Javni oglas za odobravanje i korišćenje podsticajnih sredstava za obradivo poljoprivredno zemljiš

Javni oglas za odobravanje i korišćenje podsticajnih sredstava za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup za 2012. godinu
Sredstva podsticaja za izdavanje obradivog poljoprivrednog zemljišta u zakup iznose do 100.000.000,00 dinara. Sredstva za realizaciju navedenih aktivnosti obezbeđena su u budžetu AP Vojvodine.
Korisnici sredstava su fizička lica (poljoprivrednici), nosioci i članovi registrovanog poljoprivrednog gazdinstva upisanog u Registar poljoprivrednih gazdinstava, koji su vlasnici poljoprivrednog zemljišta i:
1) imaju prebivalište na teritoriji AP Vojvodine,
2) koji su stariji od 65 godina i nisu korisnici penzije po osnovu prava penzijskog i invalidskog osiguranja zaposlenih ili samostalnih delatnosti, osim korisnika penzije po osnovu prava poljoprivrednog osiguranika i korisnika invalidske penzije koji su to pravo stekli kao osiguranici poljoprivrednici. (Uslov u pogledu godina života ne odnosi se na korisnike invalidske penzije),
3) da su Ugovor o dugoročnom zakupu zaključili u 2012. godini (odnosno 2009, 2010. ili 2011. pod uslovom da su već korisnici ovih sredstava),
4) daju u zakup obradivo zemljište od najmanje 0,5 do najviše 10 hektara na period od najmanje 5 godina, od dana zaključenja Ugovora,
5) da Ugovor nije zaključen između članova istog registrovanog poljoprivrednog gazdinstva.
Podnosilac zahteva, koji ispunjava navedene uslove, ima pravo na korišćenje sredstava u visini od:
- 6.000,00 dinara po hektaru godišnje, ako je zemljište izdato u zakup zakupcu, koji je nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine i nije stariji od 60 godina,
- 8.000,00 dinara po hektaru godišnje, ako je zemljište izdato u zakup zakupcu koji je nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva, sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine, a stariji je od 40 godina i nije stariji od 60 godina i vlasnik je obradivog poljoprivrednog zemljišta koje se graniči sa zemljištem koje se daje u zakup,
6) 10.000,00 dinara po hektaru godišnje, ako je zemljište izdato u zakup zakupcu koji je nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine, a nije stariji od 40 godina i vlasnik je poljoprivrednog zemljišta koje se graniči sa zemljištem koje se daje u zakup.
 
Tekst javnog oglasa preuzmite ovde .
Izjavu preuzmite ovde .
Zahtev preuzmite ovde .

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика