Portal javnih nabavki

Javna nabavka br. 404-14/2015-05 - Gorivo za motorna vozila za potrebe direktnih korisnika budžeta Opštine Bački Petrovac

Predmet javne nabavke br. 404-14/2015-05 je gorivo za motorna vozila za potrebe direktnih korisnika budžeta Opštine Bački Petrovac.

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki:
09132100 - bezolovni benzin
09134200 – dizel gorivo

Ponuda se smatrati blagovremenom ukoliko je primljena od strane Naručioca najkasnije do 15.07.2015. godine do 12 časova.
Javno otvaranje ponuda održaće se istog dana u prostorijama Naručioca u Bačkom Petrovcu, u ulici Kolarova broj 6, prvi sprat, sa početkom u 13 časova. 

doc.png Konkursna dokumentacija 404-14 2015-05

pdf.png Poziv za podnošenje ponude 404-14 2015-05

 

Popis

baner2022

kupci 1

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

izbori2022

JAZAVAC2

za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Arhiva - Javne nabavke

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика