Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom

Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova je raspisao konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom za 2022. godinu.

Predmet Konkursa je dodela bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća supružnicima i vanbračnim partnerima sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine koji nemaju stambeni prostor u vlasništvu/suvlasništvu.

Učesnici konkursa mogu da apliciraju samo sa jednom prijavom, a visina dodeljenih sredstava ne može biti veća od 1.200.000,00 dinara. Građevinska vrednost nekretnine koja se predlaže za kupovinu, ne sme biti veća od 2.400.000,00 dinara.

Rok za prijavu na Konkurs je 21.4.2022. godine.

Sve neophodne informacije u vezi konkursa možete pronaći na adresi: https://ravnopravnost.org.rs/javni-konkursi/

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика