Portal javnih nabavki

Javna nabavka br. 404-18/2015-05: Biciklistička staza u ulicama Novosadska i XIV VUSB u Bačkom Petrovcu

Predmet javne nabavke br. 404-18/2015-05 је nabavka radova - Izgradnja biciklističke staze u ulicama Novosadska i XIV VUSB U Bačkom Petrovcu na parceli br. 7383/2.

Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca do 24. avgusta 2015. godine do 12 časova.
Javno otvaranje ponuda obaviće se istog dana u 13 časova u maloj sali opštine Bački Petrovac.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика