Javni poziv za dodelu sredstava za finansiranje posebnih programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta

SPORTSKI SAVEZ OPŠTINE
BAČKI PETROVAC
Bački Petrovac
Datum: 04.03.2016.

Na osnovu Pravilnika o odobravanju, finansiranju i sufinansiranju programa kojima se ostvaruje opšti iteres u oblasti sporta u Opštini Bački Petrovac (u dalјem tekstu: Pravilnik), Komisija za ocenu godišnjih i posebnih programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Opštini Bački Petrovac dana 04.03.2016. godine raspisuje:

JAVNI POZIV
za dodelu sredstava za finansiranje POSEBNIH programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u opštini Bački Petrovac

1. Ukupan iznos sredstava za POSEBNE programe iz budžeta opštine Bački Petrovac za 2016. godinu iznosi

500.000,00 dinara

i predviđena su u Odluci o budžetu za 2016. godinu Opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac“ br.9a/2015) u razdelu 4, glava 1 , program 14 – Razvoj sporta i omladine, funkcija 810 – usluge rekreacije i sporta, programska klasifikacija 1301-0001-Podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima, pozicija 79 i programska klasifikacija 1301-0002-Podrška predškolskom, školskom i rekreativnom sportu i masovnoj fizičkoj kulturi, pozicija 80, ekonomska klasifikacija 481- Dotacije nevladinim organizacijama.

2. Pod posebnim programima podrezumevaju se sledeća područja u sportu:

   1. Obezbeđenje uslova i organizovanje sportskih kampova za sportski razvoj talentovanih sportista i unapređenje kvaliteta stručnog rada sa njima;
   2. Unapređenje zaštite zdravlјa sportista i obezbeđivanje adekvatnog sportsko-zdravstvenog -obrazovanja sportista, posebno mladih, uklјučujući i antidoping obrazovanje;
   3. sprečavanje negativnih pojava u sportu u Opštini (doping, nasilјe i nedolično ponašanje, nameštanje sportskih rezultata i dr.);
   4. racionalno i namensko korišćenje sportskih sala i sportskih objekata u državnoj svojini čiji je korisnik Opštini i sportskih objekata u svojini Opštine kroz odobravanje njihovog korišćenja za sportske aktivnosti i dodelu termina za treniranje učesnicima u sistemu sporta;

3. Podnosilac programa je u obavezi da podnese sledeću dokumentaciju:
    1. Rešenje o registraciji (APR)

4. Javni poziv se objavlјuje na zvaničnom sajtu Opštine Bački Petrovac i ostaje otvoren u vremenu od 04. marta 2016. godine zaklјučno sa 14. martom 2016. godine.

5. Prijave se podnose u zatvorenoj koverti lično u uslužnom centru opštine Bački Petrovac ili poštom na sledeću adresu:
Sportski savez Opštine Bački Petrovac - Komisija za ocenu godišnjih i posebnih programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Opštini Bački Petrovac, ul. Kolarova broj 6, sa naznakom: ZA DODELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANјE SPORTSKIH ORGANIZACIJA

6. Dokumentacija po javnom pozivu se može preuzeti svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 časova, u uslužnom centru opštine Bački Petrovac, Kolarova broj 6, i na zvaničnom sajtu Opštine Bački Petrovac.

7. Sve dodatne informacije u vezi javnog poziva mogu se dobiti na tel: 062394909


Predsednik Komisije
Gavra Govorčin

 

docx.png Pravilnik o finansiranju programa - u oblasti sporta  

docx.png Javni poziv za POSEBNE programe 2016 

 

 

Budi popisivac

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

izbori2022

bilbord izmena baner

baner2022

kupci 1

Popis

JAZAVAC2

za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Arhiva - Javni pozivi

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика