Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Total:Pronađeno je 82 rezultata pretrage.

Pretraga za:

1. Izveštaj sa 33. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... zaklјučka povodom istog;; 3. Razmatranje Godišnjeg izveštaja Lokalnog akcionog plana za obrazovanje roma 2018-2020 Opštine Bački Petrovac, te donošenje zaklјučka povodom istog ; 4. Razmatranje Zahteva ...
Kreirano 19 jul 2021
2. Izveštaj sa 25. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... te donošenje zaklјučka povodom istog; 6. Razmatranje Zahteva za davanje saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama cenovnika komunalnih i drugih usluga JKP „Komunalac“ Maglić, te donošenje zaklјučka ...
Kreirano 15 april 2021
3. Izveštaj sa 22. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... te donošenje Rešenja o uvećanju koeficijenta za obračun i isplatu plate načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac; 14. Razmatranje Zahteva za dopunu predloga Programa unapređenja zapošlјivosti ...
Kreirano 03 mart 2021
4. Izveštaj sa 82. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... za 2018. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog; 7. Razmatranje Zahteva JKP „Progres“ Bački Petrovac za saglasnost na Izmene Programa poslovanja za 2019. godinu i trogodišnjeg programa poslovanja ...
Kreirano 17 maj 2019
5. Izveštaj sa 77. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... zaklјučka povodom istog; 4. Razmatranje zahteva za saglasnost na Odluku o cenovniku komunalnih usluga i drugih usluga JKP „Progres“ Bački Petrovac, te donošenje zaklјučka povodom istog; 5. Razmatranje ...
Kreirano 04 mart 2019
6. Izveštaj sa 59. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... zahteva Snežane Nikolić iz Novog Sada za izvršenje presude Upravnog suda Odelјenje u Novom Sadu III-27 U 18345/15, te donošenje zaklјučka povodom istog; 5. Razmatranje Zahteva za proširenje mreže PU „Včielka“ ...
Kreirano 26 septembar 2018
7. Izveštaj sa 51. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... odnosno objektima sagrađenim katastarskoj parceli broj 8509/2 površine od 73 ar 09 m2, te donošenje zaklјučka povodom istog; 3. Razmatranje Zahteva sa predlozima Udruženja preduzetnika „PETROVEC 1842“, ...
Kreirano 26 jun 2018
8. Rešenje o imenovanju stručne Komisije za ocenjivanje projekata u oblasti javnog informisanja radi ostvarivanja javnog interesa na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2018. godinu
(Javni pozivi i konkursi)
... odluke o raspodeli sredstava. Ocenjivanje projekata vrši svaki član Komisije nezavisno, za svaki projekat i po svakom od kriterijuma. Komisija je dužna da na pismeni zahtev predsednika opštine, ukoliko ...
Kreirano 09 maj 2018
9. Izveštaj sa 47. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... 15.03.2018. godine; g) 46. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 28.03.2018. godine; 1. Razmatranje Informacije o stanju u parnicama pokrenutim povodom zahteva za povraćaj uplaćivanog ...
Kreirano 25 april 2018
10. Izveštaj sa XVIII sednice Skupštine opštine Bački Petrovac (19.03.2018. godine)
(Vesti)
... predsednik SO-e je na zahtev odbornika prezentirao nekretnine koje se predlažu otuđiti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac. Usledila je rasprava, u kojoj su učestvovali odbornici Miroslav Čeman, Pavel ...
Kreirano 21 mart 2018
11. Izveštaj sa XIII sednice Skupštine opštine Bački Petrovac (09.06.2017.)
(Sednica skupštine opštine)
... Opštine Bački Petrovac Srđan Simić je izneo stav u vezi ovog pitanja. Na kraju sednice, pod tačkom „Odbornička pitanja“, odbornik Pavel Marčok je upozorio nadležne iz opštine, da se zahteva od JP „Putevi ...
Kreirano 13 jun 2017
12. Izveštaj sa 23. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... Zahteva za davanje saglasnosti za finansiranje kapitalnih projekata MZ Maglić i donošenje zaklјučka povodom istog; 6. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o utvrđivanju liste kategorija registraturskog ...
Kreirano 13 jun 2017
13. Javni poziv za dodelu sredstava iz Budžeta Opštine Bački Petrovac za 2017.godinu namenjenih finansiranju i sufinansiranju
(Javni pozivi i konkursi)
... i 99/2011). Zahtev za finansiranje i sufinansiranje i Izveštaj o realizaciji programa i utrošku budžetskih sredstava (ukoliko su sredstva dodelјena u 2016. godini) se podnose na unapred pripremlјenim ...
Kreirano 22 mart 2017
14. Izveštaj sa 17. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... poslovanju za 2016.godinu JKP „Progres“ Bački Petrovac, 2. Razmatranje  i donošenje odluke povodom zahteva za izmene u cenovniku komunalnih usluga JKP „Progres“ Bački Petrovac, 3. Razmatranje i usvajanje ...
Kreirano 13 februar 2017
15. Javni poziv za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Bački Petrovac u 2017.god
(Javni pozivi i konkursi)
... 100.000,00 dinara a najveći iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi 1.500.000,00 dinara. Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta. Učesnik ...
Kreirano 23 januar 2017
16. Službeni list br.1 - 2015
(Službeni list Opštine Bački Petrovac)
...    21. - Rešenje o imenovanju radne grupe za obradu i ocenjivanje podnetih zahteva po raspisanom konkursu za dodelu budžetskih sredstava za 2015. godinu.   Preuzmite ovde: Službeni list ...
Kreirano 25 mart 2015
17. Službeni list br.6 - 2013
(Službeni list Opštine Bački Petrovac)
... Strategije upravljanja rizikom Opštine Bački Petrovac, 109. - Rešenje o dopuni i izmeni Rešenja o raspodeli budžetskih sredstava namenjenih sportu na osnovu podnetih zahteva na drugi konkurs za sufinansiranje ...
Kreirano 01 jul 2013
18. Izveštaj sa 43. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... Petrovac prethodno podnesu zahtev za saglasnost Opštinskom veću Opštine Bački Petrovac i sprovedu odgovarajući postupak u skladu sa Odlukom o uslovima i postupku sprovođenja pribavlјanja i otuđenja neposrednom ...
Kreirano 11 april 2018
19. Izveštaj sa 98. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... i donošenje odluke o Zahtevu za razrešenje od funkcije načelnika Opštinske uprave, 3. Razmatranje Zaključka Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta, ...
Kreirano 17 april 2016
20. Rešenje o imenovanju stručne Komisije za ocenjivanje projekata u oblasti javnog informisanja
(Obaveštenja)
... radi donošenja odluke o raspodeli sredstava.  Ocenjivanje projekata vrši svaki član Komisije nezavisno, za svaki projekat i po svakom od kriterijuma.  Komisija je dužna da na pismeni zahtev predsednika ...
Kreirano 14 april 2016
21. Javni poziv za dodelu sredstava iz budžeta Opštine Bački Petrovac za 2016.godinu
(Javni pozivi i konkursi)
... glasnik RS", br. 51/2009 i 99/2011).    Zahtev za finansiranje i sufinansiranje i Izveštaj o realizaciji programa i utrošku budžetskih sredstava (ukoliko su sredstva dodelјena u 2015. godini) se podnose ...
Kreirano 09 mart 2016
22. Izveštaj sa 70. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... kao i Tatiana Milina Turanova- inspektor za zaštitu životne sredine i Katarina Rašeta- opštinski pravobranilac. Na početku sednice utvrđen je sledeći: Dnevni red: 1.Razmatranje i donošenje zahteva ...
Kreirano 06 maj 2015
23. Izveštaj sa 62. - telefonske sednice Opštinskog veća
(Opštinsko veće)
Predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok je dana 06.02.2015. godine sazvao 62 - telefonsku sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac. Opštinsko veće je na osnovu zahteva budžetskih korisnika ...
Kreirano 13 mart 2015
24. Konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Opštine Bački Petrovac za 2015.
(Javni pozivi i konkursi)
... Bački Petrovac iz stava 1. tačka I.-IV. konkursa i koja su registrovana na teritoriji Opštine Bački Petrovac, na osnovu člana 4. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS", br. 51/2009 i 99/2011). Zahtev ...
Kreirano 14 januar 2015
25. Izveštaj sa 45. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... i Opštine Bački Petrovac; 13. Predlog Rešenja o upotrebi tekuće budžetske rezerve. 14. Razmatranje Pravilnika o radu i pijačnom redu pijace u Bačkom Petrovcu; 15. Razmatranje zahteva za davanje saglasnosti ...
Kreirano 06 jun 2014
26. Izveštaj sa 42. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... o radu i Finansijskom poslovanju JKP „PROGRES“ Bački Petrovac za 2013. godinu; 9. Raspravljanje zahteva Javnog preduzeća za komunalno-stambene poslove „PROGRES“ Bački Petrovac; 10. Razmatranje: ...
Kreirano 17 april 2014
27. Izveštaj sa 41. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... situacije Opštine Bački Petrovac za 2014.godinu kao i Operativnog plana odbrane od poplava za vode II reda Opštine Bački Petrovac u 2014.godini, 4. Razmatranje Zahteva za uklanjanje privremenih objekata ...
Kreirano 06 mart 2014
28. Konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Opštine Bački Petrovac za 2014. godinu
(Javni pozivi i konkursi)
... na teritoriji opštine Bački Petrovac, na osnovu člana 4. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS", br. 51/2009 i 99/2011). Zahtev za sufinansiranje i Izveštaj o utrošku budžetskih sredstava ...
Kreirano 16 januar 2014
29. Konkurs za sufinansiranje programa aktivnosti NVO
(Javni pozivi i konkursi)
... Zahtev za sufinansiranje potrebno je podneti Izveštaj o radu u za 2012. godinu i Rešenje o registraciji.  Zahtev za sufinansiranje i Izveštaj o utrošku sredstava iz budžeta opštine za 2012. godinu ...
Kreirano 11 septembar 2013
30. Izveštaj sa 25. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... Vladimir iz Bačkog Petrovca; 12. Razmatranje i odlučivanje povodom Zahteva za pomoć koji je podneo Andrašik Jan iz Bačkog Petrovca; 13. Razmatranje i odlučivanje povodom molbe za finansiranje ...
Kreirano 10 jun 2013
31. Izveštaj sa 24. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
...  13. Razmatranje i donošenje Rešenja o dopuni i izmeni Rešenja o raspodeli budžetskih sredstava namenjenih sportu na osnovu podnetih zahteva na drugi konkurs za sufinansiranje programa i aktivnosti udruženja ...
Kreirano 22 maj 2013
32. Izveštaj sa XIX sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... Stevana; 8. Razmatranje i odlučivanje povodom zahteva za rekonstrukciju omladinskog centra u Vrbari; 9. Razmatranje predloga i donošenje rešenja o raspodeli budžetskih sredstava namenjenih ...
Kreirano 27 mart 2013
33. Izveštaj sa XV sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... i nadzor“; d) Programa izgradnje komunalnih i drugih objekata od opšteg interesa u Opštini Bački Petrovac 12. Razmatranje i odlučivanje povodom zahteva za finansiranje putnih troškova za potrebe ...
Kreirano 22 februar 2013
34. Izveštaj sa XIV sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
...  Povodom molbe za dodelu stana profesoru koju je podnela gimnazija „Jan Kolar“ Bački Petrovac, donet je zaključak kojim se odlaže odlučivanje po zahtevu za dodelu stana do usvajanja Izveštaja Direkcije ...
Kreirano 31 januar 2013
35. Konkurs za dodelu sredstava iz budžeta opštine Bački Petrovac za 2013. godinu
(Javni pozivi i konkursi)
... za 2012. godinu (ukoliko su korištena sredstva), podatke o odgovornom licu, propratno pismo. Popunjeni, overeni i potpisani zahtevi predaju se u Uslužni centar Opštinske uprave, šalter br. 5 najkasnije ...
Kreirano 25 januar 2013
36. Izveštaj sa VIII sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
...  7. Razmatranje odgovora Pokrajinskog Zavoda za zaštitu spomenika kulture u vezi zahteva za skidanjem zaštite sa pojedinih nepokretnosti u opštini Bački Petrovac i donošenje odluke povodom istog, 8. ...
Kreirano 29 oktobar 2012
37. Izveštaj sa V. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... se roditelji nalaze u stanju socijalne potrebe, 15. Razmatranje zahteva za snošenje troškova personalnog asistenta za mlt. Govorčin Aleksandra iz Kulpina, ulica Radnička broj 18, 16. Razmatranje zahteva ...
Kreirano 06 septembar 2012
38. Izveštaj sa LXXXVIII sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... građevinskog zemljišta, 10. Razmatranje zahteva Matuh Pavela iz Novog Sada, 11. Pitanja i predlozi. Prvu tačku dnevnog reda, koja se odnosila na razmatranje nacrta Odluke o organizaciji i funkcionisanju ...
Kreirano 25 novembar 2011
39. Obaveštenje studentima
(Obaveštenja)
Opština Bački Petrovac nastavlja sa sufinansiranjem mesečnih autobuskih karata studentima sa teritorije Opštine Bački Petrovac. Potrebno je da studenti dostave zahtev do 1. oktobra 2009. godine u zgradi ...
Kreirano 24 septembar 2009
40. Sufinansiranje mesečnih autobuskih karata
(Obaveštenja)
... škola dostave zahtev do 5. septembra a studenti do 1. oktobra 2009. godine u zgradi opštine. Učenici srednjih škola uz zahtev koji će popuniti na licu mesta u zgradi opštine potrebno je da dostave ...
Kreirano 28 avgust 2009
41. 14. sednica Opštinskog veća
(Opštinsko veće)
... je da se postupak komasacije odvija po utvrđenoj dinamici radova bez značajnih poteškoća na osnovu čega su članovi Opštinskog veća i prihvatili informaciju. Što se tiče zahteva pristiglih na Opštinsko ...
Kreirano 13 februar 2009
42. Izveštaj sa 33. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... zaklјučka povodom istog;; 3. Razmatranje Godišnjeg izveštaja Lokalnog akcionog plana za obrazovanje roma 2018-2020 Opštine Bački Petrovac, te donošenje zaklјučka povodom istog ; 4. Razmatranje Zahteva ...
Kreirano 19 jul 2021
43. Izveštaj sa 25. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... te donošenje zaklјučka povodom istog; 6. Razmatranje Zahteva za davanje saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama cenovnika komunalnih i drugih usluga JKP „Komunalac“ Maglić, te donošenje zaklјučka ...
Kreirano 15 april 2021
44. Izveštaj sa 22. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... te donošenje Rešenja o uvećanju koeficijenta za obračun i isplatu plate načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac; 14. Razmatranje Zahteva za dopunu predloga Programa unapređenja zapošlјivosti ...
Kreirano 03 mart 2021
45. Izveštaj sa 82. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... za 2018. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog; 7. Razmatranje Zahteva JKP „Progres“ Bački Petrovac za saglasnost na Izmene Programa poslovanja za 2019. godinu i trogodišnjeg programa poslovanja ...
Kreirano 17 maj 2019
46. Izveštaj sa 77. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... zaklјučka povodom istog; 4. Razmatranje zahteva za saglasnost na Odluku o cenovniku komunalnih usluga i drugih usluga JKP „Progres“ Bački Petrovac, te donošenje zaklјučka povodom istog; 5. Razmatranje ...
Kreirano 04 mart 2019
47. Izveštaj sa 59. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... zahteva Snežane Nikolić iz Novog Sada za izvršenje presude Upravnog suda Odelјenje u Novom Sadu III-27 U 18345/15, te donošenje zaklјučka povodom istog; 5. Razmatranje Zahteva za proširenje mreže PU „Včielka“ ...
Kreirano 26 septembar 2018
48. Izveštaj sa 51. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... odnosno objektima sagrađenim katastarskoj parceli broj 8509/2 površine od 73 ar 09 m2, te donošenje zaklјučka povodom istog; 3. Razmatranje Zahteva sa predlozima Udruženja preduzetnika „PETROVEC 1842“, ...
Kreirano 26 jun 2018
49. Rešenje o imenovanju stručne Komisije za ocenjivanje projekata u oblasti javnog informisanja radi ostvarivanja javnog interesa na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2018. godinu
(Javni pozivi i konkursi)
... odluke o raspodeli sredstava. Ocenjivanje projekata vrši svaki član Komisije nezavisno, za svaki projekat i po svakom od kriterijuma. Komisija je dužna da na pismeni zahtev predsednika opštine, ukoliko ...
Kreirano 09 maj 2018
50. Izveštaj sa 47. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... 15.03.2018. godine; g) 46. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 28.03.2018. godine; 1. Razmatranje Informacije o stanju u parnicama pokrenutim povodom zahteva za povraćaj uplaćivanog ...
Kreirano 25 april 2018
51. Izveštaj sa XVIII sednice Skupštine opštine Bački Petrovac (19.03.2018. godine)
(Vesti)
... predsednik SO-e je na zahtev odbornika prezentirao nekretnine koje se predlažu otuđiti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac. Usledila je rasprava, u kojoj su učestvovali odbornici Miroslav Čeman, Pavel ...
Kreirano 21 mart 2018
52. Izveštaj sa XIII sednice Skupštine opštine Bački Petrovac (09.06.2017.)
(Sednica skupštine opštine)
... Opštine Bački Petrovac Srđan Simić je izneo stav u vezi ovog pitanja. Na kraju sednice, pod tačkom „Odbornička pitanja“, odbornik Pavel Marčok je upozorio nadležne iz opštine, da se zahteva od JP „Putevi ...
Kreirano 13 jun 2017
53. Izveštaj sa 23. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... Zahteva za davanje saglasnosti za finansiranje kapitalnih projekata MZ Maglić i donošenje zaklјučka povodom istog; 6. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o utvrđivanju liste kategorija registraturskog ...
Kreirano 13 jun 2017
54. Javni poziv za dodelu sredstava iz Budžeta Opštine Bački Petrovac za 2017.godinu namenjenih finansiranju i sufinansiranju
(Javni pozivi i konkursi)
... i 99/2011). Zahtev za finansiranje i sufinansiranje i Izveštaj o realizaciji programa i utrošku budžetskih sredstava (ukoliko su sredstva dodelјena u 2016. godini) se podnose na unapred pripremlјenim ...
Kreirano 22 mart 2017
55. Izveštaj sa 17. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... poslovanju za 2016.godinu JKP „Progres“ Bački Petrovac, 2. Razmatranje  i donošenje odluke povodom zahteva za izmene u cenovniku komunalnih usluga JKP „Progres“ Bački Petrovac, 3. Razmatranje i usvajanje ...
Kreirano 13 februar 2017
56. Javni poziv za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Bački Petrovac u 2017.god
(Javni pozivi i konkursi)
... 100.000,00 dinara a najveći iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi 1.500.000,00 dinara. Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta. Učesnik ...
Kreirano 23 januar 2017
57. Službeni list br.1 - 2015
(Službeni list Opštine Bački Petrovac)
...    21. - Rešenje o imenovanju radne grupe za obradu i ocenjivanje podnetih zahteva po raspisanom konkursu za dodelu budžetskih sredstava za 2015. godinu.   Preuzmite ovde: Službeni list ...
Kreirano 25 mart 2015
58. Službeni list br.6 - 2013
(Službeni list Opštine Bački Petrovac)
... Strategije upravljanja rizikom Opštine Bački Petrovac, 109. - Rešenje o dopuni i izmeni Rešenja o raspodeli budžetskih sredstava namenjenih sportu na osnovu podnetih zahteva na drugi konkurs za sufinansiranje ...
Kreirano 01 jul 2013
59. Izveštaj sa 43. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... Petrovac prethodno podnesu zahtev za saglasnost Opštinskom veću Opštine Bački Petrovac i sprovedu odgovarajući postupak u skladu sa Odlukom o uslovima i postupku sprovođenja pribavlјanja i otuđenja neposrednom ...
Kreirano 11 april 2018
60. Izveštaj sa 98. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... i donošenje odluke o Zahtevu za razrešenje od funkcije načelnika Opštinske uprave, 3. Razmatranje Zaključka Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta, ...
Kreirano 17 april 2016
61. Rešenje o imenovanju stručne Komisije za ocenjivanje projekata u oblasti javnog informisanja
(Obaveštenja)
... radi donošenja odluke o raspodeli sredstava.  Ocenjivanje projekata vrši svaki član Komisije nezavisno, za svaki projekat i po svakom od kriterijuma.  Komisija je dužna da na pismeni zahtev predsednika ...
Kreirano 14 april 2016
62. Javni poziv za dodelu sredstava iz budžeta Opštine Bački Petrovac za 2016.godinu
(Javni pozivi i konkursi)
... glasnik RS", br. 51/2009 i 99/2011).    Zahtev za finansiranje i sufinansiranje i Izveštaj o realizaciji programa i utrošku budžetskih sredstava (ukoliko su sredstva dodelјena u 2015. godini) se podnose ...
Kreirano 09 mart 2016
63. Izveštaj sa 70. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... kao i Tatiana Milina Turanova- inspektor za zaštitu životne sredine i Katarina Rašeta- opštinski pravobranilac. Na početku sednice utvrđen je sledeći: Dnevni red: 1.Razmatranje i donošenje zahteva ...
Kreirano 06 maj 2015
64. Izveštaj sa 62. - telefonske sednice Opštinskog veća
(Opštinsko veće)
Predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok je dana 06.02.2015. godine sazvao 62 - telefonsku sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac. Opštinsko veće je na osnovu zahteva budžetskih korisnika ...
Kreirano 13 mart 2015
65. Konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Opštine Bački Petrovac za 2015.
(Javni pozivi i konkursi)
... Bački Petrovac iz stava 1. tačka I.-IV. konkursa i koja su registrovana na teritoriji Opštine Bački Petrovac, na osnovu člana 4. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS", br. 51/2009 i 99/2011). Zahtev ...
Kreirano 14 januar 2015
66. Izveštaj sa 45. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... i Opštine Bački Petrovac; 13. Predlog Rešenja o upotrebi tekuće budžetske rezerve. 14. Razmatranje Pravilnika o radu i pijačnom redu pijace u Bačkom Petrovcu; 15. Razmatranje zahteva za davanje saglasnosti ...
Kreirano 06 jun 2014
67. Izveštaj sa 42. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... o radu i Finansijskom poslovanju JKP „PROGRES“ Bački Petrovac za 2013. godinu; 9. Raspravljanje zahteva Javnog preduzeća za komunalno-stambene poslove „PROGRES“ Bački Petrovac; 10. Razmatranje: ...
Kreirano 17 april 2014
68. Izveštaj sa 41. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... situacije Opštine Bački Petrovac za 2014.godinu kao i Operativnog plana odbrane od poplava za vode II reda Opštine Bački Petrovac u 2014.godini, 4. Razmatranje Zahteva za uklanjanje privremenih objekata ...
Kreirano 06 mart 2014
69. Konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Opštine Bački Petrovac za 2014. godinu
(Javni pozivi i konkursi)
... na teritoriji opštine Bački Petrovac, na osnovu člana 4. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS", br. 51/2009 i 99/2011). Zahtev za sufinansiranje i Izveštaj o utrošku budžetskih sredstava ...
Kreirano 16 januar 2014
70. Konkurs za sufinansiranje programa aktivnosti NVO
(Javni pozivi i konkursi)
... Zahtev za sufinansiranje potrebno je podneti Izveštaj o radu u za 2012. godinu i Rešenje o registraciji.  Zahtev za sufinansiranje i Izveštaj o utrošku sredstava iz budžeta opštine za 2012. godinu ...
Kreirano 11 septembar 2013
71. Izveštaj sa 25. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... Vladimir iz Bačkog Petrovca; 12. Razmatranje i odlučivanje povodom Zahteva za pomoć koji je podneo Andrašik Jan iz Bačkog Petrovca; 13. Razmatranje i odlučivanje povodom molbe za finansiranje ...
Kreirano 10 jun 2013
72. Izveštaj sa 24. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
...  13. Razmatranje i donošenje Rešenja o dopuni i izmeni Rešenja o raspodeli budžetskih sredstava namenjenih sportu na osnovu podnetih zahteva na drugi konkurs za sufinansiranje programa i aktivnosti udruženja ...
Kreirano 22 maj 2013
73. Izveštaj sa XIX sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... Stevana; 8. Razmatranje i odlučivanje povodom zahteva za rekonstrukciju omladinskog centra u Vrbari; 9. Razmatranje predloga i donošenje rešenja o raspodeli budžetskih sredstava namenjenih ...
Kreirano 27 mart 2013
74. Izveštaj sa XV sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... i nadzor“; d) Programa izgradnje komunalnih i drugih objekata od opšteg interesa u Opštini Bački Petrovac 12. Razmatranje i odlučivanje povodom zahteva za finansiranje putnih troškova za potrebe ...
Kreirano 22 februar 2013
75. Izveštaj sa XIV sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
...  Povodom molbe za dodelu stana profesoru koju je podnela gimnazija „Jan Kolar“ Bački Petrovac, donet je zaključak kojim se odlaže odlučivanje po zahtevu za dodelu stana do usvajanja Izveštaja Direkcije ...
Kreirano 31 januar 2013
76. Konkurs za dodelu sredstava iz budžeta opštine Bački Petrovac za 2013. godinu
(Javni pozivi i konkursi)
... za 2012. godinu (ukoliko su korištena sredstva), podatke o odgovornom licu, propratno pismo. Popunjeni, overeni i potpisani zahtevi predaju se u Uslužni centar Opštinske uprave, šalter br. 5 najkasnije ...
Kreirano 25 januar 2013
77. Izveštaj sa VIII sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
...  7. Razmatranje odgovora Pokrajinskog Zavoda za zaštitu spomenika kulture u vezi zahteva za skidanjem zaštite sa pojedinih nepokretnosti u opštini Bački Petrovac i donošenje odluke povodom istog, 8. ...
Kreirano 29 oktobar 2012
78. Izveštaj sa V. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... se roditelji nalaze u stanju socijalne potrebe, 15. Razmatranje zahteva za snošenje troškova personalnog asistenta za mlt. Govorčin Aleksandra iz Kulpina, ulica Radnička broj 18, 16. Razmatranje zahteva ...
Kreirano 06 septembar 2012
79. Izveštaj sa LXXXVIII sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... građevinskog zemljišta, 10. Razmatranje zahteva Matuh Pavela iz Novog Sada, 11. Pitanja i predlozi. Prvu tačku dnevnog reda, koja se odnosila na razmatranje nacrta Odluke o organizaciji i funkcionisanju ...
Kreirano 25 novembar 2011
80. Obaveštenje studentima
(Obaveštenja)
Opština Bački Petrovac nastavlja sa sufinansiranjem mesečnih autobuskih karata studentima sa teritorije Opštine Bački Petrovac. Potrebno je da studenti dostave zahtev do 1. oktobra 2009. godine u zgradi ...
Kreirano 24 septembar 2009
81. Sufinansiranje mesečnih autobuskih karata
(Obaveštenja)
... škola dostave zahtev do 5. septembra a studenti do 1. oktobra 2009. godine u zgradi opštine. Učenici srednjih škola uz zahtev koji će popuniti na licu mesta u zgradi opštine potrebno je da dostave ...
Kreirano 28 avgust 2009
82. 14. sednica Opštinskog veća
(Opštinsko veće)
... je da se postupak komasacije odvija po utvrđenoj dinamici radova bez značajnih poteškoća na osnovu čega su članovi Opštinskog veća i prihvatili informaciju. Što se tiče zahteva pristiglih na Opštinsko ...
Kreirano 13 februar 2009