Skupština opštine

 

Predsednik SO:
dr JAN JOVANKOVIČ
(izabran na konstitutivnoj sednici SO-e održanoj dana 21.08.2020. godine)

Zamenik predsednika SO:
BRANISLAV  HUÐAN
(izabran na  24. sednici SO-e održanoj dana 02.11.2022. godine)

Sekretar SO:
PAVEL SEVERINJI, master prav.
(postavljen na 14. sednici SO-e održanoj 29.09.2021. godine)

I. SPISAK ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE BAČKI PETROVAC (POLITIČKA PRIPADNOST I POTVRÐIVANJE MANDATA)

- sa izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU.

1. Jan Pavlis, Bački Petrovac – mandat potvrđen 01.12.2022. godine
2. Tatiana Vujačić, Bački Petrovac, Lenjinova 14 - mandat potvrđen 21.08.2020.godine
3. Branislav Kozarov, Kulpin - mandat potvrđen 21.08.2020.godine
4. Branislav Huđan, Gložan - mandat potvrđen 21.08.2020.godine
5. Dragica Pejković, Bački Petrovac - mandat potvrđen 21.08.2020.godine
6. Veroslava Slјuka Cerovski, Bački Petrovac - mandat potvrđen 21.08.2020.godine
7. Lazar Popadić, Kulpin - mandat potvrđen 21.08.2020.godine
8. Andrea Trpinska, Kulpin - mandat potvrđen 20.12.2022.godine
9. Jelena Ninković, Maglić - mandat potvrđen 21.08.2020.godine
10. Andrejka Rakočević, Bački Petrovac - mandat potvrđen 13.11.2023. godine
11.Momčilo Gagić, Kulpin - mandat potvrđen 18.09.2020. godine
 

- sa izborne liste IVICA DAČIĆ - „Socijalistička partija Srbije (SPS)“

12. Jan Jovankovič, Bački Petrovac - mandat potvrđen 21.08.2020.godine
13. Rajko Perić, Maglić - mandat potvrđen 21.08.2020.godine
14. Tatiana Nosalj, Bački Petrovac - mandat potvrđen 29.01.2021.godine

- sa izborne liste VOJVOĐANSKI FRONT – UJEDINјENI ZA DEMOKRATSKI BAČKI PETROVAC (LIGA SOCIJALDEMOKRATA VOJVODINE, VOJVOĐANSKA PARTIJA, ZAJEDNO ZA VOJVODINU)

15. Jan Čani, Bački Petrovac - mandat potvrđen 21.08.2020.godine

- sa izborne liste JEDINSTVENA SRBIJA – MIROSLAV ČEMAN ČEPSI

16. Miroslav Čeman, Kulpin - mandat potvrđen 21.08.2020.godine
17. Srđan Ilijevski, Maglić - mandat potvrđen 21.08.2020.godine
18. Nemanja Pojužina, Maglić - mandat potvrđen 21.08.2020.godine
19. Jarmila Balažova, Kulpin - mandat potvrđen 21.08.2020.godine
20. Samuel Valo, Gložan - mandat potvrđen 02.11.2022.godine
21. Darko Stojanović, Bački Petrovac - mandat potvrđen 21.08.2020.godine
22. Miroslav Stupavski, Kulpin - mandat potvrđen 21.08.2020.godine
23. Anna Stojanović, Bački Petrovac - mandat potvrđen 21.08.2020.godine
24. Karolina Chalupka, Kulpin - mandat potvrđen 18.09.2020. godine

- sa izborne liste NESTRANAČKI I UJEDINјENI OBIČNI LjUDI

25. Martina Martinko Sabolčki, Bački Petrovac - mandat potvrđen 21.08.2020.godine

II. ODBORNIČKE GRUPE OBRAZOVANE PRI SKUPŠTINI OPŠTINE BAČKI PETROVAC
1. Srpska napredna stranka – šef odborničke grupe: Dragica Pejković, zamenik šefa odborničke grupe: , članovi odborničke grupe: Tatiana Vujačić, Branislav Kozarov, Branislav Huđan, Veroslava Slјuka Cerovski, Lazar Popadić, Jelena Ninković. 
2. Socijalistička partija Srbije – šef odborničke grupe Rajko Perić, zamenik šefa odborničke grupe Nebojša Marušić, član odborničke grupe: Jan Jovankovič.

3. Jedinstvena Srbija – Dragan Marković Palma – šef odborničke grupe: Nemanja Pojužina, zamenik šefa odborničke grupe: Srđan Ilijevski, član odborničke grupe: Darko Stojanović.

4. Za naše građane – Pre našich občanov – šef odborničke grupe: , zamenik šefa odborničke grupe: Jan Čani, član odborničke grupe: Momčilo Gagić, Samuel Valo. 

III. STALNA RADNA TELA SKUPŠTINE OPŠTINE BAČKI PETROVAC I ČLANOVI ISTIH
1. Komisija za administrativno-mandatna pitanja: Dragica Pejković - predsednica, Nebojša Marušić (izabrani na II sednici SO-e dana 21.08.2020. godine);
2. Komisija za privredu, urbanizam, stambeno-komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine: Čedomir Stojanović, Vuk Vučenović, Daniela Halupka, Borislav Marinković, Ondrej Fekete, Jan Jovankovič, Tatiana Nosalj (izabrani na 3. sednici SO-e, dana 18.09.2020. godine);
3. Komisija za budžet i finansije: Lazar Popadić, Samuel Šuljan, Dragica Pejković, Miroslav Čeman, Branislav Cesnak, Nebojša Marušić, Jan Jovankovič (izabrani na 3. sednici SO-e, dana 18.09.2020. godine);
4. Komisija za društvene delatnosti: Jelena Stojković, Ivana Ožvat, Aleksandar Ljubobratović, Stefan Marjanović, Aleksandra Kraljik (izabrani na 3. sednici SO-e, dana 18.09.2020. godine);
5. Komisija za propise, predstavke i pritužbe i primopredaju dužnosti i službenih akata: Tatiana Vujačić – predsednica, Veroslava Sljuka Cerovski - zamenica predsednice, Branislav Kozarov, Nemanja Pojužina, Mihal Sič (izabrani na 2. sednici SO-e dana 21.08.2020. godine, odnosno na 11. sednici SO-e dana 26.05.2021. godine);
6. Komisija za kadrovska pitanja i radne odnose: Lazar Popadić, Branislav Huđan, Danijela Bogdanović, Rajko Perić, Ivan Zabunov (izabrani na 2. sednici SO-e dana 21.08.2020. godine odnosno na 26. sednici SO-e dana 20.12.2022. godine);
7. Komisija za planove: Milan Anušjak – predsednik, Jan Pažitnai, Miroslav Častven, Jan Varga, Nebojša Stojisavlјević, Jamušakov M. Ljudmila, Kordić S. Zoran (izabrani na 4. sednici SO-e, dana 09.10.2020. godine);
8. Komisija za priznanja: Andrejka Rakočević, Jelena Ninković, Katarina Melegova Melichova, Jasmina Kovačević, Marko Preradović (izabrani na 3. sednici SO-e, dana 18.09.2020. godine);
9. Komisija za pitanja raspolaganja nepokretnim stvarima u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac: Ivana Vezmar, Andrej Štefanides, Rastislav Pavlov, Zoran Bjekić, Branislav Cesnak (izabrani na 3. sednici SO-e, dana 18.09.2020. godine, odnosno na 10. sednici SO-e, dana 24.03.2021. godine);
10. Izborna komisija Opštine Bački Petrovac: Rastislav Labat iz Bačkog Petrovca, Hmeljova 2a (SNS) – predsednik (imenovan 16.decembra 2023.g.) , Jaroslava Čanji Jević iz Bačkog Petrovca (imenovana 6.decembra 2023.g.), Branislava Mokića 14 (SNS) - zamenik predsednika, Sonja Đuriš iz Gložana, Velјka Vlahovića 15 (SNS) – član, Jan Murtin iz Gložana, Masarikova 44 (SNS) - zamenik člana, Aleksandar Stojković iz Maglića (imenovan 6.decembra 2023.g.), Maršala Tita 57 (SNS) – član, Samuel Šulјan iz Bačkog Petrovca, Svetoplukova 10 (SNS) - zamenik člana, Dragan Baranji iz Maglića, Bore Prodanovića 92 (SPS) – član, Nikola Preradović iz Maglića, Ćirpanova 84 (SPS) - zamenik člana, Danijela Čelovski iz Kulpina, Masarikova 40 (JS) – član, Ana Pećkovski iz Kulpina, Prvomajska 84 (JS) - zamenik člana, Miroslav Zornjan iz Kulpina, Ledine 48 (JS) – član, Alena Milijić iz Bačkog Petrovca, Novosadska 46 (JS) - zamenik člana, Milan Medić iz Maglića, Dimitrija Tucovića 5a (samostalni) – član, Juraj Červenak iz Gložana, Masarikova 2 (GG) - zamenik člana, Pavel Severinji iz Bačkog Petrovca, Fiskulturna 20 – sekretar, Vladislav Tarnoci iz Bačkog Petrovca (imenovan 16.decembra 2023.g.), Janka Čmelika 1b - zamenik sekretara. (imenovani na 31. sednici SO-e, dana 11.10.2023. godine);


11. Komisija za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač Opština Bački Petrovac: Mihal Hatala – predsednik, Dušan Rašeta – član, Daniela Halupka – član, Jan Lomen – član, Nebojša Ristić – član (imenovani na 3. sednici SO-e, 18.09.2020. godine, odnosno na 12. sednici SO-e, održanoj 18.06.2021. godine odnosno na 21. sednici SO-e održanoj 18.05.2022.godine).

IV. POSEBNA RADNA TELA SKUPŠTINE OPŠTINE BAČKI PETROVAC
1. Savet za mlade: Tatjana Šukić, Sonja Đuriš, Miljana Adamović, Pavel Pvljinji, Andrea Haška, Jasmina Kovačević, Stefan Marjanović (izabrani na 3. sednici SO-e, 18.09.2020. godine.);
2. Savet za rodnu ravnopravnost: Ana Horvatova, Jan Lomen, Ivana Vezmar, Jarmila Balažova, Marina Šandor, Suzana Preradović, Stefan Jelačić (izabrani na 3. sednici SO-e, 18.09.2020. godine);
3. Savet za zdravlje: dr Tatjana Deman Javornik, Ana Medovarski, Ana Greksa, Valeria Fabian Potfaj, Ana Moravek, Zdenka Toman, Ana Laćarak, Dragica Jovišević, Isidora Golubović (imenovani na 5. sednici SO-e, održanoj 06.11.2020. godine);
4. Savet za praćenje primene Etičkog kodeksa: Borislav Cakić, Jaroslav Andrašik, Katarina Melegova-Melihova - predsednica, Zdenko Horvat, Jaroslav Makiš (izabrani na 8. sednici SO-e, 01.02.2013. g.);
5. Savet za međunacionalne odnose: Branka Štrba (predstavnica Srba), Miloš Bekić (predstavnik Srba), Katarina Melegova-Melihova (predstavnica Slovaka), Dr. Samuel Čelovski (predstavnik Slovaka), Tatiana Vujačić - predsednica (predstavnica Slovaka), Dragan Dražić – zam. predsednice (predstavnik Hrvata), Miroslav Necić (predstavnik Roma), Ana Medveđova (predstavnica Mađara) (izabrani na 9. sednici SO-e, 28.12.2016. godine, odnosno na 17. sednici SO-e, 22.12.2017. godine);
6..Lokalni savet roditelja za školsku odnosno radnu 2023/2024 godinu: Mile Beronja – predstavnik SR Gimnazije „Jan Kolar“, Željka Janković – zamenica predstavnika SR Gimnazije „Jan Kolar“, Hana Pavlova  – predstavnica SR OŠ „Jan Čajak“, Mirjana Lekar – zamenica predstavnice SR OŠ „Jan Čajak“, Jasnička Milenković – predstavnica SR OŠ „Jan Amos Komenski“, Lazar Popadić – zamenica predstavnice SR OŠ „Jan Amos Komenski“, Zdenka Dimitrov – predstavnica SR OŠ „Jozef Marčok Dragutin“, Kveta Gostović – zamenica predstavnice OŠ „Jozef Marčok Dragutin“, Milana Ðukić – predstavnica SR OŠ „Žarko Zrenjanin“, Jasmina Kovačević – zamenica predstavnice OŠ „Žarko Zrenjanin“, Branislava Kovačević – predstavnica SR PU „Včielka“, Ljudmila Huđan – zamenica predstavnice SR PU „Včielka“ (imenovani na 31. sednici SO-e, održanoj 11.10.2023. godine);

Opštinski savet roditelja za školsku 2021/2022 godinu: Milina Santrač – predstavnik SR Gimnazije „Jan Kolar“, Danijela Čičovac – zamenica predstavnice SR Gimnazije „Jan Kolar“, Ljiljana Stošić – predstavnica SR OŠ „Jan Čajak“, Vjeroslava Struharova – zamenica predstavnice SR OŠ „Jan Čajak“, Daniela Čelovski – predstavnica SR OŠ „Jan Amos Komenski“, Ana Pećkovski – zamenica predstavnice SR OŠ „Jan Amos Komenski“, Ana Srnka – predstavnica SR OŠ „Jozef Marčok Dragutin“, Miroslav Pavčok – zamenik predstavnice OŠ „Jozef Marčok Dragutin“, Milana Ðukić – predstavnica SR OŠ „Žarko Zrenjanin“, Jasmina Kovačević – zamenica predstavnice OŠ „Žarko Zrenjanin“, Valerija Potfaj  Fabian – predstavnica SR PU „Včielka“, Andrea Medić – zamenica predstavnice SR PU „Včielka“ (imenovani na 15. sednici SO-e, održanoj 22.11.2021. godine);


7. Komisija za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica: Predrag Bojanić – predsednik, Jaroslava Čanji Jević – zamenik predsednika, Milana Đukić – član, Dragan Krčmar – zamenik člana, Dragan Baranji – član, Stefan Marjanović – zamenik člana, Kristina Benka Stojisavljević – sekretar, Vinka Marjanović – zamenik sekretara (imenovani na 3. sednici SO-e, održanoj 18.09.2020. godine);
8. Drugostepena komisija za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica: Pavel Severinji – predsednik, Nemanja Miljević – zamenik predsednika, Milena Krstić – član, Ana Đemrovski – zamenik člana, Aleksandra Kralik – član, Bojana Ilišević – zamenik člana, Jasmina Varga – sekretar, Marija Kovač Kiselja – zamenik sekretara (imenovani na 3. sednici SO-e, održanoj 18.09.2020. godine, odnosno na 11. sednici SO-e dana 26.05.2021. godine);
9. Savet za javnu bezbednost Opštine Bački Petrovac: Jasna Šproh – predsednik, dr Jan Jovankovič – zamenik predsednika, Zuzana Tarnoci, Vukašin Ivanišević, dr Ana Boldocki Ilić, Biljana Drakulić, Tatjana Cerovski, Maria Lovreova, Jarmila Vrbovski, Ondrej Bovđiš, Marica Stojanović, Branislav Huđan, Miroslav Čeman (izabrani na 3. sednici SO-e, održanoj 18.09.2020. godine);
10. Opštinski štab za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac: Jasna Šproh – komandant, Dragan Krčmar – zamenik komandanta, Nikola Govorčin - načelnik štaba, Jan Šuljan Jaroslav Ušjak, Milan Štrba, Mariana Valtner, Ondrej Bovđiš, Prerag Bojanić, Vukašin Ivanišević, Srđan Stojanović, Duško Lukač, Duško Ilić, Biljana Drakulić, Ondrej Jovankovič, Tatiana Milina Turanova, Nedeljko Nedeljković, Jarmila Vrbovska, dr Zdenka Dudić, Milina Grnjova, Adriana Halaj, Sonja Antanasijević, Ana Laćarak, dr Jan Jovankovič (postavljeni na 3. sednici SO-e, održanoj dana 18.09.2020. godine, na 6. sednici SO-e, održanoj dana 04.12.2020. godine, odnosno 26. sednici održanoj dana 20.12. 2022).

V. PRIVREMENA RADNA TELA SKUPŠTINE OPŠTINE BAČKI PETROVAC
1. Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u Opštini Bački Petrovac: Srđan Simić – predsednik, Boško Bogunović – zamenik predsednika, Samuel Šuljan – član, Ana Đemrovski – član, Miroslav Benjik – član, Jelena Žagrić – član, Jaroslava Čanji Jević – član, Ondrej Bovdiš – član (izabrani na 3. sednici SO-e, održanoj 18.09.2020. godine);
2. Komisija za sprovođenje postupka komasacije zemljišta u Opštini Bački Petrovac –
k.o. Kulpin: - Pavel Severinji – zam. predsednika, Slavoljub Ninković – član (nadelitelj), Petar Stanić – član, Jan Čapelja – zam. člana, Aurela Šimudvarac-Luči – član, Miroslava Červena – zam. člana, Branislav Cesnak – član, Jan Halupka – zam. člana, Jan Trpinski – član, Vladimir Zima – zam. člana, Stevan Kolarski – član, Miroslav Stupavski – zam. člana (imenovani na 19, 42. 26. odnosno 31. sednici SO-e, održanoj 29.12.2009. 21.03.2012. 27.03.2019. odnosno 17.10.2019. godine);
3.Komisija za sprovođenje postupka komasacije zemljišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac: Pavel Severinji – predsednik, Miodrag Jakimovski – član (nadelitelj), Jan Trpka – član, Srboljub Orlović – zamenik člana, Mihal Dorča – zamenik člana, Miroslava Červena – član, Maja Červenak – zamenik člana, Vladimir Sikora – član, Pavel Tordaji ml. – zamenik člana, Gabrijel Paulini – član, Miroslav Đemrovski – zamenik člana, Daniel Spevak – član, Jan Varga – zamenik člana, Janko Labat – član, Jan Ušjak – zamenik člana (imenovani na 16. sednici SO-e, održanoj 30.12.2013. godine, 29. sednici SO-e, održanoj 25.09.2015. godine, 30. sednici SO-e, održanoj 27.11.2015. godine, na 7. sednici SO-e, održanoj 26.10.2016. godine, 16. sednici SO-e, održanoj 29.11. 2017. godine, 21. sednici SO-e, održanoj 19.09.2018. godine, 5. sednici SO-e održanoj 06.11.2020. godine).
4. Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini: Nebojša Marušić – predsednik, Maja Spevak – član, Pavel Severinji – član, Jasmina Anušić – član, Nemanja Popadić – član, Jelena Žagrić – član, dr Rajko Perić – član, Ljuboslav Hatalja – član (imenovani na 3. sednici SO-e, održanoj 18.09.2020. godine).

VI. DIREKTORI JAVNIH PREDUZEĆA, USTANOVA, ORGANIZACIJA I SLUŽBI, ČIJI JE OSNIVAČ OPŠTINA BAČKI PETROVAC

VIERA KRSTOVSKI, master učitelj – direktorka Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ - Slovačko vojvođansko pozorište u Bačkom Petrovcu (imenovana na 24. sednici SO-e, održanoj 02.11.2022. godine, na period od četiri godine od dana imenovanja);
VESNA VALIHORA FILIPOVIĆ, prof. slovačkog jezika i književnosti – direktor Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu (imenovana na 34. sednici SO-e, održanoj 20.12.2023. g., na period od četiri godine od dana imenovanja);
- ANA LAĆARAK, vaspitač u predškolskom vaspitanju i obrazovanju – direktorka Predškolske ustanove „Včielka“ u Bačkom Petrovcu (imenovana Rešenjem Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja br. 119-01-00067/2020-07/351 od 14.10.2020. godine, stupila na dužnost 17.10.2020. godine);

BILJANA DRAKULIĆ, profesor psihologije – direktorka Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac (imenovana na 25. sednici SO-e, održanoj 1.12.2022. godine, na period od četiri godine od dana imenovanja);


- NEBOJŠA MARUŠIĆ, master ekonomista – direktor Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac (imenovan na 12. sednici SO-e, održanoj 18.06.2021. godine, na period od 4 godine od dana imenovanja);

DUŠKO ILIĆ, dipl. ekonomista – direktor Javnog komunalnog preduzeća „Komunalac“ Bački Petrovac (imenovan na 23. sednici SO-e, održanoj 22.09.2022. godine, na period od 4 godine od dana imenovanja);

ANKA SEČ-PINĆIR, dipl. etnolog - antropolog – direktor Muzeja vojvođanskih Slovaka (imenovana na 21. sednici SO-e, održanoj 18.05.2022. g. na period od četiri godine od dana imenovanja).

VII. ČLANOVI UPRAVNIH - ŠKOLSKIH I NADZORNIH ODBORA JAVNIH PREDUZEĆA, USTANOVA I ORGANIZACIJA, ČIJI JE OSNIVAČ OPŠTINA BAČKI PETROVAC
- Članovi Upravnog odbora Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac: Ana Horvat, Milana Đukić, Vladimir Huđan, Milota Struhar, Stanislava Valentik (imenovani na 6. sednici SO-e, održanoj 04.12.2020. g.);
- Članovi Nadzornog odbora Biblioteke „Štefan Homola" Bački Petrovac: Anna Bovdišova, Daniel Huđan, Olina Dorčova (imenovani na 6. sednici SO-e, održanoj 04.12.2020. g.);
- Članovi Nadzornog odbora JKP „Komunalac“ Bački Petrovac: Andrejka Rakočević – predsednica, Zoran Bjekić, Sabo Marina (imenovani na 3. sednici SO-e, održanoj 18.09.2020. godine, odnosno na 15. sednici SO-e, održanoj 22.11.2021. godine);

- Članovi Upravnog odbora Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ - Slovačko vojvođansko  pozorište u Bačkom Petrovcu: Zdenka Toman, Aleksandra Bovđiš, Аna Vidova, Juraj Nimet, Ondrej Mišćec (imenovani na 6. sednici SO-e, održanoj 04.12.2020. g. odnosno na 21. sednici SO-e, održanoj 18.05.2022. godine);
- Članovi Nadzornog odbora Pozorišta „Slovenské vojvodské divadlo" - Slovačko vojvođansko pozorište u Bačkom Petrovcu: Maria Hric, Ljuboslav Hatalja, Miroslava Blažić (imenovani na 6. sednici SO-e, održanoj 04.12.2020. g.);
-   Članovi Upravnog odbora Muzeja vojvođanskih Slovaka: Jaroslav Miklovic – predsednik, Marjan Karavla, Iva Vukić, Ana Leginj, Darko Valenćik  (imenovani na IV sednici SO-e, održanoj 09.10.2020. godine odnosno na XXVII sednici SO-e održanoj 28.02.2023. godine);
- Članovi Nadzornog odbora Muzeja vojvođanskih Slovaka: Vladimir Melih – predsednik, Ana Andrejić, Daniel Spevak (imenovani na IV sednici SO-e, održanoj 09.10.2020. godine odnosno na XXVII sednici SO-e održanoj 28.02.2023. godine);
- Članovi Upravnog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac: Ivana Preradović – predsednica, Zoran Bjekić, Jan Lomen, Valeria Potfaj Fabian, Ana Šimovičova (imenovani na IV sednici SO-e, održanoj 09.10.2020. godine, odnosno na 5. sednici SO-e, održanoj 06.11.2020. godine, odnosno na 24. sednici SO-e, održanoj 02.11.2022. godine);
- Članovi Nadzornog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac: Nebojša Marušić – predsednik, Sonja Đuriš, Anđelka Savulјić (imenovani na 4. sednici SO-e održanoj 09.10.2020. godine, odnosno na 5. sednici SO-e, održanoj 06.11.2020. godine);

- Članovi Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac: Dragan Baranji – predsednik, Mihal Sič, Stefan Jelačić, Ljudovit Dudok, Momčilo Gagić (imenovani na 4. sednici SO-e, održanoj 09.10.2020. godine, odnosno na 5. sednici SO-e, održanoj 06.11.2020. godine, odnosno na 10. sednici SO-e, održanoj 24.03.2021. godine, odnosno na 11. sednici SO-e dana 26.05.2021. godine, odnosno na 12. sednici SO-e, održanoj 18.06.2021. godine, odnosno na 21. sednici SO-e, održanoj 18.05.2022. godine);
- Članovi Nadzornog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac: Daniel Spevak – predsednik, Saša Pećkovski, Čedomir Stojanović (imenovani na 4. sednici SO-e, održanoj 09.10.2020. godine, odnosno na 5. sednici SO-e, održanoj 06.11.2020. godine, odnosno na 10. sednici SO-e, održanoj 24.03.2021. godine);
- Članovi Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu: Pavel Ožvat, Andrea Golubović, Vladimir Melih, Tatiana  Vujačić,  Jasmina Varga, Kristina Kreko, Jana Lačok, Tatjana Topolska, Jaroslav Grnja (imenovani na 22. sednici SO-e, održanoj dana 24.06.2022. godine  odnosno na 24. sednici  SO-e , održanoj dana 02.11.2022. godine);


- Članovi Školskog odbora OŠ „Jan Čajak“ u Bačkom Petrovcu: Milinka Krajčikova, Jan Benda, Vlasto Petraš, Anka Seč-Pinćir, Vesna Zućnović, Maja Dir, Zdenka Toman, Jan Lomen, Kristina Peškir (imenovani na 12. sednici SO-e, održanoj 18.06.2021. godine);
- Članovi Školskog odbora OŠ „Jan Amos Komenski“ u Kulpinu: Ana Vida, Andrea Trpinski, Goran Milinkov, Radmila Radanović, Maria Mišćec, Mariena Martuljak, Radoslav Kolarski, Danuška Galađikova, Ana Koruniakova (imenovani na  22. sednici SO-e, održanoj 24.06.2022. godine);
- Članovi Školskog odbora OŠ „Jozef Marčok Dragutin“ u Gložanu: Mihal Hatalja, Sonja Đuriš, Katarina Dobrik, Vlastislav Benka, Miroslav Pavčok, Vesna Zahorec, Jan Hansman, Elena Krošlak, Marija Bartoš - Korčokova (imenovani na 22. sednici SO-e, održanoj 24.06.2022. godine);

- Članovi Školskog odbora OŠ „Žarko Zrenjanin“ u Magliću: Aleksandar Stojković, Jelena Stojković, Jovana Ilišević, Svetlana Štrbac, Jasmina Kovačević, Marija Antonijević, Saša Ilić, Vesna Ignjatović, Milana Landup (imenovani na 22. sednici SO-e, održanoj 24.06.2022. godine);


- Članovi Upravnog odbora Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac: Maja Spevak, Ivana Ožvat, Jan Pavlis, Hana Pavlova, Valeria Potfaj Fabian, Stefan Kecman, Aleksandra Pucovski, Bogomirka Žagrić, Stanislava Milin (imenovani na 6. sednici SO-e, održanoj 04.12.2020. g.).

VIII. PRAVOBRANILAŠTVO OPŠTINE BAČKI PETROVAC
- VLADISLAV TARNOCI, dipl. prav. (postavljen na 5. sednici SO-e, održanoj 06.11.2020. godine).

IX. MESNE ZAJEDNICE OPŠTINE BAČKI PETROVAC
- Izbori za članove Saveta Mesne zajednice Bački Petrovac sprovedeni 01.08.2021. godine;
- Izbori za članove Saveta Mesne zajednice Maglić sprovedeni 01.08.2021. godine;
- Izbori za članove Saveta Mesne zajednice Kulpin sprovedeni 21.06.2020. godine;
- Izbori za članove Saveta Mesne zajednice Gložan sprovedeni 09.05.2021. godine.

N a p o m e n a :

- Podaci ažurirani zaključno sa 15.01.2024. godine.

SEKRETAR SKUPŠTINE OPŠTINE
Pavel Severinji, mast. prav., s.r.

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика