Rešenje o dodeli sredstava za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Bački Petrovac u 2017. godini

REPUBLIKA SRBIJA
AP VOJVODINA
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
PREDSEDNIK OPŠTINE
Broj: 016-1/69-2017
Dana: 21.03.2016
Bački Petrovac

            Na osnovi člana 25. Zakona o javnom informisanju i medijima („Sl. glasnik RS“, broj 83/2014), i člana 24. i 25. Pravilnika o sufijnansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl. glasnik RS“, broj 126/2014 i 58/2015), i na osnovu predloga Komisije za ocenjivanje projekata u oblasti javnog informisanja radi ostvarivanja javnog interesa na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2017. godinu, Predsednik opštine Bački Petrovac donosi :

 

REŠENjE

  •  o dodeli sredstava za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog  informisanja na teritoriji opštine Bački Petrovac u 2017. godini

 

I

Ovim Rešenjem vrši se dodela sredstava za sufinansiranje  projekata u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Bački Petrovac, a u skladu sa sprovedenim javnim pozivom  i na osnovu predloga Komisije, od 21.03.2017. godine, na sledeći način:

 

Redni broj

Naziv izdavača medija

Opredelјena sredstva

1.

TELEVIZIJA PETROVEC , Industrijsa zona bb Bački Petrovac

„HRONIKA OPŠTINE BAČKI PETROVAC „

600.000,00

2.

RADIO PETROVEC DOO , Bački Petrovac , Ul. Kolarova br.2. BAČKI PETROVAC

„ZAJEDNO DO SAZNANјA I ZNANјA“

600.000,00

3.

BB RADIO MEDIJSKI CENTAR „BLU „ BAČKI BRESTOVAC , Vojvođanska 54.

„REGIONALNA HRONIKA“

100.000,00

4.

NEZAVISNE NOVINE INFORMER – INFO IT MEDIA , Terazije 5/7 Beograd

„VODIČ KROZ OPŠTINE I GRADOVE U REPUBLICI SRBIJI ,

                                UPOZNAJTE BAČKI PETROVAC „

 

200.000,00

5.

DELTA TELEVIZIJA DOO NOVI SAD , NOVI SAD , Bulevar oslobođenja br.127 , V sprat .

„VESTI IZ BAČKOG PETROVCA“

300.000,00

6.

MEDIJSKA MREŽA DOO BEOGRAD Trg Nikole Pašića br. 7/II  Beograd

„BAČKI PETROVAC U EPICENTRU“

200.000,00

7.

BRIF MEDIA NET DOO PETROVARADIN Arčibalda Rajsa 14

„ Bačkopetrovački kibicfenster „

1.000.000,00

8.

SRBIJA DANAS Doo , Bulevar M. Pupina 165 e Novi Beograd

„BAČKI PETROVAC – MESTO KOJE VOLIMO“

300.000,00

9.

INVICTUS MEDIA  DOO  BEOGRAD Bulevar Mihajla Pupina 165 e  „VODIČ KROZ DIJABETES“

200.000,00

Ukupna  predložena sredstva za raspodelu iznose : 3.500.000,00 dinara

 

PODRŽANE PRIJAVE:

TELEVIZIJA PETROVEC , Industrijsa zona bb Bački Petrovac čija je prijava zaprimlјena 20.02.2017.godine, konkurisali su sa predlogom projekta „ Kronika opštine Bački Petrovac“. Ukupna vrednost projekta je 3.700.000,00 dinara od čega 2.900.000,00 su sredstva za koje se aplicira iz budžeta jedinice lokalne samouprave i 800.000,00 iz sredstava podnosioca prijave.

Podneta dokumentacija pristigla je u roku.Komisija smatra da će realizacija projekta koji podraumeva emitovanje programa na jeziku Slovačke nacionalne zajednice doprineti ostvarivanju prava slovačke zajednice u pogledu upotrebe jezika. Cilјevi projekta prema mišlјenju Komisije jasno su definisani. Komisija je takođe uzela u obzir preporuku odnosno mišlјenje Nacionalnog saveta Slovačke nacionalne manjine. Na osnovu kriteriuma za ocenu projekta člana 18. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u ostvarivanju javnog interesa da projekat zadovolјava stepen uticaja na kvalitet uticaja na cilјne grupe. Komisija smatra i predlaže Predsedniku opštine Bački Petrovac da se navedeni projekat sufinansira iznosom od 600.000,00 dinara u delu personalnih troškova.

RADIO PETROVEC DOO , Bački Petrovac , Ul. Kolarova br.2. BAČKI PETROVAC čija je prijava zaprimlјena 14.02.2017. godine, konkurisali su sa predlogom projekta“ Zajedno do saznanja i znanja“. Ukupna vrednost projekta je 3.130.000,00 dinara od čega 2.500.000,00 su sredstva za koje se aplicira iz budžeta jedinice lokalne samouprave i 630.000,00 dinara iz sredstava podnosioca prijave.

Podneta dokumentacija pristigla je u roku. Komisija smatra da bi realizacija projekta značajno doprinela ostvarivanju javnog interesa u skladu sa Zakonom o javnom inforimisanju i medijima posebno u olasti emitovanja programa na jeziku Slovačke nacionalne zajednice. Komisija smatra da su u projektu dobro postavlјeni opšti i specifični cilјevi i jasno definisane cilјne grupe, a u skladu sa kriterijumima za ocenu projekta člana 18. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u ostvarivanju javnog interesa da projekat zadovolјava stepen uticaja na kvalitet uticaja na cilјne grupe. Komisija smatra i predlaže Predsedniku opštine Bački Petrovac da se navedeni projekat sufinansira iznosom od 600.000,00 dinara u delu personalnih troškova.

BB RADIO MEDIJSKI CENTAR „BLU „ BAČKI BRESTOVAC , Vojvođanska 54. čija je prijava zaprimlјena 20.02.2017. godine, konkurisali su sa predlogom projekta“ Regionalna hronika“. Ukupna vrednost projekta je 1.590.000,00 dinara od čega 1.240.000,00 su sredstva za koje se aplicira iz budžeta jedinice lokalne samouprave i 350.000,00 dinara iz sredstava podnosioca prijave.

Podneta dokumentacija pristigla je u roku. Komisija smatra da su uprojektu jasno definisane cilјne grupe u odnosu na opis stanja i identifikaciju problema te značaj realizacije projekta, a u skladu sa kriterijumima za ocenu projekta iz člana 18. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u ostvarivanju javnog interesa da projekat zadovolјava stepen uticaja na kvalitet uticaja na cilјne grupe. Komisija smatra i predlaže Predsedniku opštine Bački Petrovac da se navedeni projekat sufinansira iznosom od 100.000,00 dinara i to udelu operativnih troškova.

NEZAVISNE NOVINE INFORMER – INFO IT MEDIA , Terazije 5/7 Beograd čija je prijava zaprimlјena 21.02.2017. godine, konkurisali su sa predlogom projekta“ Vodič kroz opštine i gradove u Republici Srbiji upoznajte Bački Petrovac“. Ukupna vrednost projekta je 1.875.000,00 dinara od čega 1.500.000,00 su sredstva za koje se aplicira iz budžeta jedinice lokalne samouprave i 375.000,00 dinara iz sredstava podnosioca prijave.

Podneta dokumentacija pristigla je u roku. Komisija smatra da je u projektu dat opis stanja u skladu sa značajem realizacije navedenog projekta, a u skladu sa kriterijumima za ocenu projekta iz člana 18. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u ostvarivanju javnog interesa da projekat zadovolјava stepen uticaja na kvalitet uticaja na cilјne grupe. Komisija smatra i predlaže Predsedniku opštine Bački Petrovac da se navedeni projekat sufinansira iznosom od 200.000,00 dinara.

DELTA TELEVIZIJA DOO NOVI SAD , NOVI SAD , Bulevar oslobođenja br.127 , V sprat čija je prijava zaprimlјena 13.02.2017. godine, konkurisali su sa predlogom projekta“ Vesti iz Bačkog Petrovca“. Ukupna vrednost projekta je 1.300.000,00 dinara od čega 1.000.000,00 su sredstva za koje se aplicira iz budžeta jedinice lokalne samouprave i 300.000,00 dinara iz sredstava podnosioca prijave.

Podneta dokumentacija pristigla je u roku. Komisija smatra da su uprojektu pravilno postavlјeni opšti i specifični cilјevi u odnosu na identifikaciju problema odnosno opis stanja.U projektu je prikazan jasan plan aktivnosti a budžet je razrađen i usklađen sa projektnim aktivnostima i brojem medijskih sadržaja. Zadovolјeni su kriterijumi iz člana 18. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u ostvarivanju javnog interesa da projekat zadovolјava stepen uticaja na kvalitet uticaja na cilјne grupe. Komisija smatra i predlaže Predsedniku opštine Bački Petrovac da se navedeni projekat sufinansira iznosom od 300.000,00 dinara.

MEDIJSKA MREŽA DOO BEOGRAD Trg Nikole Pašića br. 7/II  Beograd čija je prijava zaprimlјena 13.02.2017. godine, konkurisali su sa predlogom projekta“ Bački Petrovac u epicentru“. Ukupna vrednost projekta je 1.886.825,00 dinara od čega 486.825,00 su sredstva za koje se aplicira iz budžeta jedinice lokalne samouprave i 1.400.000,00 dinara iz sredstava podnosioca prijave.

Podneta dokumentacija pristigla je u roku. Komisija smatra da će opšti cilј projekta doprineti ostvarivanju promene u smislu dugoročne koristi za cilјne grupe koje su pravilno definisane, a u skladusa kriterijumi iz člana 18. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u ostvarivanju javnog interesa da projekat zadovolјava stepen uticaja na kvalitet uticaja na cilјne grupe. Komisija smatra i predlaže Predsedniku opštine Bački Petrovac da se navedeni projekat sufinansira iznosom od 200.000,00 dinara.

BRIF MEDIA NET DOO PETROVARADIN Arčibalda Rajsa 14 čija je prijava zaprimlјena 22.02.2017. godine, konkurisali su sa predlogom projekta“ Bačkopetrovački kibicfenster“. Ukupna vrednost projekta je 1.728.000,00 dinara od čega 1.380.000,00 su sredstva za koje se aplicira iz budžeta jedinice lokalne samouprave i 348.000,00 dinara iz sredstava podnosioca prijave.

Podneta dokumentacija pristigla je u roku. Komisija smatra da je u projektu dat jasan opis stanja i da su dobro definisani cilјevi koji će kroz realizaciju projekta doneti očekivanu pozitivnu promenu.Komisija smatra da je projekat usklađen sa realnim problemima, potrebama i prioritetima cilјnih grupa a u skladusa kriterijumi iz člana 18. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u ostvarivanju javnog interesa da projekat zadovolјava stepen uticaja na kvalitet uticaja na cilјne grupe. Komisija smatra i predlaže Predsedniku opštine Bački Petrovac da se navedeni projekat sufinansira iznosom od 1.000.000,00 dinara i to u delu operativni troškova većim delom kao i u delu personalnih troškova manjim delom.

SRBIJA DANAS Doo , Bulevar M. Pupina 165 e Novi Beograd čija je prijava zaprimlјena 23.02.2017. godine, konkurisali su sa predlogom projekta“ Bački Petrovac mesto koje volimo“. Ukupna vrednost projekta je740.045,00 dinara od čega 330.188,00 su sredstva za koje se aplicira iz budžeta jedinice lokalne samouprave i 409.857,00 dinara iz sredstava podnosioca prijave.

Podneta dokumentacija pristigla je u roku. Komisija smatra da je na osnovu kriterijuma za ocenu projekta predviđenih  u članu 18. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa da su u projektu usklađene planirane aktivnosti sa cilјevima očekivanim rezultatima i potrebama cilјnih grupa. Komisija smatra i predlaže Predsedniku opštine Bački Petrovac da se navedeni projekat sufinansira u iznosu od 300.000,00 dinara i to većim delom operativnih troškova kao i manjim delom personalnih troškova.

INVICTUS MEDIA  DOO  BEOGRAD Bulevar Mihajla Pupina 165 e čija je prijava zaprimlјena 22.02.2017. godine, konkurisali su sa predlogom projekta“ Vodič kroz diabetes“. Ukupna vrednost projekta je5.408.000,00 dinara od čega 360.000,00 su sredstva za koje se aplicira iz budžeta jedinice lokalne samouprave i 5.048.000,00 dinara iz sredstava podnosioca prijave.

Podneta dokumentacija pristigla je u roku. Komisija smatra da prikazani rezultati projekta pokazuju jasno ostvarivanje postavlјenih cilјeva te da su jasno predstavlјeni indikatori rezultata. Po mišlјenju Komisije projekat je održiv i nakon finansiranja po osnovu Konkursa. Komisija smatra i predlaže Predsedniku opštine Bački Petrovac da se navedeni projekat sufinansira u iznosu od 200.000,00 dinara.

PRIJAVE KOJE NISU PODRŽANE:

NOVINSKA AGENCIJA BETA PRESS DOO , Kralјa Milana br. 4. Beograd „Za Bački Petrovac-o Bačkom Petrovcu“ čija je prijava zaprimlјena 22.02.2017. godine. Ukupna vrednost predloženog projekta je 860.000,00 od čega 690.000,00 su sredstva za koje se aplicira iz budžeta jedinice lokalne samouprave i 170.000,00 dinara iz sredstava podnosioca prijave.

Podneta dokumentacija pristigla je u roku. Komisija smatra da je u projektu dat nejasan opis stanja i identifikacija problema te da je nedovolјno jasno definisan značaj realizacije projekta. Na osnovu prikazanih rezultata nije prema mišlјenju Komisije vidlјivo ostvarenje postavlјenih cilјeva projekta.

Koisija smatra i predlaže predsedniku opštine Bački Petrovac da se ovaj projekat ne podrži odnosno ne sufinansira.

MEDIJA CENTAR DOO  BEOGRAD  , Terazije br.3. „Bački Petrovac opština spremna za investicije“ čija je prijava zaprimlјena 22.02.2017. godine. Ukupna vrednost predloženog projekta je 420.500,00 od čega 297.000,00 su sredstva za koje se aplicira iz budžeta jedinice lokalne samouprave i 124.500,00 dinara iz sredstava podnosioca prijave.

Podneta dokumentacija pristigla je u roku. Komisija smatra da je u projektu dat uopšten i nedovolјno jasno definisan opis stanja te pogrešno definisana cilјna grupa.Komisija smatra da na osnovu prikazanih rezultata nije moguće predvideti ostvarenje cilјeva zadatihu projektu. Koisija smatra i predlaže predsedniku opštine Bački Petrovac da se ovaj projekat ne podrži odnosno ne sufinansira.

INSTITUT ZA ODRŽIVI RAZVOJ I ZAŠTITU  ŽIVOTNE SREDINE ZELENI KRUG „ EKO LIST „ Aleksandra Nevskog 32. Novi Sad  „Ekološki promoteri opštine Bački Petrovac“ čija je prijava zaprimlјena 22.02.2017. godine. Ukupna vrednost predloženog projekta je 1.540.000,00 od čega 1.208.000,00 su sredstva za koje se aplicira iz budžeta jedinice lokalne samouprave i 332.000,00 dinara iz sredstava podnosioca prijave.

Podneta dokumentacija pristigla je u roku. Komisija smatra da su u projektu nejasno definisane cilјne grupe te da su opšti i specifični cilјevi projekta neprecizno postavlјeni. Komisija smatra da je budžet projekta predimenzioniran u odnosu na postavlјeni plan aktivnosti projekta. Koisija smatra i predlaže predsedniku opštine Bački Petrovac da se ovaj projekat ne podrži odnosno ne sufinansira.

RADIO DIFUZNO PREDUZEĆE „ 021“ D.0.0. Novi Sad , Svetozara Miletića 45. Novi Sad „Petrovac na dlanu“ čija je prijava zaprimlјena 20.02.2017. godine. Ukupna vrednost predloženog projekta je 1.125.000,00 od čega 900.000,00 su sredstva za koje se aplicira iz budžeta jedinice lokalne samouprave i 225.000,00 dinara iz sredstava podnosioca prijave.

Podneta dokumentacija pristigla je u roku. Komisija smatra da projekat nema jasno definisan identifikovan problem, ne najbolјe postavlјen cilј projekta, da cilјne grupe nisu jasno i prcizno definisane, a predviđene aktivnosti za realizaciju projekta nisu adekvatno razrađene. Sam plan realizacije projekta sadrži neke nepotrebne detalјe a sa druge strane mu nedostaju neke bitne stavke kao što je formiranje projektnog tima i slično. Identifikovani rezultati nisu u skladu sa cilјem projekta. Navedene nepreciznosti neispunjavaju kriterijume iz Pravilnika iz 1 kriteriuma, tačka 1. alinea 2,3. i 4. i tačka 2. alinea 1, 3. i 4.

Stoga Komisija smatra i predlaže predsedniku opštine Bački Petrovac da se ovaj projekat ne podrži odnosno ne sufinansira.

NS-AS D.O.O. NOVI SAD , Narodnog fronta   73. Novi Sad „Vojvođanski reporteri-bolјa saradnja sa loklanim institucijama i civilnim društvom u janom interesu“ čija je prijava zaprimlјena 23.02.2017. godine. Ukupna vrednost predloženog projekta je 400.000,00 od čega 300.000,00 su sredstva za koje se aplicira iz budžeta jedinice lokalne samouprave i 100.000,00 dinara iz sredstava podnosioca prijave.

Podneta dokumentacija pristigla je u roku. Komisija smatra da je u projektu nejasno definisan opis stanja i značaj realizacije projekta te pogrešno postavlјeni cilјevi. Analiza rizika prema mišlјenju Komisije nije ispravno definisana. Stoga Komisija smatra i predlaže predsedniku opštine Bački Petrovac da se ovaj projekat ne podrži odnosno ne sufinansira.

VIDEONET DOO BEOGRAD , Nјegoševa br.21. BeogradBački Petrovac-lokalna demokratija uživo-prenos zasedanja Skupštine opštine Bački Petrovac“ čija je prijava zaprimlјena 23.02.2017. godine. Ukupna vrednost predloženog projekta je 612.500,00 od čega 490.000,00 su sredstva za koje se aplicira iz budžeta jedinice lokalne samouprave i 122.500,00 dinara iz sredstava podnosioca prijave.

Podneta dokumentacija pristigla je u roku. Komisija smatra dase prenos Skupštinskih zasedanja ne može finansirati iz sredstava opredelјenih konkursom već putem javne nabavke. Stoga Komisija smatra i predlaže predsedniku opštine Bački Petrovac da se ovaj projekat ne podrži odnosno ne sufinansira.

DNEVNIK VOJVODINA PRESS , Bulevar oslobođenja 81. Novi SadBački Petrovac u fokusu čija je prijava zaprimlјena 21.02.2017. godine. Ukupna vrednost predloženog projekta je 1.866.000,00 od čega 1.430.000,00 su sredstva za koje se aplicira iz budžeta jedinice lokalne samouprave i 436.000,00 dinara iz sredstava podnosioca prijave.

Podneta dokumentacija pristigla je u roku. Komisija smatra da je u projektu dat uopšten opis stanja te da je cilј neprecizno postavlјen. Prikazani rezultati su nemerlјivi a predloženi budžet je predimenzioniran u odnosu na broj ponuđenih sadržaja. Stoga Komisija smatra i predlaže predsedniku opštine Bački Petrovac da se ovaj projekat ne podrži odnosno ne sufinansira.

KANAL 9 d.o.o. za marketing , radio i televiziju , Dimitrija Bugarskog 12 a. Novi Sad „Mi došli u Bački Petrovac“ čija je prijava zaprimlјena 21.02.2017. godine. Ukupna vrednost predloženog projekta je 1.495.692,00 od čega 977.928,00 su sredstva za koje se aplicira iz budžeta jedinice lokalne samouprave i 517.764,00 dinara iz sredstava podnosioca prijave.

Podneta dokumentacija pristigla je u roku. Komisija smatra da rezultati predstavlјeni projektom ne vode postizanju specifičnih cilјeva i nisu merlјivi te da su indikatori rezultata prikazani nejasno. Komisija satra da su opšti i specifični cilјevi projekta neprecizno postavlјeni a da je budžet predimenzioniran u odnosu na broj ponuđenih sadržaja. Stoga Komisija smatra i predlaže predsedniku opštine Bački Petrovac da se ovaj projekat ne podrži odnosno ne sufinansira.

RTV PANONIJA- Pakis produkcija ( ogranak Panonija plus ) , Arse Todorovića br. 5. Novi Sad „Hronika Opštine Bački Petrovac“ čija je prijava zaprimlјena 21.02.2017. godine. Ukupna vrednost predloženog projekta je 1.672.000,00 od čega 1.320.000,00 su sredstva za koje se aplicira iz budžeta jedinice lokalne samouprave i 352.000,00 dinara iz sredstava podnosioca prijave.

Podneta dokumentacija pristigla je u roku. Komisija smatra da je u projektu dat uopšten opis stanja a da su primarne i sekundarne cilјne grupe pogrešno definisane dok je sam cilј projekta nejasno definisan. Stoga Komisija smatra i predlaže predsedniku opštine Bački Petrovac da se ovaj projekat ne podrži odnosno ne sufinansira.

 

II

 

Iznos sredstava kojim će se sufinansirati projekti za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Bački Petrovac u 2017. godini je 4.000.000 RSD, koja su predviđena Odlukom o budžetu za 2017. godinu.

III

 

U skladu sa Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, dodelјena sredstva se prenose korisnicima na osnovu zaklјučenih ugovora o dodeli sredstava za finansiranje potreba u oblasti javnog informisanja između korisnika i opštine, kojim će se urediti prava, obaveze i odgovornosti ugovorenih strana.

IV

 

Rešenje Predsednika opštine  o dodeli sredstava je konačno i objaviće se na zvaničnoj internet stranici  opštine Bački Petrovac i dostaviti svakom učesniku konkursa u elektronskoj formi.

 

Obrazloženje

 

Dana 23.01.2017. godine raspisan je Javni poziv za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Bački Petrovac u 2017. godini i bio je otvoren do 22.02.2017.  ( objavlјen na sajtu Opštine Bački Petrovac ) . Na javni poziv se prijavilo se 18 medijskih kuća i konkurisalo sa  18 projekata. Komisija za ocenu Projekata , imenovana Rešenjem Predsednika opštine , predložila je projekte koje treba sufinansirati u 2017. godini , kao i iznose sredstava za predložene projekte . Na osnovu detalјno obrazloženog Predloga Komisije , Predsednik opštine je doneo Rešenje o o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja , u opštini Bački Petrovac , za 2017. godinu, a sve na osnovu člana V Javnog poziva .

U skladu sa članom članom 7. Javnog poziva za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Bački Petrovac u 2017. pozvana su  novinarska i medijska udruženja da predlože članove   Komisije za ocenjivanje projekata u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2017. godinu . Formirana je tročlana komisija, koja je razmotrila pristigle prijave i procenila koji su od predloženih projekata  najbolјi da se preko njih  ostvari opšti javni interes u oblasti javnog informisanja, te je u tom smislu i prosleđen Predlog Predsedniku opštine , na osnovu kojeg je i doneto ovo Rešenje .

 

PREDSEDNIK OPŠTINE

                                                                                              SRĐAN  SIMIĆ

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика