Portal javnih nabavki

Javna nabavka br. 404-16/2015-05 - Nabavka dobara Električna energija

Predmet javne nabavke broj 404-16/2015-05 je nabavka dobara Električna energija.

2. Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:
09310000 - električna energija.

Ponuda je blagovremena ako stigne kod Naručioca do 29.06.2015. do 12 časova. 

doc.png Konkursna dokumentacija 404-16 2015-05

pdf.png Poziv za podnošenje ponude 404-16 2015-05

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика