Portal javnih nabavki

Javna nabavka broj 404-7/2015-05 nabavka i ugradnja video nadzora u OŠ u B. Petrovcu i Gložanu

Predmet javne nabavke broj 404-7/2015-05 je nabavka dobara: 
nabavka i ugradnja video nadzora u OŠ „Jan Čajak“ u Bačkom Petrovcu i OŠ „J.M.Dragutin“ u Gložanu, a prema specifikaciji i karakteristikama sadržanim u konkursnoj dokumentaciji.
 
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 
35125300 – sigurnosne kamere
 
Vrsta i opis predmeta javne nabavke sastavni je deo konkursne dokumentacije.

Ponuda je blagovremena ako stigne kod Naručioca do 05.06.2015.g. do 12 časova.

 
 
 
 
 

Budi popisivac

zastava222BANER

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

izbori2022

bilbord izmena baner

baner2022

kupci 1

Popis

JAZAVAC2

za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Arhiva - Javne nabavke

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика