Portal javnih nabavki

Javna nabavka br. 404-8/2015-05 - Nabavka poljoprivrednih mašina, opreme i pomoćnih proizvoda za prevoz, aparata za domaćinstvo i industrijskih mašina za pomoć izbeglicama

Predmet javne nabavke br. 404-8/2015-05 je nabavka dobara - nabavka poljoprivrednih mašina, opreme i pomoćnih proizvoda za prevoz, aparata za domaćinstvo i industrijskih mašina za pomoć izbeglicama na teritoriji Opštine Bački Petrovac Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:
16000000 - poljoprivredne mašine,
34000000 - oprema i pomoćni proizvodi za prevoz,
39700000 - aparati za domaćinstvo,
42000000 - industrijske mašine.

Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca do 16. jula 2015. godine do 12 časova.
Javno otvaranje ponuda obaviće se istog dana u 13 časova u zgradi Opštine Bački Petrovac u Bačkom Petrovcu, ul. Kolarova 6, u maloj sali za sastanke. 

doc.png Konkursna dokumentacija 404-8 2015-05

pdf.png Poziv za podnošenje ponude 404-8 2015-05

 

 docx.png Odluka o dodeli ugovora 404-8 2015-05

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика