Energetska efikasnost

Obaveštenje za građane

Na osnovu raspisanog Javnog poziva za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2023. godinu, sredstva u iznosu od 10.000.000,00 dinara su utrošena. Na osnovu podnetih prijava Komisija je sačinila krajnju listu korisnika.

Oznámenie pre občanov

Na základe vypísanej verejnej výzvy na spolufinancovanie opatrení energetickej sanácie rodinných domov a bytov na území obce Báčsky Petrovec za rok 2023, prostriedky v sume 10.000.000,00 dinárov sú vyčerpané. Na základe podaných prihlášok komisia zhotovila  konečný poradovník užívateľov.

 

LISTA KRAJNJIH KORISNIKA final 6-2-2024

 

 

 

Obaveštenje za građane

Obaveštavamo građane opštine Bački Petrovac da se rok za podnošenje prijava na raspisani Javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2023.godinu produžava do 31.01.2024.godine do 12.00 časova odnosno do utroška sredstava u iznosu od 630.174,20 dinara.

PRODUZAVA SE ROK OBAVEŠTENJE 2023

 

 

Lista krajnjih korisnika mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova

Lista krajnjih korisnika

OBAVEŠTENJE ZA GRAĐANE

Obaveštavamo sve zainteresovane građane da je javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova trenutno u sledećoj fazi:

- Javni poziv je još uvek otvoren, do utroška sredstava. Preostalo je još oko 700.000,00 dinara

- Komisija je utvrdila listu korisnika subvencije, izdala Rešenja svim korisnicima a građani kojima su odbijene prijave imaju rok od 8 dana da podnesu žalbu na rešenje

- Komisija čeka Saglasnost Ministarstva rudarstva i energetike na trojne Ugovore (građanin, privredni subjekt i JLS), nakon čega sledi potpisivanje istih

 

OBAVEŠTENJE ZA GRAĐANE

Nakon pregleda pristiglih prijava građana za dodelu bespovratnih sredstava domaćinstvima za energetsku sanaciju porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Bački Petrovac, ustanovljeno je da je preostalo još 2.485.167,65 dinara za realizaciju pomenutog programa. Javni poziv za građane se ponovo otvara i građani mogu da podnose prijave do utroška sredstava.

 

OBAVEŠTENјE ZA GRAĐANE

 Prijem prijava za dodelu bespovratnih sredstava domaćinstvima za energetsku sanaciju porodičnih kuća i stanova na teritoriji Opštine Bački Petrovac se privremeno obustavlјa.

Nakon pregleda pristiglih prijava i obilaska terena, ukoliko će preostati sredstva, Javni poziv za građane će se ponovo otvoriti i građani će moći da se prijavlјuju, o čemu će biti blagovremeno obavešteni.

Prijave podnete do petka 20.10.2023. godine do 14h, uzeće se u razmatranje.

 

Javni poziv za građane za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova

Opština Bački Petrovac je raspisala Javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2023. godinu. Ukupno opredeljena sredstva za ove namene od strane Opštine Bački Petrovac i Ministarstva rudarstva i energetike su 10.000.000,00 dinara.

Korisnici bespovratnih sredstva su domaćinstva koja stanuju u porodičnim kućama i stanovima. Konkursna dokumentacija može se preuzeti na internet stranici Opštine Bački Petrovac www.backipetrovac.rs ili u uslužnom centru Opštine. Za sve dodatne informacije u vezi Javnog poziva možete se obratiti na kontakt telefon 021/2280-378 (lokal 111 – Jan Pažitnai, predsednik komisije) ili na elektronsku adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Javni poziv će trajati do utroška sredstava, odnosno najduže do 31.12.2023. godine.

 

 

 

01 Javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije za domaćinstva Bački Petrovac 2023

02 Prilog 1_Prijavni obrazac_Bački Petrovac

03 Saglasnost suvlasnika

04 Izjava da se stanuje

LISTA privrednih subjekata po MERAMA Backi Petrovac 4

Obaveštenje za građane

Služba za žalbe

 

 

Lista privrednih subjekata za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2023. godinu

Mere energetske sanacije sprovode se kroz saradnju sa privrednim subjektima koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj sanaciji stambenih objekata, a krajnji korisnici bespovratnih sredstava su domaćinstva na teritoriji opštine Bački Petrovac. Građani će od privrednih subjekata moći da preuzmu predmer i predračun tek nakon raspisivanja javnog poziva za krajnje korisnike.

LISTA privrednih subjekata po MERAMA Backi Petrovac 5

 

Informacioni centar za komunikaciju sa građanima / Informačné stredisko pre komunikáciu s občanmi

Informacioni centar za komunikaciju sa građanima
 
Kontakt osobe su:
 
Jan Pažitnai, predsednik Komisije – 021/2280-378 (lokal 111), Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Sonja Đuriš - 021/2280-378 (lokal 218), Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Ana Demrovska - 021/2280-378 (lokal 122), Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Jelena Sarač - 021/2280-378 (lokal 118), Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Predrag Bojanić - 021/2280-378 (lokal 110), Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Jelena Čučković - Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 
Informačné stredisko pre komunikáciu s občanmi
 
Kontakt osoby sú:
 
Jan Pažitnai, predseda komisii – 021/2280-378 (kl. 111), Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  
Sonja Đuriš - 021/2280-378 (kl. 218), Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Ana Demrovska - 021/2280-378 (kl. 122), Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Jelena Sarač - 021/2280-378 (kl. 118), Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Predrag Bojanić - 021/2280-378 (kl. 110), Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 
Jelena Čučković - Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Javni poziv učešće direktnih korisnika (privrednih subjekata)
u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih  kuća i stanova na
teritoriji opštine Bački Petrovac

 Javni poziv za privredne subjekte

Odluka o raspisivanju JP

prilog 1 - Prijava

Prilog 2 - Izjava

Prilog 4 ESMP_energetska efikasnost

Prilog_3_informacija o potrebnoj tehnickoj dokumentaciji

 

Sufinansiranјe mera energetske sanacije, porodičnih kuća i stanova u okviru projekta „Čista energija i energetska efikasnosti za građane u Srbiji“

pravilnik

 

 Javni konkurs za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima- solarni paneli

Javni poziv za sufinansiranje ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije na porodičnim kućama

Javni konkurs za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima- solarni paneli

Odluka o raspisivanju javnog konkursa

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava na raspirani Javni koknurs za sufinansiranje mera energetske sanacije za ugradnju solarnih panela – za privredne subjekte

preliminarna lista direktnih korisnika mera solarni paneli 2022

 Preliminarna rang lista krajnjih korisnika - solarni paneli

Konačna lista krajnjih korisnika mera energetske sanacije - PANELI -

Javni konkurs za sufinansiranje mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama i stambenim zgradama

Javni konkurs energetska sanacija 2022

Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za sufinansiranje mera energetske sanacije 2022

Prilog 1 - Prijavni formular za domacinstva

Prilog 1A - Prijavni formular za stambene zajednice

Prilog 2 - Lista privrednih subjekata

Prilog 3 - Izjava

Prilog 4 - Članovi domaćinstva

Prilog 5 - Kriterijumi

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava na raspirani Javni koknurs za sufinansiranje mera energetske sanacije – za građane

KONACNA lista krajnjih korisnika energetske efikasnosti

Sufinansiranje mera energetske sanacije za 2022 godinu

Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća 1

Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća 2

 

Javni konkurs za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije za 2022 godinu

Odluka o raspisivanju Javnog konkursa

Javni konkurs za privredne subjekte

Preliminarna lista PrivSub BackiPetrovac 2022

KONAČNA LISTA DIREKTNIH KORISNIKA MERA ENERGETSKE SANACIJE

 

Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije

Obaveštenje o produžetku roka

Javni poziv

Odluka o raspisivanju javnog poziva

Pravilnik o sufinansiranju

Prijavni formular

Preliminarna rang lista krajnjih korisnika mera energetske sanacije

 

38. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Odluka o izboru direktnih korisnika mera energetske sanacije

Odluka o prenosu sredstava

Odluka o raspisivanju javnog poziva za građane

Pravilnik

 

Javni poziv za porodične kuće i stambene zajednice

Izjava o članovima domaćinstva

Izjava o saglasnosti

Model javnog poziva za građane opštine Bačkog Petrovca

Prijavni formular za porodične kuće

Prijavni formular za stambene zajednice

Lista firmi

Pravilnik o raspodeli sredstava

Obaveštenje o produženju roka

 

Sufinansiranje mera energetske efikasnosti - informacija za građane

Obaveštavamo sve zainteresovane građane da je javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova trenutno u sledećoj fazi:

- Javni poziv je još uvek otvoren, do utroška sredstava. Preostalo je još oko 700.000,00 dinara

- Komisija je utvrdila listu korisnika subvencije, izdala Rešenja svim korisnicima a građani kojima su odbijene prijave imaju rok od 8 dana da podnesu žalbu na rešenje

- Komisija čeka Saglasnost Ministarstva rudarstva i energetike na trojne Ugovore (građanin, privredni subjekt i JLS), nakon čega sledi potpisivanje istih

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика