Konkurs za dodelu kredita za nabavku kvalitetne teladi za tov u 2014. godini

Konkurs za dodelu kredita za nabavku kvalitetne teladi za tov u 2014. godini
          
 Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za nabavku kvalitetne teladi za tov  u 2014 godini.
 Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima -  fizičkim licima sa područja AP Vojvodine,upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.
 Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 2% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:
- maksimalan iznos kredita 15.000 evra,
- Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 5.000 evra,
- rok otplate 15 meseci,
- korisnik kredita se obavezuje da celokupan iznos vrati jednokratno nakon isteka kredita

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita  registrovanom dobavljaču kvalitetne teladi za tov koju bude odabrao učesnik konkursa. 
Prijave se mogu preuzeti u Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu, opštinskim kancelarijama, kao i na sajtu:
 www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

----

Ceo tekst konkursa preuzmite ovde.

Formular za prijavu na konkurs preuzmite ovde.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика