Portal javnih nabavki

Javna nabavka: uređenje – izmeštanje autobuskih stajališta sa sobraćajnih traka kolovoza

REDNI BROJ: 404-6/2013-05
1. Predmet javne nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 
Predmet javne nabavke je nabavke radova: uređenje – izmeštanje autobuskih stajališta sa sobraćajnih traka kolovoza u Bačkom Petrovcu i naseljenim mestima Gložan, Maglić i Kulpin
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:
 
Partija 1: 45233222 – radovi na popločavanju i asfaltiranju površina
Partija 2: 45233293 - postavljanje urbane opreme
Republika Srbija
Autonomna pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
PREDSEDNIK OPŠTINE 
Broj: 016-1/178-2013
Datum: 6. septembar  2013
Bački Petrovac, Kolarova 6.
www.backipetrovac.rs
  
Na osnovu člana 53. Zakona o javnim nabavkama, („Sl. glasnik RS” br. 124/2012) donosim 
ODLUKU
O POKRETANJU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE RADOVA
 
REDNI BROJ: 404-6/2013-05
1. Predmet javne nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 
Predmet javne nabavke je nabavke radova: uređenje – izmeštanje autobuskih stajališta sa sobraćajnih traka kolovoza u Bačkom Petrovcu i naseljenim mestima Gložan, Maglić i Kulpin
. Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:
 
45233222 – radovi na popločavanju i asfaltiranju površina
45233293 -  postavljanje urbane opreme
 
2. Procenjena vrednost javne nabavke: 3.000.000 dinara bez obračunatog PDV
3. Okvirni datumi u kojima će biti sprovedene pojedinačne faze postupka javne nabavke: 
- priprema konkursne dokumentacije - 5 dana od dana pokretanja postupka javne nabavke; 
- objavljivanje poziva za podnošenje ponude i konkursne dokumentacije na Portalu javnih nabavki, internet stranici naručioca i Portalu službenih glasila Republike Srbije i baza propisa - 2 dana od dana pripreme konkursne dokumentacije; 
- podnošenje i otvaranje ponuda - 30 dana od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponude na Portalu javnih nabavki; 
- donošenje odluke o dodeli ugovora - 7 dana od dana otvaranja ponuda; 
- zaključenje ugovora - 2 dana od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava; 
- objavljivanje obaveštenja o zaključenom ugovoru - 3 dana od dana zaključenja ugovora. 
4. Podaci o aproprijaciji u budžetu/finansijskom planu: Sredstva za javnu nabavku predviđena su Odlukom o dodeli bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama od starne Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova 
Javna nabavka je predviđena u dopuni plana nabavki naručioca za 2013. godinu. 
5. Postupak javne nabavke će sprovesti Komisija za javnu nabavku koja se obrazuje rešenjem naručioca. 
  
  Predsednik opštine 
           Pavel Marčok
 

stuff1.gif Odluka o pokretanju postupka

word.gif Konkursna dokumentacija - izmenjena

pdf1.gif Grafički prilozi

Budi popisivac

zastava222BANER

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

izbori2022

bilbord izmena baner

baner2022

kupci 1

Popis

JAZAVAC2

za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Arhiva - Javne nabavke

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика