Kulpinnaselja-ku.jpg

Ima podataka da je Kulpin morao biti naseljen u vreme kralja Bele IV (1235-1270), jer je dospelo u posed porodice Poš donacijom kralja.
Po Mađarskim izvorima ovo mesto se spominje između 1345-1348 kao Kurpee, a godine 1418. i 1442. sa imenom Kwalpi kao naselje u županiji Bač.
U doba turske okupacije mađarsko stanovništvo je napustilo naselje. Srbi su zaposeli napušteno naselje i od tada mu je ime promenjeno u Kulpin.
Prema svedočenju turskih teftera 1554. u naselju su bile svega tri kuće, oko 1570. godine bilo je 6 kuća a 1590. godine 20 oporezovanih kuća.
Na kraju turske ere Kulpin postaje pustara koju je kasnije u svoj posed uzela palanačka vojnokrajiška vojska. Godine 1718. kulpinska pustara pripada novoj bodroškoj županiji. U to doba prema crkvenom popisu ovde je bilo 105 kuća ili porodica. Kulpinska pustara pripadala je 1737. godine iločkoj baronici Bernjaković.
Po srpskim izvorima Kulpin se pominje među mestima koja je u Ugarskoj držao u prvoj polovini 15. veka ?urađ i Branković..


kastiel.jpg

Nije sporna činjenica da su današnji Kulpin osnovali Stratimirovići. Dana 16. jula (po srpskim izvorima) ili 10. jula (po mađarskim) 1745. godine porodica Stratimirović je dobila Kulpin donacijom (10.000 jutara zemlje) od Marije Terezije. Iako je donacija glasila na Bogića i Ivana, braća su ravnomerno podelila zemlju na četiri dela (bila su još dva brata - Toma i Nikola), za sebe su zadržali 3.200 jutara a ostala zemlja podeljena je novodoseljenim porodicama (oko 200) iz Hercegovine koje su Stratimirovići naknadno naselili. Stratimirovići imaju velikih zasluga za brzi razvitak naselja. Sazidali su dva dvorca u mestu. Njihova uloga je značajna i u osnivanju srpske pravoslavne parohije i u osnivanju srpske pravoslavne osnovne škole (1754). Iz ove porodice bilo je više obrazovanih i značajnih ljudi, najistaknutiji su Stevan i ?orđe Stratimirović.

www.kulpin.net

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика