Portal javnih nabavki

Javna nabavka br. 1-2015 - Zamena krovnog pokrivača zbog usaglašavanja sa protivpožarnim propisima

Predmet javne nabavke br. 1/2015 је nabavka radova – Zamena krovnog pokrivača zbog usaglašavanja sa protivpožarnim propisima i pribavljanja upotrebne dozvole na sportskoj hali u O.Š. „Jan Amos Komenski“ u Kulpinu.

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:
45261900- Radovi na popravci i održavanju krova

Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca do 13. avgusta 2015. godine do 12 časova.
Javno otvaranje ponuda obaviće se istog dana u 13 časova u maloj sali opštine Bački Petrovac.

 

 

Budi popisivac

zastava222BANER

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

izbori2022

bilbord izmena baner

baner2022

kupci 1

Popis

JAZAVAC2

za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Arhiva - Javne nabavke

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика