Obaveštenje za građane

Na osnovu raspisanog Javnog poziva za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2023. godinu, sredstva u iznosu od 10.000.000,00 dinara su utrošena. Na osnovu podnetih prijava Komisija je sačinila krajnju listu korisnika.

LISTA KRAJNJIH KORISNIKA final 7-2-2024

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика