Portal javnih nabavki

Javna nabavka radova br. 404-17 2016-05 - Adaptacija zgrade opštinske uprave

Javna nabavka radova: Adaptacija zgrade Opštinske uprave u Bačkom Petrovcu radi povećanјa energetske efikasnosti.

 

Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca do 21. novembra 2016. godine do 12 časova.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика