Konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Opštine Bački Petrovac za 2014. godinu

I. Programa u oblasti kulture i umetnosti, koje u okviru svoje redovne delatnosti, realizuje određena organizacija ili udruženje tokom 2014. godine, u ukupnom iznosu od 2.000.000 dinara;
II. Programa, koje tokom 2014. godine sprovode sportske organizacije, registrovane kao udruženja u skladu sa Zakonom o sportu, u ukupnom iznosu od 5.000.000 dinara;
III. Programa humanitarnog, kulturno-prosvetnog, invalidnog i verskog karaktera i ostalih programa i aktivnosti od značaja za opštinu Bački Petrovac, koje tokom 2014. godine sprovode NVO, u ukupnom iznosu od 3.700.000 dinara;
IV. Manifestacija koje svojim kvalitetom doprinose afirmaciji umetničkog i kulturnog stvaralaštva i očuvanju tradicija i običaja sredine, u ukupnom iznosu od 4.000.000 dinara;
 Sredstva se dodeljuju za sufinansiranje celogodišnjih aktivnosti i pojedinačnih manifestacija.
 Pravo učešća na konkursu imaju sva pravna lica, koja se bave aktivnošću značajnom za opštinu Bački Petrovac iz stava 1. tačka I - IV konkursa i koja su registrovana na teritoriji opštine Bački Petrovac, na osnovu člana 4. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS", br. 51/2009 i 99/2011).
 Na osnovu člana 15. Odluke o budžetu opštine Bački Petrovac za 2014. godinu („Službeni list opštine Bački Petrovac" br. 15/2013), Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta opštine Bački Petrovac za oblast kulture, Pravilnika o sufinansiranju programa i aktivnosti od značaja za razvoj civilnog društva i Pravilnika o sufinansiranju udruženja u oblasti sporta sa teritorije opštine Bački Petrovac, predsednik opštine Bački Petrovac raspisuje

K O N K U R S
 ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETA OPŠTINE BAČKI PETROVAC ZA 2014. GODINU
 namenjenih sufinansiranju:
I. Programa u oblasti kulture i umetnosti, koje u okviru svoje redovne delatnosti, realizuje određena organizacija ili udruženje tokom 2014. godine, u ukupnom iznosu od 2.000.000 dinara;
II. Programa, koje tokom 2014. godine sprovode sportske organizacije, registrovane kao udruženja u skladu sa Zakonom o sportu, u ukupnom iznosu od 5.000.000 dinara;
III. Programa humanitarnog, kulturno-prosvetnog, invalidnog i verskog karaktera i ostalih programa i aktivnosti od značaja za opštinu Bački Petrovac, koje tokom 2014. godine sprovode NVO, u ukupnom iznosu od 3.700.000 dinara;
IV. Manifestacija koje svojim kvalitetom doprinose afirmaciji umetničkog i kulturnog stvaralaštva i očuvanju tradicija i običaja sredine, u ukupnom iznosu od 4.000.000 dinara;
 Sredstva se dodeljuju za sufinansiranje celogodišnjih aktivnosti i pojedinačnih manifestacija.
 Pravo učešća na konkursu imaju sva pravna lica, koja se bave aktivnošću značajnom za opštinu Bački Petrovac iz stava 1. tačka I - IV konkursa i koja su registrovana na teritoriji opštine Bački Petrovac, na osnovu člana 4. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS", br. 51/2009 i 99/2011).
Zahtev za sufinansiranje i Izveštaj o utrošku budžetskih sredstava (ukoliko su sredstva dodeljena u 2013. godini) se podnose na unapred pripremljenim obrazcima, koje zainteresovani mogu preuzeti u Uslužnom centru Opštinske uprave u Bačkom Petrovcu ili na zvaničnom sajtu opštine Bački Petrovac www.backipetrovac.rs
Pored popunjenih, overenih i potpisanih Zahteva za sufinansiranje i Izveštaja o utrošku budžetskih sredstava (ukoliko su sredstva dodeljena u 2013. godini) potrebno je predati i dokumenta (fotokopije računa i izvoda iz trezora) koja dokazuju namensko trošenje sredstava i Rešenje o registraciji (ili overenu kopiju) udruženja ili organizacije.

Svu potrebnu dokumentaciju potrebno je predati u Uslužni centar Opštinske uprave (šalter broj 1) najkasnije do 14. februara 2014. godine do 15.00 časova ili poslati poštom na adresu: Opština Bački Petrovac, ul. Kolarova 6, 21470 Bački Petrovac, sa datumom slanja do14. februara 2014. godine.
 Dodela sredstava će se vršiti na osnovu Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta opštine Bački Petrovac za oblast kulture, Pravilnika o sufinansiranju programa i aktivnosti od značaja za razvoj civilnog društva i Pravilnika o sufinansiranju udruženja u oblasti sporta sa teritorije opštine Bački Petrovac. 
Ukoliko je obim traženih sredstava veći od sredstava utvrđenih Odlukom o budžetu opštine Bački Petrovac za 2014. godinu prednost će imati:

- programi za rad sa decom,
- humanitarni programi,
- programi koji podstiču razvoj sporta, kulture i umetnosti,
- programi koji podstiču vrhunsko stvaralaštvo,
- projekti podržani iz drugih izvora, za koje je kao uslov, predviđeno sopstveno učešće.
 Rešenje o dodeli sredstava doneće Opštinsko veće najkasnije do 1. marta 2014. godine, po prethodno pribavljenom mišljenju obrađivača podnesenih zahteva za sufinansiranje i biće objavljeno na zvaničnom sajtu opštine najkasnije 3 dana od dana donošenja. Prenos sredstava korisnicima, na osnovu rešenja Opštinskog veća, vršiće se isključivo na račun koji su korisnici otvorili u Upravi za trezor. 
Korisnici sredstava dužni su da sredstva koriste isključivo za namene koje su određene Rešenjem o dodeli sredstava i Ugovorom između korisnika sredstava i opštine Bački Petrovac. 

U Bačkom Petrovcu,                                                       Predsednik Opštine
16. januara 2014. godine                                                   Pavel Marčok
 

Tekst konkursa

Objašnjenje uz zahtev za sufinansiranje

Izveštaj o utrošku budžetskih sredstava

Objašnjenje uz izveštaj o utrošku budžetskih sredstava

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика