola „Jozef Marčok Dragutin“, Ul. Ljudevita Dudka bb, Gložan,

II.    PREDSEDNIK OPŠTINE BAČKI PETROVAC

66. -    Rešenje o naknadi licima angažovanim na sprovođenju
protivgradne odbrane.

Strana 26 od 28

ZAIZBORE2020

Plakat PROGRAM SNS 2021 web1

sergej ćetković web

JAZAVAC2

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Arhiva - Javni pozivi