О Г Л А С за отуђење непокретности из јавне својине Општине Бачки Петровац у поступку јавног надметања – лицитације

1. Оглас - станови и парцелe

2. Образац пријаве

3. Обавештење о изузимању непокретнсти из oгласа

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика