Portal javnih nabavki

Javna nabavka br. 404-11/2015-05 - Sportska hala u Gložanu

Predmet javne nabavke br. 404-11/2015-05 je nabavka radova – Sportska hala u Gložanu
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:
45212225 - Radovi na izgradnji sportskih dvorana

Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca do 20. jula 2015. godine do 12 časova.
Javno otvaranje ponuda obaviće se istog dana u 13 časova u maloj sali opštine Bački Petrovac.  

 

 

 

Budi popisivac

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

izbori2022

bilbord izmena baner

baner2022

kupci 1

Popis

JAZAVAC2

za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Arhiva - Javne nabavke

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика