Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Predsednik SO:
JAN ŠULJAN
(izabran na konstitutivnoj sednici SO-e, održanoj dana 09.06.2016. g.)

 

Zamenica predsednika SO:
ANA HUĐANOVA
(izabrana na konstitutivnoj sednici SO-e, održanoj dana 09.06.2016. g.)

 

Sekretar SO:
dipl. prav. RASTISLAV LABAT
(postavljen na 29. sednici SO-e, održanoj 02.09.2019. g.)

 

1. SPISAK ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE BAČKI PETROVAC  (POLITIČKA PRIPADNOST I VERIFIKACIJA MANDATA)

1. Andrea Mandač, B. Petrovac (S S) – mandat verifikovan 16.11.2016.g.
2. Jaroslav Danko, B. Petrovac (D S) – mandat verifikovan 09.06.2016.g.
3. Zdeno Divjak, B. Petrovac (S S) – mandat verifikovan 24.06.2016. g.
4. Kristina Kevenska, B. Petrovac (L S V) – mandat verifikovan 09.06.2016. g.
5. Ana Leginj, B. Petrovac (G G) – mandat verifikovan 24.06.2016. g.
6. Pavel Marčok, B. Petrovac (D S) – mandat verifikovan 09.06.2016. g.
7. Tatjana Deman-Javornik, Kulpin (S N! – S V!) – mandat verifikovan 26.10.2016. g.
8. Dragica Pejković, Bački Petrovac (S N S) – mandat verifikovan 09.06.2016. g.
9. Jarmila Pucovski, B. Petrovac (J S) – mandat verifikovan 09.06.2016. g.
10. Vesna Spevakova, B. Petrovac (G G) – mandat verifikovan 19.07.2016. g.
11. Darko Stojanović, B. Petrovac (J S) – mandat verifikovan 09.06.2016. g.
12. Branislav Kelečević, B. Petrovac (S N S) – mandat verifikovan 08.09.2016. g.
13. Jan Šuljan, B. Petrovac (S N S) – mandat verifikovan 09.06.2016. g.
14. Vlastislav Urbanček, B. Petrovac (L S V) – mandat verifikovan 24.06.2016. g.
15. Veroslava Sljuka-Cerovski, B. Petrovac (S N S) – mandat verifikovan 26.10.2016. g.
16. Jan Bohuš, Gložan (D S) – mandat verifikovan 09.06.2016. g.
17. Ondrej Fekete, Gložan (D S) – mandat verifikovan 09.06.2016. g.
18. Ana Huđanova, Gložan (S N! - S V!) – mandat verifikovan 09.06.2016. g.
19. Pavel Pagač, Gložan (nezavisni odbornik) – mandat verifikovan 24.06.2016. g.
20. Pavel Žemberi, Gložan (S N S) – mandat verifikovan 09.06.2016. g.
21. Miroslav Čeman, Kulpin (J S) – mandat verifikovan 09.06.2016. g.
22. Darko Valentik (nezavisni odbornik) – mandat verifikovan 30.01.2017. g.
23. Branislav Kozarov, Kulpin (S N S) – mandat verifikovan 09.06.2016. g.
24. Aleksandra Kralik, Kulpin (S P S) – mandat verifikovan 09.06.2016. g.
25. Srđan Ilijevski, Maglić (J S) – mandat verifikovan 09.06.2016. g.
26. Boris Brkljač, Maglić (S N S) – mandat verifikovan 28.12.2016. g.
27. Gavra Govorčin, Kulpin (S P S) – mandat verifikovan 26.10.2016. g.
28. Nemanja Pojužina, Maglić (J S) – mandat verifikovan 09.06.2016. g.
29. Marica Stojanović, Maglić (S N S) – mandat verifikovan 26.05.2020. g.
30. Milana Đukić, Maglić (S N S) – mandat verifikovan 26.05.2020. g.

 

2. ODBORNIČKE GRUPE OBRAZOVANE PRI SKUPŠTINI OPŠTINE BAČKI PETROVAC

(za sada nije formirana ni jedan odbornička grupa)

 

3. STALNA RADNA TELA SKUPŠTINE OPŠTINE BAČKI PETROVAC I ČLANOVI ISTIH

1. Komisija za privredu, urbanizam, stambeno-komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine: Milorad Popovicki, Mariena Stanković Krivak, Mile Nišić, Pavel Žemberi, Branislav Kozarov, Štefan Hansman, Mateja Stupar (izabrani na 3. sednici SO-e, dana 24.06.2016. godine)

2. Komisija za budžet i finansije: Valentik Darko, Jan Bohuš, Nebojša Marušić, Duško Ilić, Dragica Pejković, Zuzana Maglovski - predsednica, Jaroslav Halupka (izabrani na 3. odnosno 26. sednici SO-e, dana 24.06.2016. odnosno 27.03.2019. godine)

3. Komisija za društvene delatnosti: Nataša Červeni, Pavel Marčok, Bogdana Kobilarov, Marija Andrašik, Jan Pavlis (izabrani na 3. sednici SO-e, dana 24.06.2016. godine)

4. Komisija za propise, predstavke i pritužbe i primopredaju dužnosti i službenih akata: Dragan Radišić, Ana Medovarski, Samuel Šuljan - predsednik, Veroslava Sljuka Cerovski, Nebojša Marušić (izabrani na 3. sednici SO-e, dana 24.06.2016. godine)

5. Komisija za kadrovska pitanja i radne odnose: Dario Adamović, Ondrej Fekete, Marica Stojanović - predsednica, Vladimir Kovačević, Miroslav Čanji (izabrani na 3. sednici SO-e, dana 24.06.2016. godine odnosno na 4. sednici SO-e, dana 19.07.2016. godine)

6. Komisija za administrativno – mandatna pitanja: Dragica Pejković - predsednica, Ana Huđanova, Jaroslav Danko (izabrani na 3. sednici SO-e, 24.06.2016. g.)

7. Komisija za pitanja raspolaganja nepokretnim stvarima u svojini opštine: Darko Stojanović, Šćastko Durgala, Boris Brkljač - predsednik, Milanko Kolarski, Daniel Spevak (izabrani na 3. sednici SO-e, dana 24.06.2016. godine)

8. Komisija za planove: Milan Anušjak - predsednik, Milota Šušerski, Nebojša Stojisavljević, Ivan Tamaš, Miroslav Častven, Jan Varga, Ljudmila Jamušakov (izabrani na 6. sednici SO-e, dana 29.09.2016. godine odnosno, na 18. sednici SO-e, dana 19.03.2018. godine, odnosno na 32. sednici SO-e, dana 29.11.2019. godine) 

9. Komisija za priznanja: Jarmila Kolar, Ištvan Baranji, Ivana Murtin - predsednica, Jan Tordaji, Daniel Spevak (izabrani na 3. sednici SO-e, dana 24.06.2016. godine odnosno na 15. sednici SO-e, dana 22.09.2017. godine)

10. Izborna komisija Opštine Bački Petrovac: Dušan Rašeta – predsednik, Pavel Severinji – zamenik predsednika, Maria Hric – član, Milina Kišgeci – zamenik člana, Maja Spevak – član, Zdenka Toman – zamenik člana, Sonja Đuriš – član, Samuel Šuljan – zamenik člana, Kristina Peškir – član, Vlastislav Šproh – zamenik člana, Danijela Čelovski – član, Ana Pećkovski – zamenik člana, Branislav Kuštra – član, Miroslav Zornjan – zamenik člana, Jasna Cerovski – član, Alena Milijić – zamenik člana, Spasoje Prodanov – član, Martin Nosal – zamenik člana, Branislav Kevenski – član, Mirko Bogdanović – zamenik člana, Miroslav Spevak – član, Miroslav Kokavec – zamenik člana, Jana Kopčok Ganjiova – član, Miroslav Kevenski – zamenik člana, Zoran Bjekić – član, Zoroslav Brtka – zamenik člana, Irena Ilić – član, Jan Dubovski – zamenik člana, Milina Labat – član, Vinka Marjanović – zamenik člana, Jan Huđan – član, Samuel Snida – zamenik člana, Rastislav Labat – sekretar, Ana Đemrovski – zamenik sekretara (imenovani na 34. sednici SO-e, dana 26.05.2020. godine)

11. Komisija za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač Opština Bački Petrovac: Milan Anušjak – predsednik, Ana Đemrovski – član, Dušan Rašeta – član, Kristina Benka – član, Rastislav Labat – član (imenovani na 14. sednici SO-e, 20.07.2017. godine).

 

4.  POSEBNA RADNA TELA SKUPŠTINE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

1. Savet za praćenje etičkog kodeksa: Borislav Cakić, Jaroslav Andrašik, Katarina Melegova-Melihova - predsednica, Zdenko Horvat, Jaroslav Makiš (izabrani na 8. sednici SO-e, 01.02.2013. g.).

2. Savet za mlade: Jasmina Kuštra, Ivana Murtin, Vladimir Fabri, Hana Tancikova, Ivana Ilić - predsednica, Martin Širka, Jasmina Kovačević (izabrani na 6. sednici SO-e, 29.09.2016. g. odn. 7. sednici SO-e, 26.10.2016. g.)

3. Savet za rodnu ravnopravnost: Ana Leginj - predsednica, Vjera Miškovicova, Blažena Anušjakova, Maria Gašparovska, Rastislav Labat, Jasna Đogo, Katarina Zornjanova (izabrani na 6. sednici SO-e, 29.09.2016. g.)

4. 1. SAVET ZA MEĐUNACIONALNE ODNOSE

Branka Štrba (predstavnica Srba), Miloš Bekić (predstavnik Srba), Katarina Melegova-Melihova (predstavnica Slovaka), dr. Samuel Čelovski (predstavnik Slovaka), Tatiana Vujačić - predsednica (predstavnica Slovaka), Dragan Dražić – zam. predsednice (predstavnik Hrvata), Miroslav Necić (predstavnik Roma), Ana Medveđova (predstavnica Mađara)  (izabrani na 9. sednici SO-e, 28.12.2016. godine odnosno na 17. sednici SO-e, 22.12.2017. godine)

4. 2. SAVET ZA JAVNU BEZBEDNOST OPŠTINE BAČKI PETROVAC

Srđan Simić – predsednik, Jan Šuljan, Zuzana Tarnoci, Vukašin Ivanišević, dr Ana Boldocki-Ilić, Biljana Drakulić, Tatjana Cerovski, Maria Lovreova, Vlasta Werle, Ondrej Bovđiš, Marica Stojanović, Pavel Žemberi, Miroslav Čeman (izabrani na 24. sednici SO-e, održanoj 20.12.2018. godine)

4. 3. SAVET ZA ZDRAVLJE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

Jasna Šproh, Valerija Fabian - Potfaj, Ana Medovarski, Milina Kišgeci, Dragica Jovišević, dr Tatjana Deman-Javornjik, Isidora Golubović, Zuzana Pašić, Ana Greksa (izabrani na 16. sednici SO-e, održanoj 29.11.2017. g., 19. sednici SO-e, održanoj 12.06.2018. g. odnosno na 22. sednici SO-e, održanoj 31.10.2018. g.)

4. 4. OPŠTINSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

Srđan Simić – komandant, Jan Brna – zamenik komandanta, Nikola Govorčin - načelnik štaba, Ana Boldocki-Ilić, Jan Kovač, Jaroslav Spevak, Tatiana Cerovski, Ondrej Bovđiš, Dušan Govorčin, Vukašin Ivanišević, Radomir Zotović, Milan Anušiak, Duško Ilić, Branislav Huđan, Ljubomir Kabić, Biljana Drakulić, Jan Tordaji, Tatiana Milina Turanova, Aleksandar Mandžić, Vlasta Werle, Jovanka Zima, Katarina Zima, Darinka Milanović, Ana Medveđova (postavljeni na 17. sednici SO-e, održanoj dana 22.12.2017. godine odnosno na 18, sednici SO-e, održanoj dana 19.03.2018. godine).

4. 5.OPŠTINSKI SAVET RODITELJA za školsku 2019/2020 godinu

Blaženka Anušjak – predstavnica SR Gimnazije „Jan Kolar“, Saša Ilić – zamenica predstavnice SR Gimnazije „Jan Kolar“, Vesna Zbućnović – predstavnica SR OŠ „Jan Čajak“, Vjeroslava Struharova – zamenica predstavnice SR OŠ „Jan Čajak“, Ana Šušerski – predstavnica SR OŠ „Jan Amos Komenski“, Ana Matić – zamenica predstavnice SR OŠ „Jan Amos Komenski“, Ivan Galamboš – predstavnik SR OŠ „Jozef Marčok Dragutin“, Miroslav Pagač – zamenik predstavnika OŠ „Jozef Marčok Dragutin“, Jelena Petković – predstavnica SR OŠ „Žarko Zrenjanin“, Marija Antonijević – zamenica predstavnice OŠ „Žarko Zrenjanin“, Marija Oros – predstavnica SR PU „Včielka“, Viera Krstovski – zamenica predstavnice SR PU „Včielka“ (imenovani na 30. i 33. sednici SO-e, održanim dana 10.10.2019. godine, odnosno 20.12.2019. godine)

 

5. PRIVREMENA RADNA TELA SKUPŠTINE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

1. Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja

poljoprivrednog zemljišta u Opštini Bački Petrovac: Ondrej Bovđiš – predsednik, Milorad Jeličić – zam. predsednika, Miroslav Benjik - član, Pavel Palenkaš – član, Daniel Spevak – član, Ana Đemrovski - član, Juraj Galamboš - član (izabrani na 7. sednici SO-e, održanoj 26.10.2016. godine).

2. Komisija za sprovođenje postupka komasacije zemljišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Maglić: - Borivoj Ćurčić – predsednik, Ana Struhar – zam. predsednika, Petar Stanić – član, Marija Šević – zam. člana, Milorad Jeličić – član, Slavoljub Ninković – zam. člana, Aurela Šimudvarac – Luči – član, Miroslava Červena – zam. člana, Mile Nišić – član, Mića Soleša – zam. člana, Vinka Marjanović – član, Kosta Ilić – zam. člana, Pavel Palenkaš – član, Krsto Jovanović – zam. člana (imenovani na 26. sednici SO-e, održanoj 26.02.2007. g. i 27. sednici SO-e, održanoj 02.04.2007. g.)

3. Komisija za sprovođenje postupka komasacije zemljišta u Opštini Bački Petrovac –

k.o. Kulpin: - Pavel Severinji – zam. predsednika, Slavoljub Ninković – član (nadelitelj), Srboljub Orlović – zam. člana, Petar Stanić – član, Jan Čapelja – zam. člana, Aurela Šimudvarac-Luči – član, Miroslava Červena – zam. člana, Branislav Cesnak – član, Jan Halupka – zam. člana, Jan Trpinski – član, Vladimir Zima – zam. člana, Stevan Kolarski – član, Miroslav Stupavski – zam. člana (imenovani na 19, 42. 26. odnosno 31. sednici SO-e, održanoj 29.12.2009. 21.03.2012. 27.03.2019. odnosno 17.10.2019. godine).

4. Komisija za sprovođenje postupka komasacije zemljišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac: - Sneža Nikolić – predsednica, Katarina Rašeta – zam. predsednika, Miodrag Jakimovski – član (nadelitelj), Đura Galamboš – zamenik člana (pomoćnik nadelitelja), Milorad Jeličić – član, Srboljub Orlović – zamenik člana, Jan Triaška – član, Mihal Dorča – zamenik člana, Miroslava Červena – član, Maja Červenak – zamenik člana, Vladimir Sikora – član, Pavel Tordaji ml. – zamenik člana, Gabrijel Paulini – član, Miroslav Đemrovski – zamenik člana, Daniel Spevak – član, Jan Varga – zamenik člana, Janko Labat – član, Jan Ušjak – zamenik člana (imenovani na 16. sednici SO-e, održanoj 30.12.2013. godine, 29. sednici SO-e, održanoj 25.09.2015. godine, 30. sednici SO-e, održanoj 27.11.2015. godine, na 7. sednici SO-e, održanoj 26.10.2016. godine, 16. sednici SO-e, održanoj 29.11. 2017. godine odnosno na 21. sednici SO-e, održanoj 19.09.2018. godine).

5. Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini: Ondrej Bovđiš – predsednik, Predrag Bojanić – član, Juraj Galamboš – član, Jan Mihalj – član, Andrej Spevak – član, Emil Fejzulahi – član, Andrej Varga – član (imenovani na 7.  odnosno 14. sednici SO-e, održanoj 26.10.2016. odnosno 20.07.2017. godine).

6. Radna grupa za održivo upravljanje komunalnim otpadom: Ondrej Benka, Čedomir Rupar, Ondrej Srnka (imenovani na 28. sednici SO-e, održanoj 19.11.2010. godine).

 

VI. DIREKTORI  JAVNIH PREDUZEĆA, USTANOVA, ORGANIZACIJA I SLUŽBI, ČIJI JE OSNIVAČ OPŠTINA BAČKI PETROVAC

VIERA KRSTOVSKI, master učitelj – direktorka Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac (imenovana na 22. sednici SO-e, održanoj 31.10.2018. godine, na period od četiri godine od dana imenovanja);

ANA SPEVAK, prof. slovačkog jezika i književnosti– direktorka Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu (imenovana na 20. sednici SO-e, održanoj 20.07.2018. g., na period od četiri godine od dana imenovanja);

LJUBOMIR KABIĆ, dipl. pravnik – direktor JP za komunalne poslove „Progres“ Bački Petrovac (imenovan na 15. sednici SO-e, održanoj 22.09.2017. godine, na period od 4 godine od dana imenovanja);

ANA BOLDOCKI-ILIĆ, lekar opšte medicine – direktor Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac (imenovana na 11. sednici SO-e, održanoj 13.03.2017. g., na period od 4 godine od dana imenovanja);

ZUZANA PAŠIĆ, vaspitačica – direktor Predškolske ustanove „Včielka“ u Bačkom Petrovcu (saglasnost na Odluku Upravnog odbora PU, br. 451/2016, od 10.10.2016. godine na njeno imenovanje data od strane Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice, br. 128-022-613/2016-01 od 22.09.2016. godine);

BILJANA DRAKULIĆ, dipl. psiholog – direktorka Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac (imenovana na 15. sednici SO-e, održanoj 22.09.2017. g., na period od 4 godine od dana imenovanja);

JAN PAVLIS, prof. fizičkog vaspitanja – direktor Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac (imenovan na 12. sednici SO-e, održanoj 25.04.2017. godine, na period od 4 godine od dana imenovanja);

DUŠKO ILIĆ, dipl. ekonomista – direktor Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić (imenovan na 15. sednici SO-e, održanoj 22.09.2017. godine, na period od 4 godine od dana imenovanja);

ANKA SEČ-PINĆIR, dipl. etnolog - antropolog – direktor Muzeja vojvođanskih Slovaka (imenovana na 16. sednici SO-e, održanoj dana 29.11.2017. g., na period od 4 godine od dana imenovanja).

 

VII. ČLANOVI UPRAVNIH - ŠKOLSKIH I NADZORNIH ODBORA JAVNIH PREDUZEĆA, USTANOVA I ORGANIZACIJA, ČIJI JE OSNIVAČ OPŠTINA BAČKI PETROVAC

- Članovi Upravnog odbora Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac: Ana Horvat - predsednica, Miroslav Bekić, Maja Spevak, Dr Samuel Čelovski, Stanislava  Valentik (imenovani na 8. sednici SO-e, održanoj 16.11.2016. g.)

- Članovi Nadzornog odbora Biblioteke „Štefan Homola" Bački Petrovac: Ivana Vezmar - predsednica, Juraj Červenak, Olina Dorčova (imenovani na 8. sednici SO-e, održanoj 16.11.2016. g.)

- Članovi Nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalne poslove „Progres“ Bački Petrovac: Ana Sabova - predsednica, Vlastislav Urbanček, Jaroslav Spevak (imenovani na 4. sednici SO-e, održanoj 19.07.2016. g.)

- Članovi Nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić: Biljana Drakulić – predsednica, Srđan Stojanović, Ana Divjak (imenovani na 4. sednici SO-e, održanoj 19.07.2016. godine)

- Članovi Upravnog odbora Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac: Kristina Kevenski - predsednica, Andrej Spevak, Katarina Melegova-Melihova, predstavnik nadležnog organa AP Vojvodine, Miroslava Blažić (imenovani na 8. sednici SO-e, održanoj 16.11.2016. g.)
- Članovi Nadzornog odbora Pozorišta „Slovenské vojvodské divadlo" Bački Petrovac: Jana Kopčok Ganji - predsednica, Viera Dorčova Babjakova, predstavnik nadležnog organa AP Vojvodine (imenovani na 8. sednici SO-e, održanoj 16.11.2016. g.)

- Članovi Upravnog odbora Muzeja vojvođanskih Slovaka: Jarmila Ćendićova - predsednica, Vladimir Valentik, Zdenka Toman, Marija Andrašik, Jasmina Kuštra (imenovani na 4. sednici SO-e, održanoj 19.07.2016. g., na 12. sednici SO-e, održanoj 25.04.2017. g. odnosno na 15. sednici SO-e, održanoj 22.09.2017. g.)
- Članovi Nadzornog odbora Muzeja vojvođanskih Slovaka: Ana Sečova Pinćirova – predsednica, Tatjana Vujačić, Jan Đemrovski (imenovani na 4. sednici SO-e, održanoj 19.07.2016. g.)

- Članovi Nadzornog odbora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac" Bački Petrovac: dr Tatjana Vujačić – predsednica, Bogdana Kobilarov, Katarina Ćuga (imenovani na 5. sednici SO-e, održanoj 08.09.2016. godine odnosno na 23. sednici SO-e, održanoj 03.12.2018. godine)

- Članovi Nadzornog odbora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac" Bački Petrovac: dr Tatjana Vujačić – predsednica, Bogdana Kobilarov, dr Jovana Šmanja (imenovani na 5. sednici SO-e, održanoj 08.09.2016. godine)

- Članovi Upravnog odbora „Centar za socijalni rad Opštine Bački Petrovac“ Bački Petrovac: Zdenka Toman - predsednica, Maria Hric, Zuzana Maglovska, Anđelka Savuljić, Valeria Potfaj Fabian (imenovani na 6. sednici SO-e, održanoj 29.09.2016. g. odnosno na 25. sednici SO-e, održanoj 04.03.2019. godine, odnosno 29. sednici SO-e, održanoj 02.09.2019. g.)

- Članovi Nadzornog odbora „Centar za socijalni rad Opštine Bački Petrovac" Bački Petrovac: Tatjana Šukić, Dejan Dimitrov - predsednik, Janja Bartoš (imenovani na 6, 18. odnosno 26. sednici SO-e održanoj 29.09.2016.,19.03.2018. g. odnosno 27.03.2019. g.)

- Članovi Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac: Dragan Dražić - predsednik, Jaroslav Halupka, Ana Leginjova, Jan Čani, Ivana Levarski (imenovani na 4. sednici SO-e, održanoj 19.07.2016. godine)

- Članovi Nadzornog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac: Predrag Bojanić - predsednik, Milana Anušić, Jan Makan (imenovani na 4. sednici SO-e, održanoj 19.07.2016. godine)

- Članovi Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu: Dr Ana Makišova, Dr Samuel Čelovski, Zdenka Dudić, Saška Ilić, Ana Pavlov-Banović, Tatiana Topolska, Jaroslav Grnja, Jana Kopčok Ganjiova, Anna Agarski (imenovani na 19. sednici SO-e, održanoj 12.06.2018. godine, odnosno na 30. sednici SO-e, održanoj dana 10.10.2019. godine);

Članovi Školskog odbora OŠ „Jan Čajak“ u Bačkom Petrovcu: Jan Vida, Jan Lomen, Andrejka Rakočević, Ana Ušjak, Mariena Triaška, Maria Hric, Pavel Bažik, Daniela Tatliak, Ivona Hansman (imenovani na 19. sednici SO-e, održanoj 12.06.2018. g.);

- Članovi Školskog odbora OŠ „Jan Amos Komenski“ u Kulpinu: dr Goran Milinkov, Mirijana Kosovac, Jaroslav Pećkovski, Natalija Širkova, Veroslava Sljuka Cerovski, Ana Koruniakova, Todor Radanov, Danuška Galađikova, Radmila Radanović (imenovani na 19. sednici SO-e, održanoj 12.06.2018. godine, odnosno na 31. sednici SO-e, održanoj 17.10.2019. godine);

- Članovi Školskog odbora OŠ „Jozef Marčok Dragutin“ u Gložanu: Zuzana Kukučkova, Martina Pagačova, Ana Dorčova, Jasminka Činčurakova-Galambošova, Vlastislav Benka, Marina Kriškova, Ana Zahorcova, Jan Hansman, Siniša Stanivuk (imenovani na 19. sednici SO-e, održanoj 12.06.2018. g.);

- Članovi Školskog odbora OŠ „Žarko Zrenjanin“ u Magliću: Jelena Žagrić, Dragan Radišić, Milina Santrač, Marija Antonijević, Milka Mahajlov, Sonja Antanasijević, Radmila Kajtez, Milana Landup, Miljana Adamović (imenovani na 19. sednici SO-e, održanoj 12.06.2018. godine, odnosno na 34. sednici SO-e, održanoj 26.05.2020. godine).


- Članovi Upravnog odbora Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac: Alena Peškova, Maria Andrašik, Martina Martinko Sabolčki, Branislav Kevenski, Vladimira Dorčova Valtnerova, Danuša Nimet, Ana Laćarak, Samuel Snida (imenovani na 8. sednici SO-e održanoj 16.11.2016. godine)

 

8. PRAVOBRANILAŠTVO OPŠTINE BAČKI PETROVAC

VLADISLAV TARNOCI, dipl. prav. iz Novog Sada (postavljen na 27. sednici SO-e, održanoj 24.06.2015. g.).

 

9. MESNE ZAJEDNICE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

- Izbori za članove Saveta Mesne zajednice Bački Petrovac sprovedeni 19.11.2017. godine;

- Izbori za članove Saveta Mesne zajednice Kulpin sprovedeni 24.04.2016. godine;

- Izbori za članove Saveta Mesne zajednice Gložan sprovedeni 21.05.2017. godine;

- Izbori za članove Saveta Mesne zajednice Maglić sprovedeni 19.11.2017. godine.

 

N a p o m  e n a :

- Podaci u Spisku ažurirani zaključno sa 27.05.2020. godine.

SEKRETAR SKUPŠTINE OPŠTINE

                                                                                         dipl. prav. Rastislav Labat, s.r.