Konkurs za prijavu projekata u oblasti zaštite i unapređivanja životne sredine

Pozivaju se nevladine organizacije – udruženja građana u oblasti zaštite i unapređivanja životne sredine, koja su registrovana i koja vrše svoju delatnost na teritoriji opštine Bački Petrovac, da podnesu prijave projekata/programa, u cilju izbora udruženja kojima će biti dodeljena sredstva za njihovu realizaciju iz budžetskog Fonda za zaštitu i unapređivanje životne sredine opštine Bački Petrovac, po Programu korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine opštine Bački Petrovac  za 2015. godinu sa pozicije III Obrazovne aktivnosti i jačanje svesti o otrebi zaštite životne sredine u  ukupnom iznosu od 500.000,00 dinara. 
Jedno udruženje može konkurisati isključivo sa jednim projektom/programom u zavisnosti od toga za koju vrstu projekata/programa se prijavljuje (pod rednim brojem 1 ili 2): 
1. Za projekte/programe koji doprinose razvijanju ekološke svesti i širenju znanja o potrebi zaštite životne sredine (ekološke škole i kampovi, seminari, skupovi, izdavaštvo, promotivne aktivnosti i slično), 
2. Za projekte/programe koji imaju za cilj doprinos rešavanju konkretnog ekološkog problema kroz jednokratne akcije i kampanje (akcije uređenja prostora, ozelenjavanje, poribljavanje, zaštita prirode, zaštite i dobrobiti životinja i slično). 
 
Pravo podnošenja prijave imaju udruženja koja svoju delatnost, u okviru aktivnosti definisanih Statutom, obavljaju u oblasti zaštite životne sredine ili je jedna od delatnosti udruženja povezana sa zaštitom i unapređivanjem životne sredine, a ispunjavaju sledeće uslove: 
• da su registrovana na teritoriji opštine Bački Petrovac , odnosno imaju sedište ili ogranak i deluju na tom području kao opštinske, međuopštinske ili republičke organizacije (udruženja); 
• da je Program rada za 2015. godinu usvojen od strane nadležnog organa udruženja; 
• da svojim delovanjem podstiču, usmeravaju i jačaju svest o značaju zaštite životne sredine. 
Predmet konkursa je dodela finansijskih sredstava radi realizacije projekata/programa u 2015. godini, koji će promovisati zaštitu životne sredine i realizovati konkretne aktivnosti u oblasti zaštite prirodnih vrednosti, očuvanja i unapređenja biodiverziteta, podizanja svesti javnosti, očuvanje divlje flore i faune,promovisanje separacije otpada iz domaćinstava, umrežavanja i programa edukacije na teritoriji opštine Bački Petrovac. 
Projekti/programi treba da doprinose razvijanju ekološke svesti i širenju znanja o potrebi zaštite životne sredine (ekološke škole i kampovi, seminari, skupovi, izdavaštvo, promotivne aktivnosti i slično) ili da imaju za cilj doprinos rešavanju konkretnog ekološkog problema kroz jednokratne akcije i kampanje (akcije uređenja prostora, ozelenjavanje, poribljavanje, zaštita prirode, zaštite i dobrobiti životinja i slično). 
Kriterijumi za ocenjivanje projekata/programa su: 
1. Kapacitet nosioca projekta/programa, predložene kvalifikacije i reference tima usklađene sa predloženim ciljevima, rezultatima i aktivnostima projekta/programa;  
2. Nosilac projekta/programa ima obezbeđeno adekvatno partnerstvo; 
3. Relevantnost projekta/programa za ostvarivanje javnog interesa definisanog konkursom; 
4. Usklađenost  planiranih  aktivnosti  s  ciljevima  i  očekivanim rezultatima i ciljnom grupom; 
5. Značaj promene koja se očekuje nakon primene projekta/programa; 
6. Precizno i detaljno prikazan narativni budžet projekta/programa koji objašnjava usklađenost predviđenog troška sa projektnim/programskim aktivnostima; 
7. Promocija, to jest publicitet koji se ogleda u načinu informisanja ciljne grupe i šire javnosti o projektu/programu. 
Eliminacioni kriterijum je kompletnost dokumentacije. 
Dokumentacija neophodna za uspešno prijavljivanje: 
1. popunjen obrazac prijave i budžetski formular projekta/programa (potpisan i overen) sa pisanim opisom budžeta; 
2. kopija Statuta podnosioca prijave; 
3. kopija Rešenja o upisu u registar udruženja; 
4. kopija ugovora o otvaranju i vođenju računa kod poslovne banke; 
5. overen potpis zakonskog zastupnika, tj. lica ovlašćenog za zastupanje; ; 
6. Program rada za 2015. godinu usvojen od strane nadležnog organa udruženja; 
7. ukoliko je za izvođenje projekta/programa potrebno učešće ili sufinansiranje iz drugih izvora, uz prijavu na konkurs prilaže se potvrda (izjava) tih subjekata da prihvataju učešće u realizaciji projekta/programa sa jasno navedenim iznosom sredstava; 
 
Rok za podnošenje prijava projekata/programa je 10 dana od dana objavljivanja konkursa. 
 
Ceo tekst konkursa preuzmite ovde:
 
 
 

Budi popisivac

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

izbori2022

bilbord izmena baner

baner2022

kupci 1

Popis

JAZAVAC2

za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Arhiva - Javni pozivi

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика