O opštini

Opština Bački Petrovac nalazi se u delu južne Bačke, na površini od 158 kilometara kvadratnih, na vrlo plodnom zemljištu izmedju teritorija opština Novi Sad, Vrbas i Bačka Palanka i opštine Beočin u Sremu, čiju granicu čini reka Dunav.

Opštinu Bački Petrovac sačinjavaju četiri naselja, od kojih je Bački Petrovac naselje gradskog karaktera, dok su ostala seoska naselja panonskog tipa: Kulpin , Gložan i Maglić .

Opština Bački Petrovac
Urbanistiscký plán obce Báčsky Petrovec

Bački Petrovac
Urbanistiscký plán mesta Báčsky Petrovec

 Kulpin
Urbanistiscký plán mesta Kulpin

Maglić
Urbanistiscký plán mesta Maglić

Gložan
Urbanistiscký plán mesta Hložany

Prema popisu od 2002. godine u Opštini Bački Petrovac živi 14.681 stanovnika.
Od tog broja Bački Petrovac ima 6.727, Kulpin 2.976, Gložan 2.283, a Maglić 2.695 stanovnika.

 

STANOVNIŠTVO OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 
Popis 1991
Popis 2002
Razlika
Opština: Bački Petrovac
15.662
14.681
- 981
Naselja: Bački Petrovac
7.236
6.727
- 509
  Gložan
2.491
2.283
- 208
Kulpin
3.203
2.976
- 227
Maglić
2.732
2.695
- 37

 

1. Prema nacionalnoj ili etničkoj pripadnosti po popisu 2002.

 

Nacionalna ili etnička pripadnost

UKUPNO

 
2002
1991
 
svega
%
svega
%

UKUPNO

14.681

100,00

15.656

100,00

Srbi

3.779

25,74

3.310

21,14

Crnogorci

20

0,13

39

0,24

Jugosloveni

293

1,99

722

4,61

Albanci

5

0,03

15

0,095

Bošnjaci

4

0,027

-

-

Bugari

4

0,027

-

-

Mađari

85

0,57

92

0,58

Makedonci

12

0,08

15

0,095

Muslimani

13

0,085

13

0,083

Nemci

6

0,04

-

-

Romi

85

0,57

65

0,41

Rusi

3

0,02

-

-

Rusini

11

0,07

9

0,057

Slovaci

9.751

66,42

11.083

70,79

Slovenci

7

0,047

8

0,05

Ukrajinci

11

0,07

-

-

Hrvati

120

0,81

179

1,14

Česi

2

0,01

-

-

Ostali

14

0,095

51

0,32

Bunjevci

-

-

1

0.006

Šokci

-

-

2

0,012

Neizjašnjeni i neopredeljeni

254

1,73

25

0,15

Regionalna pripadnost

24

0,16

1

0,006

Nepoznato

178

1,21

26

0,16

NAPOMENA: obrađeno prema konačnim rezultatima popisa 2002. prema Saopštenju RZ za statistiku br. 295 od 24.12.2002. Podaci iz popisa 1191. uzeti iz Knjige popisa stanovništva.

2. Prema polu i starosti po popisu 2002.

 

UKUPNO

 
svega
%
muško
žensko
UKUPNO
14.681
100,00
7.197
7.484

0 - 4

644

4,38

341

303

5 - 9

794

5,40

409

385

10 - 14

862

5,87

453

409

15 – 19

1.036

7,05

527

509

20 - 24

975

6,64

493

482

25 – 29

906

6,17

445

461

30 - 34

906

6,17

476

430

35 - 39

969

6,60

520

449

40 - 44

1.107

7,54

567

540

45 - 49

1.245

8,37

641

604

50 - 54

1.178

8,02

638

540

55 - 59

743

5,06

356

387

60 - 64

820

5,58

380

440

65 - 69

892

6,07

380

512

70 - 74

743

5,06

268

475

75 - 79

499

3,39

181

318

80 - 84

213

1,45

75

138

85 - 89

102

0,69

29

73

90-94

19

0,12

5

14

95 i više

4

0,027

1

3

Nepoznato

24

0,16

12

12


NAPOMENA: obrađeno prema objavljenim podacima Republičkog zavoda za statistiku u Saopštenju br. 295 od 24.12.2002. godine

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика