Konkurs za dodelu kredita za nabavku osnovnog stada u ovčarstvu i kozarstvu u 2014 godini

Konkurs za dodelu kredita za nabavku osnovnog stada u ovčarstvu i kozarstvu u 2014 godini

 Kreditna sredstva se dodeljuju za kupovinu ovaca rase:  cigaja, vintemberg, teksel, il de frans, safolk i bergamo i za kupovinu koza aplske rase.
 Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima -pravnim i fizičkim licima sa područja AP Vojvodine,upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.
  Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 2% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:
- maksimalan iznos kredita 10.000 evra,
- Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra,
- rok otplate 18 meseci,
- grejs period traje 12 meseci, za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata,
- otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 4 rata),

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču registrovanom za prodaju ovaca i koza koje bude odabrao učesnik konkursa. 
Prijave se mogu preuzeti u Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu, opštinskim kancelarijama, kao i na sajtu:
 www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

----

Ceo tekst konkursa preuzmite ovde.

Formular za prijavu na konkurs preuzmite ovde. 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика