Portal javnih nabavki

Javna nabavka-Uspostavlјanje videonadzora u PU „Včielka“ – Maglić I PU „Včielka“ – Kulpin i uspostavlјanje videonadzora raskrsnice ulica Kolarova, Lenjinova i Masarikova u Bačkom Petrovcu - JN 404-7/2018-05

Понуде се подносе лично на писарници наручиоца или путем поште на адресу: ОПШТИНСКА УПРАВА, 21470 БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, КОЛАРОВА 6. са назнаком: „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА - Успостављање видеонадзора у ПУ „Вчиелка“ – Маглић И ПУ „Вчиелка“ – Кулпин и успостављање видеонадзора раскрснице улица Коларова, Лењинова и Масарикова у Бачком Петровцу, ЈН 404-7/2018-05 – НЕ ОТВАРАТИ!“ најкасније до 19.03.2018. године до 12 часова без обзира на начин достављања

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика