Portal javnih nabavki

Javna nabavka br. 404-11/2015-05 - Sportska hala u Gložanu

Predmet javne nabavke br. 404-11/2015-05 je nabavka radova – Sportska hala u Gložanu
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:
45212225 - Radovi na izgradnji sportskih dvorana

Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca do 20. jula 2015. godine do 12 časova.
Javno otvaranje ponuda obaviće se istog dana u 13 časova u maloj sali opštine Bački Petrovac.  

 

 

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика