Javni poziv mentoring za 100 novoosnovanih i postojećih mspp

Cilj projekta je besplatna usluga mentoringa za odabranih 100 preduzetnika/privrednih društava u trajanju od 50 sati po klijentu, a do kraja novembra 2013. godine.
Pravo da učestvuju u javnom pozivu imaju mala i srednja privredna društva i preduzetnici koji se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga, a koja ispunjavaju sledeće uslove:
• većinsko domaće privatno vlasništvo, registrovani na teritoriji Republike Srbije;
• pozitivan poslovni rezultat u prethodnoj godini (za tzv. postojeće MSPP);
• izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
• ne obavljaju delatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju.
NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ

 objavljuje

 Javni poziv

mentoring za 100 novoosnovanih i postojećih mspp

Ovaj javni poziv za realizaciju mentoring programa sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj u saradnji sa partnerskim organizacijama i centrima u Subotici, Zrenjaninu, Novom Sadu, Rumi, Beogradu, Požarevcu, Kragujevcu, Kraljevu, Užicu, Novom Pazaru, Nišu, Leskovcu, Vranju, Zaječaru i Lajkovcu.

 

Cilj projekta

Besplatna usluga mentoringa za odabranih 100 preduzetnika/privrednih društava u trajanju od 50 sati po klijentu, a do kraja novembra 2013. godine.

Šta je mentoring?

Mentoring je sveobuhvatan i relativno dug proces podrške preduzećima (privrednim društvima) i preduzetnicima koji se nalaze u presudnom trenutku za njihov dalji razvoj ili za opstanak uopšte. Proces mentoringa predstavlja određeni broj sati koji stručno lice-mentor provodi u direktnom kontaktu/radu sa vlasnikom radnje ili preduzeća. Rad mentora počinje od dijagnoze. Preduzeće i mentor zajedno proučavaju razloge trenutnih problema ili smetnje za dalji razvoj.

Na osnovu dijagnoze mentor i preduzetnik/preduzeće pripremaju plan/projekat razvoja. Tokom ovog procesa mentor radi kao pomoćnik, ali i kao koordinator i savetnik.

Nacionalna agencija za regionalni razvoj je standardizovala mentoring kao uslugu u okviru realizacije projekta „Institucionalizacija mentoringa kao usluge za MSPP", finansiranog od strane Vlade Japana kroz Japansku agenciju za međunarodnu saradnju - JICA. Uporedo sa početkom realizacije programa mentoringa u 2013. godini, počinje i sprovođenje novog projekta podrške i promocije mentoringa u saradnji sa Vladom Japana preko Japanske agencije za međunarodnu saradnju - JICA. Predmetni Projekat je prvi regionalnog karaktera koji finansira Vlada Japana, budući da su u sprovođenje pored Srbije, uključene i Bosna i Hercegovina i Crna Gora.

Sadržaj mentoring usluga

· Dijagnostikovanje - analiza trenutne situacije u preduzeću, odnosno kod preduzetnika;

· Pomoć u pripremi razvojnih aktivnosti/planova/projekata, kako bi se dostigli što bolji poslovni rezultati;

· Savetovanje i koordinacija aktivnosti usmerenih na pristupanje fondovima, novim tehnologijama, konsultantskim uslugama itd.;

· Pomoć u pripremi dokumentacije koja se podnosi poslovnim bankama i prilikom konkurisanja za programe podrške MSPP;

· Pomoć  pri implementaciji razvojnih aktivnosti/planova/projekata;

· Pomoć u pronalaženju poslovnih partnera, kroz republičku mrežu i u mreži EU;

· Pomoć u pronalaženju potrebnih informacija i konsalting;

· Obuka.

 

Implementacija mentoringa

Mentori koji će sprovoditi program obučeni su u okviru šestomodularne obuke za mentore i zaposleni su u regionalnim agencijama i centrima za podršku MSPP, odnosno regionalnim razvojnim agencijama. Obuka mentora predstavlja jedan od rezultata Projekta Nacionalne agencije za regionalni razvoj i Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA).

 

USLOVI  JAVNOG POZIVA

Pravo da učestvuju u javnom pozivu imaju mala i srednja privredna društva i preduzetnici koji se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga, a koja ispunjavaju sledeće uslove:

 

·       većinsko domaće privatno vlasništvo, registrovani na teritoriji Republike Srbije;

·       pozitivan poslovni rezultat u prethodnoj godini (za tzv. postojeće MSPP);

·       izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;

·       ne obavljaju delatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju.

 

KATEGORIJE KANDIDATA

Zainteresovani kandidati mogu podneti prijavu u dve kategorije:

 

·  Novoosnovani privredni subjekti (privredna društva i preduzetnici) - registrovani posle 1. marta 2012. godine;

 

·   Postojeći privredni subjekti - registrovani pre 1. marta 2012. godine.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

 Za novoosnovane privredne subjekte:

 

1.    Popunjen obrazac (može se preuzeti sa internet prezentacije www.narr.gov.rs ili u prostorijama regionalnih agencija i centara, sa spiska u nastavku teksta - deo pod nazivom „Dostavljanje prijava");

2.    Izvod o registraciji preduzeća/radnje (original ili overena kopija);

 

  • Za privredne subjekte koji su registrovani pre 1. marta 2012. godine:

1.  Popunjen obrazac (može se preuzeti sa internet prezentacije www.narr.gov.rs ili u prostorijama regionalnih agencija i centara, sa spiska u nastavku teksta-deo pod nazivom „Dostavljanje prijava");

2.  Izvod o registraciji preduzeća/radnje (ne stariji od 6 meseci, original ili overena kopija);

3.  Potvrda nadležne Poreske uprave da je preduzeće/radnja - podnosilac zahteva izmirio sve poreske obaveze u prethodnoj godini, kao i do datuma objavljivanja Javnog poziva (original ili overena kopija);

4.  Bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks za 2012. godinu, za koje ovlašćeno lice iz preduzeća/radnje mora dati pisanu izjavu da je svaki od dokumenata verodostojan i istovetan primerku koji je dostavljen Agenciji za privredne registre na konačnu obradu - izjavu potpisati i overiti pečatom privrednog subjekta.

 

Nacionalna agencija za regionalni razvoj zadržava pravo da proveri verodostojnost podnete dokumentacije.

 

DOSTAVLJANJE PRIJAVA

Prijave se dostavljaju na adrese:

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj Banat"-Zrenjanin

Adresa: Čarnojevićeva 1

Telefon: 023/ 510 567; 561 064

www.rcrbanat.rs

 

Regionalni centar za razvoj MSPP-Beograd

Adresa: Topličin venac 11/4

Telefon : 011/2186 730, 2186 740, 2632 990

www.mspbg.rs

 

Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja-Kragujevac

Adresa: Kralja Petra I 22

Telefon: 034/300 575; 302 704

www.redasp.rs

 

Regionalna razvojna agencija Zlatibor"-Užice

Adresa: Petra Ćelovića bb

Telefon: 031/523 065, 510 098

www.rrazlatibor.co.rs

 

Regionalni centar za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva-Subotica

Adresa: Trg Cara Jovana Nenada 15

Telefon: 024/554-107; 535-109

 

Regionalna razvojna agencija Braničevo Podunavlje-Požarevac

Adresa: Stari korzo 30/3

Telefon: 012/510-824; 511-823

www.rra-bp.rs

 

Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga-Kraljevo

Adresa: Cara Dušana 49

Telefon: 036/397-777

www.kv-rda.org

 

Agencija za ekonomski razvoj Sandžaka „SEDA"-Novi Pazar

Adresa: 7. jula bb

Tel: 020/332-700; 317-551

www.seda.org.rs

 

Regionalni centar za održivi razvoj i razvoj preduzetništva „Timok"-Zaječar

Adresa: Nikole Pašića 37/4

Telefon: 019/426-516

www.msp-timok.org

 

Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga-Leskovac

Adresa: Pana Đukića 42

Telefon: 016/233-440

www.centarzarazvoj.org

 

Regionalna agencija za ekonomski razvoj i preduzetništvo Pčinjskog okruga "VEEDA"-Vranje Adresa: 22. decembra bb

Telefon: 017/412-207; 405-641

www.veeda.rs

 

Regionalna razvojna agencija Bačka-Novi Sad

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 20/2

Telefon: 021/557 781

www.rda-backa.rs

 

Regionalna razvojna agencija Srema-Ruma

Adresa: Glavna br.172

Telefon: 022/470 910

www.rrasrem.rs

 

Agencija za razvoj MSPP „ALMA MONS"-Novi Sad

Adresa: Svetosavska 3a

Telefon: 021/427-822; 427-574

www.almamons.co.rs

 

Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije „RARIS"-Zaječar

Adresa: Trg Oslobođenja 1

Telefon: 019/426-376, 426-377

www.raris.org

 

Regionalna razvojna agencija „JUG" d.o.o-Niš

Adresa: Obrenovićeva 38/1

Telefon: 018/515-447; 522-659;

www.rra-jug.rs    

 

Agencija za regionalni razvoj opština Kolubarskog okruga „ARROKO"-Lajkovac

Adresa: Omladinski trg 1

Telefon: 014/34-33-196

 

Na koverti mora biti jasno naznačeno „ZA JAVNI POZIV -  MENTORING 2013."

 

Za dodatne informacije možete se obratiti pozivom na telefon 011/20-60-815 ili putem elektronske pošte na adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

 

JAVNI POZIV JE OTVOREN DO 17.06.2013. GODINE

 

Budi popisivac

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

izbori2022

bilbord izmena baner

baner2022

kupci 1

Popis

JAZAVAC2

za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Arhiva - Javni pozivi

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика