Partnerska mesta

Nitra, Slovačka
Ružomberok, Slovačka
Stará Ľubovňa, Slovačka
Babušnica, Srbija
Vukovar, Hrvatska

NITRA, SLOVAČKA
www.nitra.sk

Sporazum o prijateljstvu, partnerstvu i trajnoj saradnji podpisan je 15. oktobra 1998. godine.
Mesto Nitra je viši administrativni centar sedam okruga: Nitra, Nove Zamki, Ljevice, Komarno, Topolčani, Šalja i Zlate Moravce.

Površina: 108 km2
Broj stanovnika: preko 87 000

 

Istorija:
Početak naseljavanja Nitre datira iz praveka. Za njegovo ime se vezuju počeci slovačkih sela, prva hrišćanska crkva, prvo slovačko pismo...

Slovačka istorija Nitre počinje krajem 5. veka postepenim naseljavanjem Slovena u Slovačku. Kasnije, oko 833. godine kneževina Nitre je postala sastavni deo Moravske kneževine.Tako je nastala prva državna formacija zapadnih Slovena – Velika Morava. Upravo na ovim prostorima dolaskom braće Ćirila i Metodija, trideset godina kasnije je nastalo prvo slovensko pismo – glagolika.

Zahvaljujući svome razvoju Nitra je bila proglašena za biskupiju a kasnije slobodan kraljevski grad.

Razvoj ovog prelepog grada očigledan je do današnjih dana, jer Nitra danas predstavlja centar slovačkog poljoprivrednog školstva, znanja i proizvodnje.

nitra1.jpg

 

Kultura i obrazovanje:
O kulturnom životu ovog mesta brine nekoliko institucija:galerije, muzeji, osnovne i srednje škole, te fakulteti.

Arheološki nalazi i burna istorijska prošlost uvrstili su Nitru u najznačajnije istorijske gradove u Slovačkoj.

 

nitra2.jpg
nitra3.jpg

 


 

RUŽOMBEROK, SLOVAČKA
www.ruzomberok.sk

Sporazum o saradnji i prijateljstvu podpisan je 15. oktobra 1990. godine, korigovan 15. oktobra 1998. godine Sporazumom o prijateljstvu, partnerstvu i trajnoj saradnji, da bi 31. augusta 2002. godine bio podpisan i dalji Sporazum o prijateljstvu i saradnji.

Ružomberok se nalazi na ušću reka Vah i Revuca u zapadnom delu Liptovske kotline na tromeđi slovačkih planina Velike Tatre, Hočki vrhovi i Niske Tatre.

Površina: 126,98 km2
Broj stanovnika: preko 30 000

Istorija:

Prvi pismeni podaci o ovom gradu datiraju iz 1233. godine. Kako se Ružomberok nalazi na eksponovanoj raskrsnici glavnih puteva od severa prema jugu i sa zapada ka istoku, tokom svoje istorije, usled nedostatka gradskih zidina, često je bio žrtva svih onih koji su hteli ratovati i harali. Rat za ratom, prirodne katastrofe (od kojih treba napomenuti veliki požar 28. juna 1797. godine kada je za nepuna dva sata izgoreo ceo grad- 270 kuća, crkva, parohija, gradska kuća, dvorac, gorele su čak i skele na vodi), mnogobrojna stradanja, poplave, epidemije, kolere i kuga uzrokovali su višegodišnji oporavak grada, pri čemu se nije menjao njegov poljoprivredni karakter. Zahvaljujući blizini okolnih šuma i obilju drva u njima grad se uvek uspevao oporaviti iz mnogobrojnih nedaća. Krajem 19. i u prvoj polovini 20. veka Ružomberok postaje značajan finansijski i industrijski centar Slovačke.

Kultura:

Veliku ulogu u razvoju kulture i obrazovanja pored škola imale su štamparije u kojima su štampane mnogobrojne knjige, časopisi, kalendari...Takođe, treba napomenuti i 1912. godinu, bitnu za život ovog grada značajna, jer je te godine osnivan Liptovski muzej.

 

ruzomberok1.jpg
ruzomberok2.jpg

 

Ekonomija:

Zahvaljujući svom geografskom položaju (nalazi se na važnoj raskrsnici) kao i prirodnim uslovima (šume, obilje drva) Ružomberku pripada značajno mesto kada se govori o papirno-celuloznoj i tekstilnoj industriji.

Turizam:

Ružomberok se prostire na tromeđi Velike Tatre, Hočki vrhovi i Niske Tatre, u samom središtu prekrasne prirode, gde osim prvorazrednih sportskih centara kao što su Malo brdo i Smrekovica, posetioci mogu ih pronaći i Vlkovice, spomen park pod zaštitom države.

 

ruzomberok3.jpg

 


 

 STARÁ ĽUBOVŇA, SLOVAČKA
www.staralubovna.sk

 Stara-Lubovna-hmla.jpg

 Stara Ljubovnja je smeštena u severnom delu države, blizu državne granice sa Poljskom (15 kilometara severno od grada). Glavni grad države, Bratislava, nalazi se 380 km jugozapadno od grada.

Stara Ljubovnja se razvila u visoko položenoj kotlini reke Poprad. Nadmorska visina grada je oko 550 metara, pa je grad među višima u Slovačkoj. Oko kotline izdižu se Visoke Tatre.

Klima u Staroj Ljubovnji je umereno kontinentalna.

Vode: Kroz Staru Ljubovnju protiče istoimena reka Poprad. Ona deli grad na dva dela.

Ljudska naselja na ovom prostoru datiraju još iz praistorije. Naselje pod današnjim imenom prvi put se spominje u 1292. g., a 1412. g. naselje je dobilo gradska prava. Tokom sledećih vekova grad je bio u sastavu Ugarske kao oblasno trgovište, naseljeno nemačkim Sasima.

Krajem 1918. g. Stara Ljubovnja je postala deo novoosnovane Čehoslovačke. U vreme komunizma grad je naglo industrijalizovan, pa je došlo do naglog povećanja stanovništva. Posle osamostaljenja Slovačke grad je postao njeno oblasno središte, ali je došlo i do problema vezanih za prestrukturiranje privrede.

Danas Stara Ljubovnja ima nešto manje od 16.000 stanovnika i poslednjih godina broj stanovnika opada.


BABUŠNICA, Srbija

www.babusnica.rs

Babusnica

Prema veli čini svoje teritorije (528km2) opština Babušnica spada u grupu srednjih i retko naseljenih opština. Nalazi se u brdsko-planinskom reonu jugoistočne Srbije. Zahvata Lužničku kotlinu, deo zvoničkog kraja i gornje Zaplanje. 
Graniči se sa teritorijom opštine: Dimitrovgrad, Bela Palanka, Gadžin Han, Vlasotince, Crna Trava i izlaskom na granici prema Bugarskoj, svrstvava se u grupu pograničnih opština.
Opština Babušnica po popisu iz 2002. godine ima 15.734 stanovnika, koji žive u 53 naselja. Trećina stanovništva živi u administrativnom centru opštine, Babušnici, a istalo stanovništvo u 52 seoska naselja, od kojih većina ima veoma mali broj stanovnika, jer se demografski prazne, najviše migracijom mladih.
Hidrografsku mrežu čine manji vodeni tokovi, čije vode Lužnicom otiču ka Vlasini i Nišavi. Postoji nekoliko kraških vrela (3.000 l/e) i termalni izvor Zvonačka banja sa toplom vodom, temperature 28'C. Postoje uslovi za razvoj banjskog i lovnog turizma.
Opština raspolaže sa 30.000 hektara poljoprivrednog i 20.134 hektara šumskog zemljišta.
Poznata su ležišta energetskih, metalskih i nematalskih sirovina. U basenu "Jerma" je 12.290.000t kamenog uglja, na lokaciji Raljin 300.000.000t ugljanih škriljica i ruda aluminijuma-crveni boksit, prisutan je u količini od 800.000t.
Od privrednih potencijala prisutne su fabrike: "Tigar" – Fabrika unutrašnjih guma, "Lisca","Tekstilkolor","1.maj-Standar", "Balkan", HU "Lužnica", DP "Stil", "Jupiter", "D-Kompani", "Izgradnja", sa blizu 2000 radnika.
U oblasti osnovnog obrazovanja radi pet osnovnih škola, Gimnazija i Tehnička škola.
Osnovnu zdravstvenu i preventivnu zaštitu pruža Dom zdravlja.
Kulturna aktivnost se odvija u okviru Doma kulture a sportski život se odvija u okviru Saveza sportova.
Predškolsko vaspitanje obavlja Predškolska ustanova "Dečja radost" u grupi za celodnevni i poludnevni boravak.
Informisanje građana opštine Babušnica vrši radio "Babušnica" i list "Lužičke novine". Dostupan je i veliki broj kanala radio i televizijskih stanica.


VUKOVAR, Hrvatska

www.vukovar.hr

Vukovar pogled s Dunava

Vukovar je smješten u sjeveroistocnom dijelu Republike Hrvatske i sjedište je Vukovarsko-srijemske županije. Nalazi se na granici povijesnih pokrajina istocne Slavonije i zapadnog Srijema. Grad leži na važnim prometnim pravcima. Od pamtivijeka je dolinom Dunava kroz vukovarsko podrucje tekao promet od sjeverozapada prema jugoistoku. Uvodenjem parobroda od sredine 19. stoljeca, a danas dolaskom turistickih brodova, Vukovar je povezan s Budimpeštom i Becom uzvodno i sve do Rumunjske nizvodno. Vukovarska luka važna je uvozna i izvozna postaja. Dunav je bio i ostao veza Vukovaraca s Europom i svijetom.

Podrucje Vukovara oduvijek je bilo sjecište putova, mjesto dodira razlicitih kultura, ali i poprište ratova. Naseljenost vukovarskog kraja prati se kroz pet tisuca godina u kontinuitetu kroz brojne arheološke lokalitete. Za ovaj kraj posebno je znacajna Vucedolska kultura koja je dobila ime po lokalitetu Vucedol, smještenom pet kilometara nizvodno na Dunavu. Vucedolska golubica, pronadena 1938. godine, postala je simbol grada. Takoder, jednako veliko znacenje i vucedolski Orion koji se smatra najstarijim europskim kalendarom.

U vukovarskom kraju nalaze se brojna arheološka nalazišta iz broncanog, starijeg i mladeg željeznog doba koja svjedoce o životu Ilira i Kelta. Rimljani su u osvajackim pohodima u posljednjim desetljecima prije Krista izbili na Dunav. Izgradili su brojna utvrdenja kao granicu (limes) prema barbarskim plemenima. Rimska civilizacija u ovim krajevima utjecala je na unapredivanje gospodarstva: mocvare su isušivane i zasadeni su prvi vinogradi. Nakon propasti rimskog carstva velika seoba naroda i avarsko-slavenska ekspanzija od šestog stoljeca nadalje dovela je do velikih promjena. Medurijecje Dunava i Save postalo je poprište velikih sukoba i interesa mocnih država tog vremena. U to vrijeme ovdje se naseljavaju Hrvati. U sacuvanim dokumentima Vukovar se spominje vec pocetkom 13. stoljeca pod imenom „Volko“, „Walk“, „Wolkow“, te na kraju pod hrvatskim imenom „Vukovo“. Od 14. stoljeca sve cešce se upotrebljava pomadareni naziv Vukovar. U to vrijeme Hrvatska je bila u državnopravnoj zajednici s Ugarskom. Vukovar, kao i susjedni Ilok, u tom razdoblju postaju cuvari hrvatskog identiteta u dunavsko-savskom medurijecju. 1231. godine, kao jedan od prvih gradova u tadašnjoj državi, Vukovar dobiva status slobodnog kraljevskog grada poveljom hercega Kolomana. U Vukovaru je tada sjedište velike Vukovske županije, koja se protezala izmedu Dunava i Save.

Nakon turske vladavine (16. i 17. stoljece) veliki dio vukovarskog podrucja kupuju njemacki grofovi Eltz, koji ce u naredna dva stoljeca imati znacajan utjecaj na gospodarski i kulturni život Vukovara. U to vrijeme doseljavaju Nijemci, Madari, Židovi, Rusini, Slovaci i Ukrajinci. Tako ovo hrvatsko podrucje postaje višenacionalno, a Vukovar 1745. godine postaje sjedište velike Srijemske županije. Nakon Drugog svjetskog rata Vukovar se razvio u mocno središte tekstilne i prehrambene industrije i time postao jedan od najrazvijenijih gradova bivše države, Jugoslavije. Dominantan stilski sloj povijesnog Vukovara zasigurno je zaokružena barokna cjelina s brojnim arhitektonskim spomenicima iznimno velike likovne i ambijentalne vrijednosti.

Vukovar Dvorac Eltz


KIRCHHEIM UNTER TECK, Nemačka

http://www.kirchheim-teck.de

naslovna

Istorijski značajan, ali mladog srca, grad Kirchheim unter Teck je dinamična sredina koja se nalazi oko zamka Teck. Sam grad sa svoja četiri naseljena mesta Ötlingen, Jesingen, Nabern i Lindorf se rasprostire u slikovitom predelu polja, pašnjaka i planina Pokrajine Baden-Württemberg. Sva naseljena mesta, smeštena u podnožju planine Alptrauf koja je lako dostupna posetiocima,  su  do danas sačuvala svoj poseban, izvorni šarm. Kirchheim uter Teck nudi mnoge turističke sadržaje poput biciklizma, jedrenja, planinarenja, noćnog života i naravno dobre nacionalne kuhinje.

Grad: Kirchheim unter Teck

Broj stanovnika: 40. 523

Površina: 4.047 ha

Nadmorska visina: 312,14 m

Okrug: Esslingen

teck2

Tragovi naselja potiču od perioda neolita kao i keltske i rimske civilizacije. Alamanska groblja ukazuju na postojanje najmanje tri naselja u okolini grada tokom velike seobe naroda. Iako je prvi zapis o gradu Kirchheim nastao tek 960. godine, naselje je sigurno postojalo i ranije,  tokom 6. i 7. veka nove ere. Sadašnje naselje je najverovatnije osnovano tokom širenja hrišćanstva, kada je došlo do ujedinjenja nekoliko starijih sela i izgradnjom crkve posvećene Sv.Martinu.

Tokom 960. godine Kirchheim je bio u posedu cara Svetog rimskog carstva Otta I. Tržnica i kraljevska kovnica potiču iz sredine 11. veka, tako da se sa sigurnošću može reći da je Kirchheim već tada stekao status grada.

Gradom su vladale vojvode kuće Zähringen a 1186. godine je pripao vojvodi kuće Teck. Vojvode ove kuće se pominju još od 1252. godine, ali je titula vojvode bila pre svega deo porodičnog imena. U periodu od 1220. do 1230. godine  Kirchheim je proglašen trgovačkim gardom na osnovu Frajburškog zakona.

Tokom 1303.  pa sve do 1386. godine usled ekonomskih problema Kirchheim postaje sedište okruga  u provinciji Württemberg.

Nakon povratka vojvode Ulricha od Württemberga 1539. godine dolazi do širenja reformacije u ovoj provinciji. Tada je u Kirchheimu prošireno utvrđenje a izgrađena vojvodska palata. Sadašnji izgled grada potiče od razornog požara 1690. godine. Godine 1864. izgrađena je prva železnička stanica u Württembergu na liniji Unterboihingen-Kirchheim. Industrijalizacija je u ovoj provinciji  sve intenzivnija o čemu svedoči osnivanje velikih i uspešnih kompanija u tekstilnoj industriji poput Kolb & Shüle and Battenberg, osnovanih upravo u Kirchheimu. Jedan od razloga osnivanja ovih kompanija je to što grad postaje i centar trgovine vunom i pamukom u južnoj Nemačkoj.

3

Nakon II svetskog rata dolazi do značajnog povećanja broja stanovnika usled priliva izbeglica i ostalih raseljenih lica. Broj stanovnika 1948. godine prelazi  20.000, nakon čega grad 1. aprila 1956. godine dobija status Velikog grada. Izmenama granica okruga 1973. godine grad Kirchheim unter Teck pripada okrugu Esslingen.  Pripajanjem dva susedna grada 1974. godine grad dobija sadašnji teritorijalni izgled.

U maju 1966. godine Kirchheim unter Teck je preuzeo inicijativu za pomoć ljudima iz nekadašnjeg Buljkesa koji su do 1945. godine živeli u današnjem Magliću. Grad je sve do današnjeg dana ostao pouzdan partner Buljkešanima. Upravo iz ovih razloga je 5. maja 2017. godine u Bačkom Petrovcu zaključen sporazum o partnerstvu između Opštine Bački Petrovac i grada Kirchheim unter Teck kojim se dodatno učvršćuje i produbljuje saradnja između ove dve teritorijalne zajednice.

4

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика