Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

 

Predsednik SO:
dr JAN JOVANKOVIČ
(izabran na konstitutivnoj sednici SO-e održanoj dana 21.08.2020. godine)

Zamenik predsednika SO:
dr JAN ŠULJAN
(izabran na konstitutivnoj sednici SO-e održanoj dana 21.08.2020. godine)

Sekretar SO:
RASTISLAV LABAT, dipl. prav.
(postavljen na konstitutivnoj sednici SO-e održanoj 21.08.2020. godine)

I. SPISAK ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE BAČKI PETROVAC (POLITIČKA PRIPADNOST I POTVRÐIVANJE MANDATA)

- sa izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU.

1. Jan Šulјan, Bački Petrovac - mandat potvrđen 21.08.2020.godine
2. Tatiana Vujačić, Bački Petrovac, Lenjinova 14 - mandat potvrđen 21.08.2020.godine
3. Branislav Kozarov, Kulpin - mandat potvrđen 21.08.2020.godine
4. Branislav Huđan, Gložan - mandat potvrđen 21.08.2020.godine
5. Dragica Pejković, Bački Petrovac - mandat potvrđen 21.08.2020.godine
6. Veroslava Slјuka Cerovski, Bački Petrovac - mandat potvrđen 21.08.2020.godine
7. Lazar Popadić, Kulpin - mandat potvrđen 21.08.2020.godine
8. Dragan Krčmar, Maglić - mandat potvrđen 21.08.2020.godine
9. Jelena Ninković, Maglić - mandat potvrđen 21.08.2020.godine
10. Željko Bosančić, Maglić - mandat potvrđen 18.09.2020. godine
11. Momčilo Gagić, Kulpin - mandat potvrđen 18.09.2020. godine

- sa izborne liste IVICA DAČIĆ - „Socijalistička partija Srbije (SPS)

12. Jan Jovankovič, Bački Petrovac - mandat potvrđen 21.08.2020.godine
13. Rajko Perić, Maglić, Bore Prodanovića 14 - mandat potvrđen 21.08.2020.godine
14. Nebojša Marušić, Maglić - mandat potvrđen 21.08.2020.godine

- sa izborne liste VOJVOĐANSKI FRONT – UJEDINJENI ZA DEMOKRATSKI BAČKI PETROVAC (LIGA SOCIJALDEMOKRATA VOJVODINE, VOJVOĐANSKA PARTIJA, ZAJEDNO ZA VOJVODINU)

15. Jan Čani, Bački Petrovac - mandat potvrđen 21.08.2020.godine

- sa izborne liste JEDINSTVENA SRBIJA – MIROSLAV ČEMAN ČEPSI

16. Miroslav Čeman, Kulpin - mandat potvrđen 21.08.2020.godine,
17. Srđan Ilijevski, Maglić - mandat potvrđen 21.08.2020.godine
18. Nemanja Pojužina, Maglić - mandat potvrđen 21.08.2020.godine
19. Jarmila Balažova, Kulpin - mandat potvrđen 21.08.2020.godine
20. Ondrej Fekete, Gložan - mandat potvrđen 21.08.2020.godine
21. Darko Stojanović, Bački Petrovac - mandat potvrđen 21.08.2020.godine
22. Miroslav Stupavski, Kulpin - mandat potvrđen 21.08.2020.godine
23. Anna Stojanović, Bački Petrovac - mandat potvrđen 21.08.2020.godine
24. Karolina Chalupka, Kulpin - mandat potvrđen 18.09.2020. godine

- sa izborne liste NESTRANAČKI I UJEDINJENI OBIČNI LJUDI

25. Martina Martinko Sabolčki, Bački Petrovac - mandat potvrđen 21.08.2020.godine

II. ODBORNIČKE GRUPE OBRAZOVANE PRI SKUPŠTINI OPŠTINE BAČKI PETROVAC

1. Srpska napredna stranka – šef odborničke grupe: Dragica Pejković, zamenik šefa odborničke grupe: Željko Bosančić, članovi odborničke grupe: Jan Šulјan, Tatiana Vujačić, Branislav Kozarov, Branislav Huđan, Veroslava Slјuka Cerovski, Lazar Popadić, Dragan Krčmar, Jelena Ninković, Momčilo Gagić.


2. Socijalistička partija Srbije – šef odborničke grupe Rajko Perić, zamenik šefa odborničke grupe Nebojša Marušić, član odborničke grupe Jan Jovankovič.

III. STALNA RADNA TELA SKUPŠTINE OPŠTINE BAČKI PETROVAC I ČLANOVI ISTIH
1. Komisija za administrativno-mandatna pitanja: Dragica Pejković - predsednica, Ondrej Fekete, Nebojša Marušić (izabrani na II sednici SO-e dana 21.08.2020. godine)
2. Komisija za privredu, urbanizam, stambeno-komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine: Čedomir Stojanović, Vuk Vučenović, Daniela Halupka, Borislav Marinković, Ondrej Fekete, Jan Jovankovič, Tatiana Nosalj (izabrani na 3. sednici SO-e, dana 18.09.2020. godine)
3. Komisija za budžet i finansije: Lazar Popadić, Samuel Šuljan, Dragica Pejković, Miroslav Čeman, Branislav Cesnak, Nebojša Marušić, Jan Jovankovič (izabrani na 3. sednici SO-e, dana 18.09.2020. godine)
4. Komisija za društvene delatnosti: Jelena Stojković, Ivana Ožvat, Aleksandar Ljubobratović, Stefan Marjanović, Aleksandra Kraljik (izabrani na 3. sednici SO-e, dana 18.09.2020. godine)
5. Komisija za propise, predstavke i pritužbe i primopredaju dužnosti i službenih akata: Tatiana Vujačić – predsednica, Veroslava Sljuka Cerovski - zamenica predsednice, Branislav Kozarov, Nemanja Pojužina, Dušan Govorčin (izabrani na II sednici SO-e dana 21.08.2020. godine)
6. Komisija za kadrovska pitanja i radne odnose: Lazar Popadić, Branislav Huđan, Dragan Krčmar, Rajko Perić, Ivan Zabunov (izabrani na II sednici SO-e dana 21.08.2020. godine)
7. Komisija za planove: Milan Anušjak – predsednik, Jan Pažitnai, Miroslav Častven, Jan Varga Nebojša Stojisavlјević, Jamušakov M. Ljudmila, Kordić S. Zoran (izabrani na IV sednici SO-e, dana 09.10.2020. godine)
8. Komisija za priznanja: Andrejka Rakočević, Jelena Ninković, Katarina Melegova Melichova, Jasmina Kovačević, Marko Preradović (izabrani na 3. sednici SO-e, dana 18.09.2020. godine)
9. Komisija za pitanja raspolaganja nepokretnim stvarima u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac: Ivana Vezmar, Andrej Štefanides, Rastislav Pavlov, Jan Meleg, Zoran Bjekić (izabrani na 3. sednici SO-e, dana 18.09.2020. godine)
10. Izborna komisija Opštine Bački Petrovac: Dušan Rašeta – predsednik, Pavel Severinji – zamenik predsednika, Maria Hric – član, Milina Kišgeci – zamenik člana, Maja Spevak – član, Zdenka Toman – zamenik člana, Sonja Đuriš – član, Samuel Šuljan – zamenik člana, Kristina Peškir – član, Vlastislav Šproh – zamenik člana, Danijela Čelovski – član, Ana Pećkovski – zamenik člana, Branislav Kuštra – član, Miroslav Zornjan – zamenik člana, Jasna Cerovski – član, Alena Milijić – zamenik člana, Spasoje Prodanov – član, Martin Nosal – zamenik člana, Branislav Kevenski – član, Mirko Bogdanović – zamenik člana, Miroslav Spevak – član, Miroslav Kokavec – zamenik člana, Jana Kopčok Ganjiova – član, Miroslav Kevenski – zamenik člana, Zoran Bjekić – član, Zoroslav Brtka – zamenik člana, Irena Ilić – član, Jan Dubovski – zamenik člana, Milina Labat – član, Vinka Marjanović – zamenik člana, Jan Huđan – član, Samuel Snida – zamenik člana, Rastislav Labat – sekretar, Ana Đemrovski – zamenik sekretara (imenovani na 34. sednici SO-e, dana 26.05.2020. godine)
11. Komisija za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač Opština Bački Petrovac: Andrejka Rakočević – predsednik, Dušan Rašeta – član, Daniela Halupka – član, Zoran Bjekić – član, Gavra Govorčin – član (imenovani na 3. sednici SO-e, 18.09.2020. godine)

IV. POSEBNA RADNA TELA SKUPŠTINE OPŠTINE BAČKI PETROVAC
1. Savet za mlade: Tatjana Šukić, Sonja Đuriš, Miljana Adamović, Pavel Pvljinji, Andrea Haška, Jasmina Kovačević, Stefan Marjanović (izabrani na 3. sednici SO-e, 18.09.2020. godine.)
2. Savet za rodnu ravnopravnost: Ana Horvatova, Jan Lomen, Ivana Vezmar, Jarmila Balažova, Marina Šandor, Suzana Preradović, Stefan Jelačić (izabrani na 3. sednici SO-e, 18.09.2020. godine)
3. Savet za zdravlje Jasna Šproh, Valerija Fabian - Potfaj, Ana Medovarski, Milina Kišgeci, Dragica Jovišević, dr Tatjana Deman-Javornjik, Isidora Golubović, Zuzana Pašić, Ana Greksa (izabrani na 16. sednici SO-e, održanoj 29.11.2017. g., 19. sednici SO-e, održanoj 12.06.2018. g. odnosno na 22. sednici SO-e, održanoj 31.10.2018. g.)
4. Savet za praćenje primene Etičkog kodeksa: Borislav Cakić, Jaroslav Andrašik, Katarina Melegova-Melihova - predsednica, Zdenko Horvat, Jaroslav Makiš (izabrani na 8. sednici SO-e, 01.02.2013. g.)
5. Savet za međunacionalne odnose: Branka Štrba (predstavnica Srba), Miloš Bekić (predstavnik Srba), Katarina Melegova-Melihova (predstavnica Slovaka), Dr. Samuel Čelovski (predstavnik Slovaka), Tatiana Vujačić - predsednica (predstavnica Slovaka), Dragan Dražić – zam. predsednice (predstavnik Hrvata), Miroslav Necić (predstavnik Roma), Ana Medveđova (predstavnica Mađara) (izabrani na 9. sednici SO-e, 28.12.2016. godine odnosno na 17. sednici SO-e, 22.12.2017. godine)
6. Opštinski savet roditelja za školsku 2019/2020 godinu Blaženka Anušjak – predstavnica SR Gimnazije „Jan Kolar“, Saša Ilić – zamenica predstavnice SR Gimnazije „Jan Kolar“, Vesna Zbućnović – predstavnica SR OŠ „Jan Čajak“, Vjeroslava Struharova – zamenica predstavnice SR OŠ „Jan Čajak“, Ana Šušerski – predstavnica SR OŠ „Jan Amos Komenski“, Ana Matić – zamenica predstavnice SR OŠ „Jan Amos Komenski“, Ivan Galamboš – predstavnik SR OŠ „Jozef Marčok Dragutin“, Miroslav Pagač – zamenik predstavnika OŠ „Jozef Marčok Dragutin“, Jelena Petković – predstavnica SR OŠ „Žarko Zrenjanin“, Marija Antonijević – zamenica predstavnice OŠ „Žarko Zrenjanin“, Marija Oros – predstavnica SR PU „Včielka“, Viera Krstovski – zamenica predstavnice SR PU „Včielka“ (imenovani na 30. i 33. sednici SO-e, održanim dana 10.10.2019. godine, odnosno 20.12.2019. godine)
7. Komisija za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica: Predrag Bojanić – predsednik, Jaroslava Čanji Jević – zamenik predsednika, Milana Đukić – član, Dragan Krčmar – zamenik člana, Dragan Baranji – član, Stefan Marjanović – zamenik člana, Kristina Benka Stojisavljević – sekretar, Vinka Marjanović – zamenik sekretara (imenovani na 3. sednici SO-e, održanoj 18.09.2020. godine).
8. Drugostepena komisija za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica: Pavel Severinji – predsednik, Nemanja Miljević – zamenik predsednika, Milena Krstić – član, Ana Đemrovski – zamenik člana, Dušan Govorčin – član, Bojana Ilišević – zamenik člana, Jasmina Varga – sekretar, Marija Kovač Kiselja – zamenik sekretara (imenovani na 3. sednici SO-e, održanoj 18.09.2020. godine).
9. Savet za javnu bezbednost Opštine Bački Petrovac
Jasna Šproh – predsednik, dr Jan Jovankovič – zamenik predsednika, Zuzana Tarnoci, Vukašin Ivanišević, dr Ana Boldocki Ilić, Biljana Drakulić, Tatjana Cerovski, Maria Lovreova, Jarmila Vrbovski, Ondrej Bovđiš, Marica Stojanović, Branislav Huđan, Miroslav Čeman (izabrani na 3. sednici SO-e, održanoj 18.09.2020. godine)
10. Opštinski štab za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac
Jasna Šproh – komandant, Srđan Simić – zamenik komandanta, Nikola Govorčin - načelnik štaba, Ana Boldocki Ilić, Jaroslav Ušjak, Milan Štrba, Tatiana Cerovski, Ondrej Bovđiš, Dušan Rašeta, Vukašin Ivanišević, Srđan Stojanović, Duško Lukač, Duško Ilić, Tatjana Zabunov, Biljana Drakulić, Jan Tordaji, Tatiana Milina Turanova, Nedeljko Nedeljković, Jarmila Vrbovska Vlasta Werle, Milina Grnjova, Miloš Krstovski, Darinka Milanović (postavljeni na 3. sednici SO-e, održanoj dana 18.09.2020. godine).

V. PRIVREMENA RADNA TELA SKUPŠTINE OPŠTINE BAČKI PETROVAC
1. Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u Opštini Bački Petrovac: Srđan Simić – predsednik, Boško Bogunović – zamenik predsednika, Samuel Šuljan – član, Ana Đemrovski – član, Miroslav Benjik – član, Jelena Žagrić – član, Jaroslava Čanji Jević – član, Ondrej Bovdiš – član (izabrani na 3. sednici SO-e, održanoj 18.09.2020. godine).
2. Komisija za sprovođenje postupka komasacije zemljišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Maglić: - Borivoj Ćurčić – predsednik, Ana Struhar – zam. predsednika, Petar Stanić – član, Marija Šević – zam. člana, Milorad Jeličić – član, Slavoljub Ninković – zam. člana, Aurela Šimudvarac – Luči – član, Miroslava Červena – zam. člana, Mile Nišić – član, Mića Soleša – zam. člana, Vinka Marjanović – član, Kosta Ilić – zam. člana, Pavel Palenkaš – član, Krsto Jovanović – zam. člana (imenovani na 26. sednici SO-e, održanoj 26.02.2007. g. i 27. sednici SO-e, održanoj 02.04.2007. g.).
3. Komisija za sprovođenje postupka komasacije zemljišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Kulpin: - Pavel Severinji – zam. predsednika, Slavoljub Ninković – član (nadelitelj), Srboljub Orlović – zam. člana, Petar Stanić – član, Jan Čapelja – zam. člana, Aurela Šimudvarac-Luči – član, Miroslava Červena – zam. člana, Branislav Cesnak – član, Jan Halupka – zam. člana, Jan Trpinski – član, Vladimir Zima – zam. člana, Stevan Kolarski – član, Miroslav Stupavski – zam. člana (imenovani na 19, 42. 26. odnosno 31. sednici SO-e, održanoj 29.12.2009. 21.03.2012. 27.03.2019. odnosno 17.10.2019. godine).
4. Komisija za sprovođenje postupka komasacije zemljišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac: - Sneža Nikolić – predsednica, Katarina Rašeta – zam. predsednika, Miodrag Jakimovski – član (nadelitelj), Đura Galamboš – zamenik člana (pomoćnik nadelitelja), Milorad Jeličić – član, Srboljub Orlović – zamenik člana, Jan Triaška – član, Mihal Dorča – zamenik člana, Miroslava Červena – član, Maja Červenak – zamenik člana, Vladimir Sikora – član, Pavel Tordaji ml. – zamenik člana, Gabrijel Paulini – član, Miroslav Đemrovski – zamenik člana, Daniel Spevak – član, Jan Varga – zamenik člana, Janko Labat – član, Jan Ušjak – zamenik člana (imenovani na 16. sednici SO-e, održanoj 30.12.2013. godine, 29. sednici SO-e, održanoj 25.09.2015. godine, 30. sednici SO-e, održanoj 27.11.2015. godine, na 7. sednici SO-e, održanoj 26.10.2016. godine, 16. sednici SO-e, održanoj 29.11. 2017. godine odnosno na 21. sednici SO-e, održanoj 19.09.2018. godine).
5. Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini: Nebojša Marušić – predsednik, Maja Spevak – član, Pavel Severinji – član, Jasmina Anušić – član, Nemanja Popadić – član, Jelena Žagrić – član, dr Rajko Perić – član, Ljuboslav Hatalja – član (imenovani na 3. sednici SO-e, održanoj 18.09.2020. godine).

VI. DIREKTORI JAVNIH PREDUZEĆA, USTANOVA, ORGANIZACIJA I SLUŽBI, ČIJI JE OSNIVAČ OPŠTINA BAČKI PETROVAC

- VIERA KRSTOVSKI, master učitelj – direktorka Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac (imenovana na 22. sednici SO-e, održanoj 31.10.2018. godine, na period od četiri godine od dana imenovanja);
- ANA SPEVAK, prof. slovačkog jezika i književnosti– direktorka Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu (imenovana na 20. sednici SO-e, održanoj 20.07.2018. g., na period od četiri godine od dana imenovanja);
- TATJANA ZABUNOV, dipl. ing. poljoprivrede – v.d. direktor JKP „Progres“ Bački Petrovac (imenovana na 3. sednici SO-e, održanoj 18.09.2020. godine, do imenovanja direktora po sprovedenom konkursu, a najduže na period od godinu dana od dana imenovanja);
- ANA BOLDOCKI-ILIĆ, lekar opšte medicine – direktorka Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac (imenovana na 11. sednici SO-e, održanoj 13.03.2017. g., na period od 4 godine od dana imenovanja);
- ZUZANA PAŠIĆ, vaspitačica – direktorka Predškolske ustanove „Včielka“ u Bačkom Petrovcu (saglasnost na Odluku Upravnog odbora PU, br. 451/2016, od 10.10.2016. godine na njeno imenovanje data od strane Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice, br. 128-022-613/2016-01 od 22.09.2016. godine);
- BILJANA DRAKULIĆ, dipl. psiholog – direktorka Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac (imenovana na 15. sednici SO-e, održanoj 22.09.2017. g., na period od 4 godine od dana imenovanja);
- JAN PAVLIS, prof. fizičkog vaspitanja – direktor Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac (imenovan na 12. sednici SO-e, održanoj 25.04.2017. godine, na period od 4 godine od dana imenovanja);
- DUŠKO ILIĆ, dipl. ekonomista – direktor Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić (imenovan na 15. sednici SO-e, održanoj 22.09.2017. godine, na period od 4 godine od dana imenovanja);
- ANKA SEČ-PINĆIR, dipl. etnolog - antropolog – direktor Muzeja vojvođanskih Slovaka (imenovana na 16. sednici SO-e, održanoj dana 29.11.2017. g., na period od 4 godine od dana imenovanja).

VII. ČLANOVI UPRAVNIH - ŠKOLSKIH I NADZORNIH ODBORA JAVNIH PREDUZEĆA, USTANOVA I ORGANIZACIJA, ČIJI JE OSNIVAČ OPŠTINA BAČKI PETROVAC
- Članovi Upravnog odbora Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac: Ana Horvat - predsednica, Miroslav Bekić, Maja Spevak, Dr Samuel Čelovski, Stanislava Valentik (imenovani na 8. sednici SO-e, održanoj 16.11.2016. g.)
- Članovi Nadzornog odbora Biblioteke „Štefan Homola" Bački Petrovac: Ivana Vezmar - predsednica, Juraj Červenak, Olina Dorčova (imenovani na 8. sednici SO-e, održanoj 16.11.2016. g.)

- Članovi Nadzornog odbora JKP „Progres“ Bački Petrovac: Dragica Pejković - predsednica, Ivan Zabunov, Predrag Bojanić (imenovani na 3. sednici SO-e, održanoj 18.09.2020. g.)
- Članovi Nadzornog odbora JKP „Komunalac“ Maglić: Andrejka Rakočević – predsednica, Zoran Bjekić, Ana Divjak (imenovani na 3. sednici SO-e, održanoj 18.09.2020. g.)


- Članovi Upravnog odbora Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac: Kristina Kevenski - predsednica, Andrej Spevak, Katarina Melegova-Melihova, predstavnik nadležnog organa AP Vojvodine, Miroslava Blažić (imenovani na 8. sednici SO-e, održanoj 16.11.2016. g.)
- Članovi Nadzornog odbora Pozorišta „Slovenské vojvodské divadlo" Bački Petrovac: Jana Kopčok Ganji - predsednica, Viera Dorčova Babjakova, predstavnik nadležnog organa AP Vojvodine (imenovani na 8. sednici SO-e, održanoj 16.11.2016. g.)
- Članovi Upravnog odbora Muzeja vojvođanskih Slovaka: Jaroslav Miklovic, Marjan Karavla, Iva Vukić, Jana Zabunov, Darko Valenćik (imenovani na IV sednici SO-e, održanoj 09.10.2020. g.)
- Članovi Nadzornog odbora Muzeja vojvođanskih Slovaka: Vierka Struharova – predsednica, Ana Andrejić, Daniel Spevak (imenovani na IV sednici SO-e, održanoj 09.10.2020. g.)
- Članovi Upravnog odbora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac: Jaroslav Leporis, Igor Balaž, Samuel Šuljan – predsednik, dr Tihomir Ćetković, Zuzana Kulik (imenovani na 5. sednici SO-e, održanoj 08.09.2016. g.)
- Članovi Nadzornog odbora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac" Bački Petrovac: dr Tatjana Vujačić – predsednica, Bogdana Kobilarov, Katarina Ćuga (imenovani na 5. sednici SO-e, održanoj 08.09.2016. godine odnosno na 23. sednici SO-e, održanoj 03.12.2018. godine)
- Članovi Upravnog odbora „Centar za socijalni rad Opštine Bački Petrovac“ Bački Petrovac: Zdenka Toman - predsednica, Maria Hric, Zuzana Maglovska, Anđelka Savuljić, Valeria Potfaj Fabian (imenovani na 6. sednici SO-e, održanoj 29.09.2016. g. odnosno na 25. sednici SO-e, održanoj 04.03.2019. godine, odnosno 29. sednici SO-e, održanoj 02.09.2019. g.)

- Članovi Upravnog odbora „Centar za socijalni rad Opštine Bački Petrovac“ Bački Petrovac: Jasmina Kovačević, Dušan Govorčin Jan Lomen, Valeria Potfaj Fabian, Ana Šimovičova (imenovani na IV sednici SO-e, održanoj 09.10.2020. g.)

- Članovi Nadzornog odbora „Centar za socijalni rad Opštine Bački Petrovac" Bački Petrovac:  Bojana Ilišević,  Sonja Đuriš,   Anđelka Savulјić (imenovani na IV sednici SO-e održanoj 09.10.2020. g.)

- Članovi Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac:  Daniel Spevak, Dragan Baranјi, Stefan Jelačić, Ljudovit Dudok, Momčilo Gagić (imenovani na IV sednici SO-e, održanoj 09.10.2020. godine)

- Članovi Nadzornog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac: Nebojša Marušić,  Saša Pećkovski, Čedomir Stojanović  (imenovani na IV sednici SO-e, održanoj 09.10.2020. godine);

- Članovi Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu: Dr Ana Makišova, Dr Samuel Čelovski, Zdenka Dudić, Saška Ilić, Ana Pavlov-Banović, Tatiana Topolska, Jaroslav Grnja, Jana Kopčok Ganjiova, Anna Agarski (imenovani na 19. sednici SO-e, održanoj 12.06.2018. godine, odnosno na 30. sednici SO-e, održanoj dana 10.10.2019. godine);
- Članovi Školskog odbora OŠ „Jan Čajak“ u Bačkom Petrovcu: Jan Vida, Jan Lomen, Andrejka Rakočević, Ana Ušjak, Mariena Triaška, Maria Hric, Pavel Bažik, Daniela Tatliak, Ivona Hansman (imenovani na 19. sednici SO-e, održanoj 12.06.2018. g.);
- Članovi Školskog odbora OŠ „Jan Amos Komenski“ u Kulpinu: dr Goran Milinkov, Mirijana Kosovac, Jaroslav Pećkovski, Natalija Širkova, Veroslava Sljuka Cerovski, Ana Koruniakova, Todor Radanov, Danuška Galađikova, Radmila Radanović (imenovani na 19. sednici SO-e, održanoj 12.06.2018. godine, odnosno na 31. sednici SO-e, održanoj 17.10.2019. godine);
- Članovi Školskog odbora OŠ „Jozef Marčok Dragutin“ u Gložanu: Zuzana Kukučkova, Martina Pagačova, Ana Dorčova, Jasminka Činčurakova-Galambošova, Vlastislav Benka, Marina Kriškova, Ana Zahorcova, Jan Hansman, Siniša Stanivuk (imenovani na 19. sednici SO-e, održanoj 12.06.2018. g.);
- Članovi Školskog odbora OŠ „Žarko Zrenjanin“ u Magliću: Jelena Žagrić, Dragan Radišić, Milina Santrač, Marija Antonijević, Milka Mahajlov, Sonja Antanasijević, Radmila Kajtez, Milana Landup, Miljana Adamović (imenovani na 19. sednici SO-e, održanoj 12.06.2018. godine, odnosno na 34. sednici SO-e, održanoj 26.05.2020. godine).
- Članovi Upravnog odbora Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac: Alena Peškova, Maria Andrašik, Martina Martinko Sabolčki, Branislav Kevenski, Vladimira Dorčova Valtnerova, Danuša Nimet, Ana Laćarak, Samuel Snida (imenovani na 8. sednici SO-e održanoj 16.11.2016. godine).

VIII. PRAVOBRANILAŠTVO OPŠTINE BAČKI PETROVAC
- VLADISLAV TARNOCI, dipl. prav. iz Novog Sada (postavljen na 27. sednici SO-e, održanoj 24.06.2015. g.).

IX. MESNE ZAJEDNICE OPŠTINE BAČKI PETROVAC
- Izbori za članove Saveta Mesne zajednice Bački Petrovac sprovedeni 19.11.2017. godine;
- Izbori za članove Saveta Mesne zajednice Kulpin sprovedeni 21.06.2020. godine;
- Izbori za članove Saveta Mesne zajednice Gložan sprovedeni 21.05.2017. godine;
- Izbori za članove Saveta Mesne zajednice Maglić sprovedeni 19.11.2017. godine.

N a p o m e n a :

- Podaci ažurirani zaključno sa 21.10.2020. godine.

SEKRETAR SKUPŠTINE OPŠTINE
Rastislav Labat, dipl. prav., s.r.