Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava porodicama na teritoriji APV za kupovinu nekretnine, s ciljem unapređenja položaja žena

Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova je raspisao Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava porodicama na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za kupovinu nekretnine u cilju unapređivanja položaja žena.

 Pravo učešća na konkursu imaju bračne i vanbračne zajednice sa decom, kao i samohrane majke koje nemaju u vlasništvu/suvlasništvu stambeni prostor.

Visina traženih sredstava ne sme biti veća od 1.600.000,00 dinara.

Prijava na konkurs je otvorena 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ’’Alo’’.

Neophodnu dokumentaciju možete preuzeti na sajtu sekretarijata https://www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8/%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%92%D0%B5%D1%9A%D0%B5-%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0/

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика