Konkurs Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova

Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova je raspisao Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava porodicama u kojima se rodi treće ili četvrto dete za rešavanje stambenog pitanja ili za unapređenje uslova stanovanja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Predmet Konkursa je dodela bespovratnih sredstava za kupovinu stambene jedinice ili za dogradnju, adaptaciju, rekonstrukciju, tekuće i  investiciono održavanje stambene jedinice u vlasništvu ili suvlasništvu.

Pravo učešća na Konkursu imaju bračne i vanbračne zajednice sa decom, kao i jednoroditelјske porodice u kojima se počev od 01.01.2023. godine rodi treće ili četvrto dete.

Rok za prijavu je 19.02.2024. godine.

Više informacija na sajtu: https://www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b8/%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b0/

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика