Portal javnih nabavki

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI RADOVA: KONKURSNA DOKUMENTACIJA UGRADNJA APARATA ZA POVIŠENJE PRITISKA NA HIDRANTSKOJ MREŽI JN 404-11/2020-05

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA - UGRADNjA APARATA ZA POVIŠENjE PRITISKA NA HIDRANTSKOJ MREŽI, JN 404-11/2020-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 01.06.2020. godine do 12 časova bez obzira na način dostavljanja

 

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика