Rani javni uvid povodom izrade plana generalne regulacije naselja Kulpin

PGR Kulpin
Rani javni uvid održaće se u trajanju od 15 dana, od 26. juna do 10. jula 2015. godine u zgradi Opštinske uprave opštine Bački Petrovac, kancelarija broj 9, u Bačkom Petrovcu, ulica Kolarova br.6, u zgradi Mesne zajednice Kulpin u Kulpinu, odnosno objavljen na internet stranici Opštine Bački Petrovac.
PGR Kulpin
REPUBLIKA SRBIJA
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Opštinska uprava opštine Bački Petrovac
ODELJENJE ZA PRIVREDU, URBANIZAM, KOMUNALNO-STAMBENE I INSPEKCIJSKE POSLOVE
 
u skladu sa članom 45a. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br.72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 98/13 - US i 132/14 i 145/14)
 
o g l a š a v a
 
RANI JAVNI UVID
POVODOM IZRADE PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJA KULPIN
 
Odluka o izradi Plana generalne regulacije naselja Kulpin je objavljena u „Službenom listu opštine Bački Petrovac“, broj 3/15.
 
Rani javni uvid održaće se u trajanju od 15 dana, od 26. juna do 10. jula 2015. godine u zgradi Opštinske uprave opštine Bački Petrovac, kancelarija broj 9, u Bačkom Petrovcu, ulica Kolarova br.6, u zgradi Mesne zajednice Kulpin u Kulpinu, odnosno objavljen na internet stranici Opštine Bački Petrovac.
 
Odeljenje za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove, kao nosilac izrade ovog plana, organizuje rani javni uvid u cilju upoznavanja javnosti sa opštim celjevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine, mogućim rešenjima za urbanu obnovu, kao i efektima planiranja.
 
Pozivaju se organi, organizacije i javna preduzeća koji su ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora i izgradnju objekata da daju mišljenje u pogledu uslova i neophodnog obima i stepena procene uticaja na životnu sredinu.
 
Pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe i sugestije u pisanoj formi Odeljenju za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove, poštom ili putem prijemne kancelarije Opštinske uprave opštine Bački Petrovac (Uslužni centar, šalter br.1), u toku trajanja ranog javnog uvida, zaključno sa 10. julom 2015. godine. Primedbe i sugestije pravnih i fizičkih lica koje evidentira nosilac izrade plana mogu uticsti na planska rešenja.
 
 
 

Budi popisivac

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

vakcina19

izbori2022

bilbord izmena baner

baner2022

kupci 1

Popis

JAZAVAC2

za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика