OGLAS za otuđenje pokretne stvari –vozila iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u postupku javnog nadmetanja – licitacije

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Opština Bački Petrovac
Opštinsko veće
Komisija za sprovođenje postupka otuđenja pokretnih stvari-vozila
iz javne svojine Opštine Bački Petrovac
Broj: 46-9/2019-05
Dana: 18.02.2019.godine
Bački Petrovac

 

Komisija za sprovođenje postupka otuđenja pokretnih stvari-vozila iz javne svojine Opštine Bački Petrovac, na osnovu člana 2. Rešenja Opštinskog veća o pokretanju postupka otuđenja pokretne stvari – vozila iz javne svojine Opštine Bački Petrovac br. 016-4/16-2019 od 11.02.2019. godine, dana 18.02.2019. godine raspisuje

O G L A S
za otuđenje pokretne stvari –vozila iz javne svojine Opštine Bački Petrovac
u postupku javnog nadmetanja – licitacije

Raspisuje se Oglas za otuđenje pokretnih stvari iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u postupku javnog nadmetanja – licitacije, za sledeća vozila:

1) putničko vozilo marke ŠKODA FABIA COMFORT 1.4 u voznom stanju, 0D siva, broj šasije: TMBHD46Y774018512, broj motora: BBZ157047, zapremina motora: 1390, bezolovni benzin, godina proizvodnje: 2006, datum prve registracije: 18.07.2006.godine.

POČETNA CENA: 2.300,00 evra u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate po srednjem zvaničnom kursu NBS;

2) putničko vozilo marke FIAT PUNTO 1.3 MJT u voznom stanju, 0M bela, broj šasije: ZFA18800001005470, broj motora: 188A90001957442, zapremina motora: 1248, evro dizel, godina proizvodnje: 2007, datum prve registracije: 14.02.2013.godine.

POČETNA CENA: 1.500,00 evra u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate po srednjem zvaničnom kursu NBS;

 

3) putničko vozilo marke ZASTAVA KORAL IN 1.1, u voznom stanju, 0M bela, broj šasije: VX1145A0001112721, broj motora: 128A0641623394, zapremina motora: 1116, bezolovni benzin, godina proizvodnje: 2008, datum prve registracije: 25.02.2008.godine, za koju je istekla saobraćajna dozvola 22.03.2018.godine.

POČETNA CENA: 1.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate po srednjem zvaničnom kursu NBS.

Uslovi otuđenja: Vozilo se prodaje u viđenom stanju, a kupac preuzima kuplјenu stvar o sopstvenom trošku.
Podaci o predmetu otuđenja: Pregled vozila, navedena pod rednim br.1. i 2. može se izvršiti na parkingu Opštinske uprave opštine Bački Petrovac, u ul.Kolarova br.6, dok se pregled vozila navedenog pod rednim br.3 može izvršiti u Turističkoj organizaciji Opštine Bački Petrovac, ul. Maksima Gorkog br.17 svakog radnog dana od 8,00 do 15,00 časova a više informacija se mogu dobiti u Opštinskoj upravi Opštine Bački Petrovac, u Bačkom Petrovcu, ul. Kolarova br.6. Kontakt osoba: Milena Krstić, telefon: 021/780-378.

Cena: Ponuđeni iznos cene za otuđenje vozila mora biti veći od početnog iznosa iz oglasa. Licitacioni korak u postupku javnog nadmetanja iznosi 50 evra u dinarskoj protivvrednosti. Plaćanje se vrši odjednom, neposredno nakon potpisivanja kupoprodajnog ugovora.

Kriterijumi za izbor najpovolјnijeg ponuđača: nakon sprovedenog postupka javnog nadmetanja-licitacije, vozilo se prodaje učesniku licitacije koji je ponudio najvišu cenu.

Učesnici: Učesnici u postupku javnog nadmetanja mogu biti pravna i fizička lica.

Podnošenje prijave: Prijave za učešće u postupku javnog nadmetanja - licitacije se podnose na posebnom obrascu koji se predaje Komisiji na dan održavanja postupka javnog nadmetanja, neposredno pre održavanja postupka. Kada se jednom počne sa javnim nadmetanjem, nove prijave se neće primati. Obrazac prijave se može preuzeti u pisarnici Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, ili skinuti sa zvanične internet prezentacije Opštine Bački Petrovac.

Prijava za učešće u postupku javnog nadmetanja mora da sadrži:
- za fizička lica: ime i prezime, JMBG i adresu stanovanja
- za pravna lica: poslovno ime, matični broj i PIB, sedište, potpis ovlašćenog lica i pečat.

Uz prijavu za učešće u postupku javnog nadmetanja se podnosi:
- za fizička lica fotokopija lične karte,
- za pravna lica rešenje o upisu u odgovarajući registar privrednih subjekata,
- uredno ovlašćenje za zastupanje (po potrebi).

Polaganje depozita: Za učešće u postupku javnog nadmetanja-licitacije utvrđuje se depozit u iznosu od 10 % od iznosa početne cene, odnosno, koji se uplaćuje neposredno pre učestvovanja u javnom nadmetanju.

Održavanje postupka: Javno nadmetanje – licitacija će se sprovesti 12.03.2019. godine, u maloj sali zgrade Opštine Bački Petrovac, Kolarova 6, Bački Petrovac, sa početkom u 12:00 časova. Postupak javnog nadmetanja smatra se uspelim ako je u postupku učestvovao najmanje jedan učesnik.

Rok za povraćaj depozita učesnicima koji nisu uspeli u postupku javnog nadmetanja - licitacije: Učesniku u postupku koji je ponudio najviši iznos cene za otuđenje pokretne stvari zadržava se uplaćeni depozit do potpisivanja kupoprodajnog ugovora i uračunava se u kupoprodajnu cenu. Učesniku u postupku koji ne ponudi najviši iznos cene, depozit za učešće će se vratiti istog dana nakon sprovedenog postupka. Učesnik u postupku koji ne uplati kupoprodajnu cenu na dan potpisivanja kupoprodajnog ugovora, gubi pravo na povraćaj uplaćenog depozita.

Objavlјivanje oglasa: Oglas će se objaviti dana 19.02.2019. godine na oglasnim tablama Opštine Bački Petrovac i mesnih zajednica, kao i na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine Bački Petrovac.

 

PREDSEDNICA KOMISIJE
Ana Vrbovska, master ek.

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика