Konkurs za dodelu kredita za nabavku novih protivgradnih mreža u višegodišnjim zasadima voća i v

Konkurs za dodelu kredita za nabavku novih protivgradnih mreža u višegodišnjim zasadima voća i vinograda u 2014 godini

 Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za nabavku novih protivgradnih mreža u višegodišnjim zasadima voća i vinograda u 2014 godini.
 Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima - fizičkim licima sa područja AP Vojvodine,upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.
 Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 2% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:
- maksimalan iznos kredita 15.000 evra,
- rok otplate 24 meseca,
- grejs period traje 12 meseci i uključuje se u rok otplate, za vreme grejs perioda obračunava se interkalarna kamata,
- otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 3 rate),

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču opreme koju bude odabrao učesnik konkursa. 
Prioritet u dodeli kredita imaće učesnici konkursa sa predračunom ovlašćenog dobavljača opreme kao i učesnici koji do sada nisu koristili kredite Fonda.
Prijave se mogu preuzeti u Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu, opštinskim kancelarijama, kao i na sajtu:
 www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

----

Ceo tekst konkursa preuzmite ovde.

Formular za prijavu na konkurs preuzmite ovde.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика