Javni poziv mentoring za 100 novoosnovanih i postojećih mspp

Cilj projekta je besplatna usluga mentoringa za odabranih 100 preduzetnika/privrednih društava u trajanju od 50 sati po klijentu, a do kraja novembra 2013. godine.
Pravo da učestvuju u javnom pozivu imaju mala i srednja privredna društva i preduzetnici koji se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga, a koja ispunjavaju sledeće uslove:
• većinsko domaće privatno vlasništvo, registrovani na teritoriji Republike Srbije;
• pozitivan poslovni rezultat u prethodnoj godini (za tzv. postojeće MSPP);
• izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
• ne obavljaju delatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju.
NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ

 objavljuje

 Javni poziv

mentoring za 100 novoosnovanih i postojećih mspp

Ovaj javni poziv za realizaciju mentoring programa sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj u saradnji sa partnerskim organizacijama i centrima u Subotici, Zrenjaninu, Novom Sadu, Rumi, Beogradu, Požarevcu, Kragujevcu, Kraljevu, Užicu, Novom Pazaru, Nišu, Leskovcu, Vranju, Zaječaru i Lajkovcu.

 

Cilj projekta

Besplatna usluga mentoringa za odabranih 100 preduzetnika/privrednih društava u trajanju od 50 sati po klijentu, a do kraja novembra 2013. godine.

Šta je mentoring?

Mentoring je sveobuhvatan i relativno dug proces podrške preduzećima (privrednim društvima) i preduzetnicima koji se nalaze u presudnom trenutku za njihov dalji razvoj ili za opstanak uopšte. Proces mentoringa predstavlja određeni broj sati koji stručno lice-mentor provodi u direktnom kontaktu/radu sa vlasnikom radnje ili preduzeća. Rad mentora počinje od dijagnoze. Preduzeće i mentor zajedno proučavaju razloge trenutnih problema ili smetnje za dalji razvoj.

Na osnovu dijagnoze mentor i preduzetnik/preduzeće pripremaju plan/projekat razvoja. Tokom ovog procesa mentor radi kao pomoćnik, ali i kao koordinator i savetnik.

Nacionalna agencija za regionalni razvoj je standardizovala mentoring kao uslugu u okviru realizacije projekta „Institucionalizacija mentoringa kao usluge za MSPP", finansiranog od strane Vlade Japana kroz Japansku agenciju za međunarodnu saradnju - JICA. Uporedo sa početkom realizacije programa mentoringa u 2013. godini, počinje i sprovođenje novog projekta podrške i promocije mentoringa u saradnji sa Vladom Japana preko Japanske agencije za međunarodnu saradnju - JICA. Predmetni Projekat je prvi regionalnog karaktera koji finansira Vlada Japana, budući da su u sprovođenje pored Srbije, uključene i Bosna i Hercegovina i Crna Gora.

Sadržaj mentoring usluga

· Dijagnostikovanje - analiza trenutne situacije u preduzeću, odnosno kod preduzetnika;

· Pomoć u pripremi razvojnih aktivnosti/planova/projekata, kako bi se dostigli što bolji poslovni rezultati;

· Savetovanje i koordinacija aktivnosti usmerenih na pristupanje fondovima, novim tehnologijama, konsultantskim uslugama itd.;

· Pomoć u pripremi dokumentacije koja se podnosi poslovnim bankama i prilikom konkurisanja za programe podrške MSPP;

· Pomoć  pri implementaciji razvojnih aktivnosti/planova/projekata;

· Pomoć u pronalaženju poslovnih partnera, kroz republičku mrežu i u mreži EU;

· Pomoć u pronalaženju potrebnih informacija i konsalting;

· Obuka.

 

Implementacija mentoringa

Mentori koji će sprovoditi program obučeni su u okviru šestomodularne obuke za mentore i zaposleni su u regionalnim agencijama i centrima za podršku MSPP, odnosno regionalnim razvojnim agencijama. Obuka mentora predstavlja jedan od rezultata Projekta Nacionalne agencije za regionalni razvoj i Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA).

 

USLOVI  JAVNOG POZIVA

Pravo da učestvuju u javnom pozivu imaju mala i srednja privredna društva i preduzetnici koji se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga, a koja ispunjavaju sledeće uslove:

 

·       većinsko domaće privatno vlasništvo, registrovani na teritoriji Republike Srbije;

·       pozitivan poslovni rezultat u prethodnoj godini (za tzv. postojeće MSPP);

·       izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;

·       ne obavljaju delatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju.

 

KATEGORIJE KANDIDATA

Zainteresovani kandidati mogu podneti prijavu u dve kategorije:

 

·  Novoosnovani privredni subjekti (privredna društva i preduzetnici) - registrovani posle 1. marta 2012. godine;

 

·   Postojeći privredni subjekti - registrovani pre 1. marta 2012. godine.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

 Za novoosnovane privredne subjekte:

 

1.    Popunjen obrazac (može se preuzeti sa internet prezentacije www.narr.gov.rs ili u prostorijama regionalnih agencija i centara, sa spiska u nastavku teksta - deo pod nazivom „Dostavljanje prijava");

2.    Izvod o registraciji preduzeća/radnje (original ili overena kopija);

 

  • Za privredne subjekte koji su registrovani pre 1. marta 2012. godine:

1.  Popunjen obrazac (može se preuzeti sa internet prezentacije www.narr.gov.rs ili u prostorijama regionalnih agencija i centara, sa spiska u nastavku teksta-deo pod nazivom „Dostavljanje prijava");

2.  Izvod o registraciji preduzeća/radnje (ne stariji od 6 meseci, original ili overena kopija);

3.  Potvrda nadležne Poreske uprave da je preduzeće/radnja - podnosilac zahteva izmirio sve poreske obaveze u prethodnoj godini, kao i do datuma objavljivanja Javnog poziva (original ili overena kopija);

4.  Bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks za 2012. godinu, za koje ovlašćeno lice iz preduzeća/radnje mora dati pisanu izjavu da je svaki od dokumenata verodostojan i istovetan primerku koji je dostavljen Agenciji za privredne registre na konačnu obradu - izjavu potpisati i overiti pečatom privrednog subjekta.

 

Nacionalna agencija za regionalni razvoj zadržava pravo da proveri verodostojnost podnete dokumentacije.

 

DOSTAVLJANJE PRIJAVA

Prijave se dostavljaju na adrese:

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj Banat"-Zrenjanin

Adresa: Čarnojevićeva 1

Telefon: 023/ 510 567; 561 064

www.rcrbanat.rs

 

Regionalni centar za razvoj MSPP-Beograd

Adresa: Topličin venac 11/4

Telefon : 011/2186 730, 2186 740, 2632 990

www.mspbg.rs

 

Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja-Kragujevac

Adresa: Kralja Petra I 22

Telefon: 034/300 575; 302 704

www.redasp.rs

 

Regionalna razvojna agencija Zlatibor"-Užice

Adresa: Petra Ćelovića bb

Telefon: 031/523 065, 510 098

www.rrazlatibor.co.rs

 

Regionalni centar za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva-Subotica

Adresa: Trg Cara Jovana Nenada 15

Telefon: 024/554-107; 535-109

 

Regionalna razvojna agencija Braničevo Podunavlje-Požarevac

Adresa: Stari korzo 30/3

Telefon: 012/510-824; 511-823

www.rra-bp.rs

 

Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga-Kraljevo

Adresa: Cara Dušana 49

Telefon: 036/397-777

www.kv-rda.org

 

Agencija za ekonomski razvoj Sandžaka „SEDA"-Novi Pazar

Adresa: 7. jula bb

Tel: 020/332-700; 317-551

www.seda.org.rs

 

Regionalni centar za održivi razvoj i razvoj preduzetništva „Timok"-Zaječar

Adresa: Nikole Pašića 37/4

Telefon: 019/426-516

www.msp-timok.org

 

Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga-Leskovac

Adresa: Pana Đukića 42

Telefon: 016/233-440

www.centarzarazvoj.org

 

Regionalna agencija za ekonomski razvoj i preduzetništvo Pčinjskog okruga "VEEDA"-Vranje Adresa: 22. decembra bb

Telefon: 017/412-207; 405-641

www.veeda.rs

 

Regionalna razvojna agencija Bačka-Novi Sad

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 20/2

Telefon: 021/557 781

www.rda-backa.rs

 

Regionalna razvojna agencija Srema-Ruma

Adresa: Glavna br.172

Telefon: 022/470 910

www.rrasrem.rs

 

Agencija za razvoj MSPP „ALMA MONS"-Novi Sad

Adresa: Svetosavska 3a

Telefon: 021/427-822; 427-574

www.almamons.co.rs

 

Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije „RARIS"-Zaječar

Adresa: Trg Oslobođenja 1

Telefon: 019/426-376, 426-377

www.raris.org

 

Regionalna razvojna agencija „JUG" d.o.o-Niš

Adresa: Obrenovićeva 38/1

Telefon: 018/515-447; 522-659;

www.rra-jug.rs    

 

Agencija za regionalni razvoj opština Kolubarskog okruga „ARROKO"-Lajkovac

Adresa: Omladinski trg 1

Telefon: 014/34-33-196

 

Na koverti mora biti jasno naznačeno „ZA JAVNI POZIV -  MENTORING 2013."

 

Za dodatne informacije možete se obratiti pozivom na telefon 011/20-60-815 ili putem elektronske pošte na adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

 

JAVNI POZIV JE OTVOREN DO 17.06.2013. GODINE

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика