Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Javni pozivi i konkursi

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam je raspisao javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava:

  1. Mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima koji svoju delatnost obavljaju u okviru kreativne ekonomije za subvencionisanje troškova nabavke repromaterijala u 2017. godini.

Rok za podnošenje prijava je 04.09.2017.godine.

Opširnije: APV je raspisala konkurse za MSP, udruženja i poljoprivrednike

Opširnije: Poziv za podnošenje inicijativnih predloga kandidata za dodelu Nagrade Opštine Bački Petrovac,...Na osnovu člana 16. stav 1.  Odluke o Nagradi opštine i ostalim javnim priznanjima Opštine Bački Petrovac (prečišćeni tekst), u ime predsednice Komisije za priznanja SO-e Bački Petrovac, pokrećem postupak za podnošenje inicijativnih predloga kandidata za dodelu Nagrade Opštine Bački Petrovac, Posebnog javnog priznanja Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu te Sportskog priznanja za 2016. godinu.

Opširnije: Poziv za podnošenje inicijativnih predloga kandidata za dodelu Nagrade Opštine Bački Petrovac,...

  1. Raspisuje se Oglas za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u postupku javnog nadmetanja – licitacije, po tržišnim uslovima, i to sledećih nepokretnosti:

Opširnije: Oglas za za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u postupku javnog...

Skupština Opštine Bački Petrovac, na osnovu čl. 36. st. 3. i 4. i čl. 39. Zakona o javnim preduzećima („Sl. glasnik RS“, br. 15/2016), i Odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora JKP „Progres“ Bački Petrovac, br. 011-50/2017-02 od 20.07.2017. godine, na svojoj XIV sednici održanoj dana 20.07.2017. godine, oglašava

J A V N I   K O N K U R S

za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća

„Progres“ Bački Petrovac

Opširnije: Javni konkurs za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Progres“ Bački Petrovac

Skupština Opštine Bački Petrovac, na osnovu čl. 36. st. 3. i 4. i čl. 39. Zakona o javnim preduzećima („Sl. glasnik RS“, br. 15/2016) i Odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora JKP „Komunalac“ Maglić br. 011-51/2017-02 od 20.07.2017. godine na svojoj XIV sednici održanoj dana 20.07.2017. godine, oglašava

J A V N I   K O N K U R S

za izbor direktora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove

„Komunalac“ Maglić

Opširnije: Javni konkurs za izbor direktora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić

Raspisuje se Oglas za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u postupku javnog nadmetanja – licitacije, po tržišnim uslovima, i to sledećih nepokretnosti:

Dvosoban stan br. 11 na drugom spratu koji se sastoji od prostorija označenih br. 1-7 u površini od 57,49 m2 a kome stanu pripada i prostorija u podrumu označena br. 19 u površini od 6,25 m2 u dvospratnoj stambenoj zgradi u ul. 14. VUSB br 7-9, upisan u zknj. ul. br. 7048/11 KO Bački Petrovac, sagr. na parc. br. 1861 ...>

Opširnije: Oglas za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u postupku javnog...

Na osnovu člana 35. i 36. Zakona o kulturi (Službeni glasnik RS, br. 72/2009) i  člana 22. i 23. Statuta Muzeja vojvođanskih Slovaka (dalje MVS), Upravni odbor MVS u Bačkom Petrovcu raspisuje

Konkurs za izbor direktora Muzeja vojvođanskih Slovaka

Kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove:

Opširnije: Konkurs za izbor direktora Muzeja vojvođanskih Slovaka

Ovim Rešenjem vrši se dodela sredstava za sufinansiranje  projekata u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Bački Petrovac, a u skladu sa sprovedenim javnim pozivom  i na osnovu predloga Komisije, od 21.03.2017. godine, na sledeći način:

Opširnije: Rešenje o dodeli sredstava za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti...

Opširnije: Javni poziv za dodelu sredstava iz Budžeta Opštine Bački Petrovac za 2017.godinu namenjenih...JAVNI POZIV ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDžETA OPŠTINE BAČKI PETROVAC ZA 2017. GODINU namenjenih finansiranju i sufinansiranju:

I. Programa u oblasti kulture i umetnosti, koje u okviru svojih programskih aktivnosti realizuju organizacije ili udruženja tokom 2017. godine, u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 dinara. Sredstva su predviđena u Odluci o budžetu za 2017. godinu Opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac“ br.20a/2016) u razdelu 4, glava 1 , funkcija 820 – usluge kulture, program 13, programska klasifikacija 1201- 0002, pozicija 126, ekonomska klasifikacija 481 – dotacije nevladinim organizacijama, kulturno-umetnička društva;

Opširnije: Javni poziv za dodelu sredstava iz Budžeta Opštine Bački Petrovac za 2017.godinu namenjenih...

Opširnije: Oglas za davanje u zakup poslovno-kancelarijskog prostora  u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac...Raspisuje se Oglas za davanje u zakup poslovno-kancelarijskog prostora u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac, čiji je korisnik Slovačko Vojvođansko Pozorište, u postupku prikupljanja pismenih ponuda, po tržišnim uslovima, i to:

Opširnije: Oglas za davanje u zakup poslovno-kancelarijskog prostora u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac...

Strana 7 od 9

Preuzimanje dokumenata

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Arhiva - Javni pozivi