Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Dokumenti

Broj 28

10. novembra 2020

S A D R Ž A J

 

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

189. - Rešenje o postavlјanju opštinskog pravobranioca Opštine Bački Petrovac,

190. - Rešenje o razrešenju predsednika Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac,

191. - Rešenje o imenovanju predsednika Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac,

192. - Rešenje o prestanku dužnosti zamenika predsednika Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac,

193. - Rešenje o imenovanju zamenika predsednika Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac,

194. - Rešenje o razrešenju člana Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac,

195. - Rešenje o imenovanju člana Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac,

196. - Rešenje o prestanku dužnosti sekretara Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac,

197. - Rešenje o imenovanju sekretara Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac,

198. - Rešenje o imenovanju članova Saveta za zdravlјe opštine Bački Petrovac

199. - Rešenje o imenovanju članova Opštinskog saveta roditelјa opštine Bački Petrovac za školsku, odnosno radnu 2020/2021. godinu

200. - Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Turističke organizacije opštine Bački Petrovac,

201. - Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Turističke organizacije opštine Bački Petrovac,

202. - Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac,

203. - Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac,

204. - Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac,

205. - Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac,

206. - Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac,

 

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

207. - Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti,

208. - Rešenje o imenovanju članova Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima na teritoriji opštine Bački Petrovac

209.- Rešenje o oduzimanju prava korišćenja na nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac,

210. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/157- 2020,

 

 

III. OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

ODELjENјE ZA PRIVREDU, URBANIZAM,
KOMUNALNO-STAMBENE
I INSPEKCIJSKE POSLOVE

 

211. - Rešenje o neizrađivanju strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana detalјne regulacije za kompleks postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Kulpinu.


Službeni list br 28


 

Broj 27

21. oktobra 2020

 

S A D R Ž A J


I OPŠTINSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE
OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

188. - NAREDBA - TRINAESTA IZMENA I DOPUNA IZMENA I DOPUNA NAREDBE od 18.03.2020. godine Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac.


Službeni list br 27 2020


 

Broj 26

13. oktobra 2020

S A D R Ž A J


I OPŠTINSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE
OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

187. - NAREDBA - DVANAESTA IZMENA I DOPUNA IZMENA I DOPUNA NAREDBE od 18.03.2020. godine Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac.


službeni list br 26


 

Broj 25a

12. oktobra 2020

S A D R Ž A J


I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

186. - Odluka o prvom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu.


Službeni list br.25a


 

Broj 25

12. oktobra 2020

 

S A D R Ž A J

 

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

168. - Rešenje o dodeli Nagrade Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu,

169. - Rešenje o dodeli Posebnog javnog priznanja Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu,

170. - Rešenje o dodeli Sportskog priznanja Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu,

171. - Rešenje o izboru članova Komisije za planove,

172. - Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Muzeja vojvođanskih Slovaka,

173. - Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Muzeja vojvođanskih Slovaka,

174. - Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora Muzeja vojvođanskih Slovaka,

175. - Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Muzeja vojvođanskih Slovaka,

176. - Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Turističke organizacije opštine Bački Petrovac,

177. - Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Turističke organizacije opštine Bački Petrovac,

178. - Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora Turističke organizacije opštine Bački Petrovac,

179. - Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Turističke organizacije opštine Bački Petrovac,

180. - Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac,

181. - Rešenje o imenovanje članova Upravnog odbora Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac,

182. - Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac,

183. - Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac,

 

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

184. - Rešenje o obrazovanju Komisije za davanje u zakup, otuđenje i pribavljanje nepokretnosti u javnu svojinu Opštine Bački Petrovac,

 

185. - Rešenje o obrazovanju Komisija za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izvorne nadležnosti Opštine Bački Petrovac.


Službeni list br 25


 

Broj 24a

21. septembra 2020

 

S A D R Ž A J


I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

165. - Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu.


Službeni list br 24a


 

Broj 24

21. septembra 2020

S A D R Ž A J

 

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

131. - Odluka o izmenama i dopunama Odluke o načinu i uslovima regresiranja troškova boravka dece u Predškolskoj ustanovi „Včielka“ u Bačkom Petrovcu,

132. - Odluka o određivanju pravca državnog puta koji prolazi kroz naselja na teritoriji opštine Bački Petrovac,

133. - Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac;

134. - Odluka o drugim izmenama Odluke o radnopravnom statusu predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac,

135. - Odluka o drugim izmenama Odluke o radnopravnom statusu zamenika predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac,

136. - Odluka o izmeni Odluke o radnopravnom statusu zamenika predsednika Opštine Bački Petrovac,

137. - Odluka o izmeni Odluke o platama članova Opštinskog veća na stalnom radu u Opštini Bački Petrovac,

138. - Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,

139. - Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,

 

140. - Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,

141. - Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,

142. - Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora JKP „Progres“ Bački Petrovac;

143. - Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora JKP „Progres“ Bački Petrovac

144. - Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora JKP „Komunalac“ Maglić,

145. Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora JKP „Komunalac“ Maglić,

146. - Rešenje o prestanku mandata članova Komisije za budžet i finansije,

147. - Rešenje o izboru članova Komisije za budžet i finansije,

148. - Rešenje o prestanku mandata članova Komisije za priznanja,

149. - Rešenje o izboru članova Komisije za priznanja,

150. - Rešenje o prestanku mandata članova Komisije za privredu, urbanizam, stambeno-komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine,

151. - Rešenje o izboru članova Komisije za privredu, urbanizam, stambeno- komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine,

152. - Rešenje o prestanku mandata članova Komisije za društvene delatnosti,

153. - Rešenje o izboru članova Komisije za društvene delatnosti,

154. - Rešenje o prestanku mandata članova Komisije za pitanja raspolaganja nepokretnim stvarima u svojini opštine,

155. - Rešenje o izboru članova Komisije za pitanja raspolaganja nepokretnim stvarima u svojini opštine,

156. - Rešenje o postavljanju komandanta, zamenika komandanta, načelnika i članova Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac,

 

157. - Rešenje o izboru predsednika i članova Saveta za javnu bezbednost opštine Bački Petrovac,

158. - Rešenje o izboru članova Saveta za mlade,

159. - Rešenje o izboru članova Saveta za rodnu ravnopravnost,

160. - Rešenje o obrazovanju stručne Komisije za izradu Godišnjih programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u opštini Bački Petrovac,

161. - Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Bački Petrovac,

162. - Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač Opština Bački Petrovac,

163. - Rešenje o imenovanju predsednika, članova i sekretara Komisije za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica opštine Bački Petrovac,

164. - Rešenje o imenovanju predsednika, članova i sekretara Drugostepene komisije za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica opštine Bački Petrovac,

165.- Rešenje o prestanku mandata direktora Javnog komunalnog preduzeća „Progres“ Bački Petrovac,

166.- Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Progres“ Bački Petrovac.


Službeni list br 24


 

Broj 23

3. septembra 2020

S A D R Ž A J

I OPŠTINSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE
OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

125. - NAREDBA - JEDANAESTA IZMENA I DOPUNA IZMENA I DOPUNA NAREDBE od 18.03.2020. godine Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac.

 

II IZBORNA KOMISIJA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

126. - Zaključak o dodeli mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac, broj 013-1/2020-02-94,

127. - Zaključak o dodeli mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac, broj 013-1/2020-02-95,

128. - Zaključak o dodeli mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac, broj 013-1/2020-02-96,

 

III OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

129. - Rešenje o određivanju oblasti članova Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac,

130. - Rešenje o određivanju člana Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac na stalnom radu,

131. - Rešenje o određivanju člana Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac na stalnom radu,

IV PREDSEDNICA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

129. - Rešenje o razrešenju pomoćnika predsednika opštine za komunalne delatnosti,

130. - Rešenje o razrešenju pomoćnika predsednika opštine za sport i društvene delatnosti.


Službeni list br 23


 

Broj 22

25. avgusta 2020

S A D R Ž A J


I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

100. - Rešenje o imenovanju Verifikacionog odbora Skupštine opštine Bački Petrovac,

101. - Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,

102. - Rešenje o prestanku funkcije predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac,

103. - Rešenje o prestanku funkcije zamenika predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac,

104. - Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,

105. - Rešenje o prestanku mandata predsednika Opštine Bački Petrovac,

106. - Rešenje o prestanku mandata zamenika predsednika Opštine Bački Petrovac,

107. - Rešenje o prestanku mandata članova Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac,

108. - Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje i utvrđivanje rezultata
tajnog glasanja za izbor predsednika i zamenika predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac,

109. - Rešenje o izboru predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac,

 

110. - Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac,

111. - Rešenje o postavljanju sekretara Skupštine opštine Bački Petrovac,

112. - Rešenje o prestanku funkcije sekretara Skupštine opštine Bački Petrovac,

113. - Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje i utvrđivanje rezultata
tajnog glasanja za izbor predsednika opštine, zamenika predsednika opštine i članova Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac,

114. - Rešenje o izboru predsednika Opštine Bački Petrovac,

115. - Rešenje o izboru zamenika predsednika Opštine Bački Petrovac,

116. - Rešenje o izboru članova Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac,

117. - Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,

118. - Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,

119. - Rešenje o izboru članova Komisije za administrativno-mandatna pitanja,

120. - Rešenje o prestanku mandata članova Komisije za administrativno- mandatna pitanja,

121. - Rešenje o izboru članova Komisije za propise, predstavke i pritužbe i primopredaju dužnosti i službenih akata,

122. - Rešenje o prestanku mandata članova Komisije za propise, predstavke i pritužbe i primopredaju dužnosti i službenih akata,

123. - Rešenje o izboru članova Komisije za kadrovska pitanja i radne odnose,

124. - Rešenje o prestanku mandata članova Komisije za kadrovska pitanja i radne odnose.

 


Službeni list br 22


 

Broj 21

05. avgusta 2020

 

S A D R Ž A J


I OPŠTINSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE
OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

95. - NAREDBA - DESETA IZMENA I DOPUNA IZMENA I DOPUNA NAREDBE od 18.03.2020. godine Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac.

 

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

96. - Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izborne nadležnosti Opštine Bački Petrovac.

97. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/97-2020,

98. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/98-2020,

99. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/99-2020.

 


Službeni list br 21


 

Strana 4 od 28

ZAIZBORE2020

JAZAVAC2

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Arhiva - Javni pozivi