Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Total:Pronađeno je 48 rezultata pretrage.

Pretraga za:

1. Izveštaj sa 76. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac (2)
(Opštinsko veće)
... i poresku administraciju Anna Vrbovska i opštinski pravobranilac Vladislav Tarnoci. Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno usvojen sledeći D N E V ...
Kreirano 19 februar 2019
2. Odluku o raspisivanju javnog <span class="highlight">oglas</span>a za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Bački Petrovac (6)
(Javni pozivi i konkursi)
Dokumeni za preuzimanje  :  2018 prijava za PRVI KRUG  broj racuna  OGLAS za prvi krug nadmetanja       punomoc    ...
Kreirano 11 decembar 2018
3. Izveštaj sa 51. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno  usvojen sledeći   D N E V N I  R E D   - Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 50. sednice Opštinskog veća Opštine ...
Kreirano 26 jun 2018
4. „Tancuj, tancuj….“
(Vesti)
... Opštine Bački Petrovac Srđan Simić. U 20.00 časova je počeo drugi koncert u čijem nastavku je sledio revijalni deo i proglašenje rezultata i pobednika 48. festivala „Tancuj, tancuj…“. Prateći program ...
Kreirano 29 maj 2018
5. „Tancuj, tancuj….“
(Vesti)
... govorom obratili cenjeni gosti među kojima je bio i predsednik Opštine Bački Petrovac Srđan Simić. U 20.00 časova je održan drugi koncert u čijem nastavku je sledio revijalni deo i proglašenje rezultata ...
Kreirano 30 maj 2017
6. Saopštenja za javnost sa sednica Izborne komisije Opštine Bački Petrovac
(Izbori 2016)
...  12. - Dvanaesta sednica Izborne komisije Opštine Bački Petrovac je realizovana 12.04.2016. godine, sa početkom u 12,10 časova. Pošto je jednoglasno usvojen Zapisnik sa sednice održane 11.04.2016. godine, ...
Kreirano 17 mart 2016
7. Partnerska mesta
(Opština)
... Velika Morava. Upravo na ovim prostorima dolaskom braće Ćirila i Metodija, trideset godina kasnije je nastalo prvo slovensko pismo – glagolika. Zahvaljujući svome razvoju Nitra je bila proglašena za ...
Kreirano 23 jul 2007
8. Izveštaj sa 5. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
1. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o sprovedenom postupku prikupljanja ponuda javnim oglasom Komisije za davavanje u zakup, otuđenje i pribavljanje nepokretnosti u javnu svojinu Opštine Bački Petrovac., ...
Kreirano 05 septembar 2016
9. Izveštaj sa 98. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje. Članovi veća su prihvatili Odluku o davanju nepokretnosti u javnoj svojini u zakup Osnovne škole “Jozef Marčok Dragutin” iz Gložana .Nakon toga je jednoglasno ...
Kreirano 17 april 2016
10. Izveštaj sa 90. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... naknade članovima komisija i naknadu za socijalnu zaštitu iz budžeta za isplatu prevoza, ishrane i smeštaj osnovaca po posebnom rešenju, jednoglasno je odbijena  i žalba Savić Smilje iz Maglića kao neosnovana ...
Kreirano 30 decembar 2015
11. Izveštaj sa 57. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
Članovi veća su jednoglasno doneli odluku o pristupanju Opštine B. Petrovac realizaciji projekta Uspostavljanje sistema video nadzora na saobraćajnicama u opštine B. Petrovac,po sledećoj tačci dnevnog ...
Kreirano 15 decembar 2014
12. Izveštaj sa 38. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... su u pitanju, prva i druga tačka dnevnog reda jednoglasno su usvojeni program poslovanja JKP „Progres“ Bački Petrovac za 2014. godinu i program poslovanja JKP „Komunalac“ Maglić za 2014. godinu, te su ...
Kreirano 10 januar 2014
13. Izveštaj sa 30. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... Petrovac. U tom smislu Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je jednoglasno donelo Rešenje o formiranju radne grupe za izradu akcionog plana za sprovođenje Plana integriteta Opštine Bački Petrovac, kojim ...
Kreirano 02 septembar 2013
14. Izveštaj sa 30. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je jednoglasno donelo Rešenje o formiranju radne grupe za izradu akcionog plana za sprovođenje Plana integriteta Opštine Bački Petrovac, kojim Rešenjem su u radnu ...
Kreirano 31 jul 2013
15. Javni konkurs za realizaciju programa stručne prakse
(Javni pozivi i konkursi)
... je 10 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje u Bačkom Petrovcu i na sajtu opštine Bački Petrovac. Datum: 17.05.2013 Mesto: Bački Petrovac    ...
Kreirano 17 maj 2013
16. Izveštaj sa XII sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... je Zapisnik sa XI sednice jednoglasno usvojen uz određene sugestije g-dina Šarića, pristupilo se razmatranju tačaka dnevnog reda. Povodom prve tačke dnevnog reda uvodnu reč dao je g-din Marčok koji je ...
Kreirano 04 januar 2013
17. <span class="highlight">oglas</span> za javnu licitaciju u prvom krugu za davanje u zakup poljopr. zemljišta u državnoj svojini
(Javni pozivi i konkursi)
Oglas za javnu licitaciju u prvom krugu za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini  Predmet javnog nadmetanja 1.Raspisuje se Oglas za javnu licitaciju u prvom krugu za ...
Kreirano 05 novembar 2012
18. Izveštaj sa XLI sednice Skupštine opštine Bački Petrovac
(Sednica skupštine opštine)
... pristigli materijali (za 7 tačaka dnevnog reda).  Pošto je Opštinski štab za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac svojim Naređenjem br. 016-01/2012-18-2 vs, od 10.02.2012. godine a na osnovu proglašene ...
Kreirano 27 februar 2012
19. <span class="highlight">oglas</span> za javnu licitaciju u prvom krugu za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u drž. svojin
(Javni pozivi i konkursi)
Predmet javnog nadmetanja 1.Raspisuje se Oglas za javnu licitaciju u prvom krugu za davanje u  zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac u sledećim katastarskim opštinama... ...
Kreirano 13 oktobar 2011
20. Izveštaj sa LXXIX sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... jednoglasno utvrdilo predlog Odluke o promeni kulture na parc. br. 1916/2 u k.o. Bački Petrovac i isti predlog uputilo Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje. Povodom nacrta Odluke ...
Kreirano 18 jul 2011
21. Izveštaj sa LXXVIII sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... Bački Petrovac na period ne duži od šest meseci ponovo predloži Katarina Melegova Melihova. Predmetni predlog su jednoglasno usvojili članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac. Diskutujući o predlogu ...
Kreirano 29 jun 2011
22. Festival kulena i festival parka
(Manifestacije)
... – slovačka narodna muzika, KUD „Petrovska družina“ i KUD „Ljudovita Štura“ iz Iloka 17-19h – proglašenje pobednika u svim kategorijama (najbolji sveži i suvi kulen i najbolja domaća rakija) Od 21h ...
Kreirano 16 maj 2008
23. XXVII sednica Skupštine opštine Bački Petrovac
(Sednica skupštine opštine)
... uređenja naselja Maglić; Predloženi Plan je usvojen jednoglasno.       3.  Razmatranje predloga te donošenje Programa rada SO – e Bački Petrovac za 2007. godinu; V  ...
Kreirano 27 mart 2007
24. XXVI sednica Skupštine opštine Bački Petrovac
(Sednica skupštine opštine)
...  U okviru ove tačke predložene su dopune već ponuđenih zaključaka Saveta za međunacionalne odnose, te je zajedno sa pomenutim izmenama i dopunama predlog jednoglasno usvojen.            2. Izveštaj ...
Kreirano 27 februar 2007
25. Izveštaj sa 76. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac (2)
(Opštinsko veće)
... i poresku administraciju Anna Vrbovska i opštinski pravobranilac Vladislav Tarnoci. Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno usvojen sledeći D N E V ...
Kreirano 19 februar 2019
26. Odluku o raspisivanju javnog <span class="highlight">oglas</span>a za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Bački Petrovac (6)
(Javni pozivi i konkursi)
Dokumeni za preuzimanje  :  2018 prijava za PRVI KRUG  broj racuna  OGLAS za prvi krug nadmetanja       punomoc    ...
Kreirano 11 decembar 2018
27. Izveštaj sa 51. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno  usvojen sledeći   D N E V N I  R E D   - Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 50. sednice Opštinskog veća Opštine ...
Kreirano 26 jun 2018
28. „Tancuj, tancuj….“
(Vesti)
... Opštine Bački Petrovac Srđan Simić. U 20.00 časova je počeo drugi koncert u čijem nastavku je sledio revijalni deo i proglašenje rezultata i pobednika 48. festivala „Tancuj, tancuj…“. Prateći program ...
Kreirano 29 maj 2018
29. „Tancuj, tancuj….“
(Vesti)
... govorom obratili cenjeni gosti među kojima je bio i predsednik Opštine Bački Petrovac Srđan Simić. U 20.00 časova je održan drugi koncert u čijem nastavku je sledio revijalni deo i proglašenje rezultata ...
Kreirano 30 maj 2017
30. Saopštenja za javnost sa sednica Izborne komisije Opštine Bački Petrovac
(Izbori 2016)
...  12. - Dvanaesta sednica Izborne komisije Opštine Bački Petrovac je realizovana 12.04.2016. godine, sa početkom u 12,10 časova. Pošto je jednoglasno usvojen Zapisnik sa sednice održane 11.04.2016. godine, ...
Kreirano 17 mart 2016
31. Partnerska mesta
(Opština)
... Velika Morava. Upravo na ovim prostorima dolaskom braće Ćirila i Metodija, trideset godina kasnije je nastalo prvo slovensko pismo – glagolika. Zahvaljujući svome razvoju Nitra je bila proglašena za ...
Kreirano 23 jul 2007
32. Izveštaj sa 5. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
1. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o sprovedenom postupku prikupljanja ponuda javnim oglasom Komisije za davavanje u zakup, otuđenje i pribavljanje nepokretnosti u javnu svojinu Opštine Bački Petrovac., ...
Kreirano 05 septembar 2016
33. Izveštaj sa 98. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje. Članovi veća su prihvatili Odluku o davanju nepokretnosti u javnoj svojini u zakup Osnovne škole “Jozef Marčok Dragutin” iz Gložana .Nakon toga je jednoglasno ...
Kreirano 17 april 2016
34. Izveštaj sa 90. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... naknade članovima komisija i naknadu za socijalnu zaštitu iz budžeta za isplatu prevoza, ishrane i smeštaj osnovaca po posebnom rešenju, jednoglasno je odbijena  i žalba Savić Smilje iz Maglića kao neosnovana ...
Kreirano 30 decembar 2015
35. Izveštaj sa 57. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
Članovi veća su jednoglasno doneli odluku o pristupanju Opštine B. Petrovac realizaciji projekta Uspostavljanje sistema video nadzora na saobraćajnicama u opštine B. Petrovac,po sledećoj tačci dnevnog ...
Kreirano 15 decembar 2014
36. Izveštaj sa 38. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... su u pitanju, prva i druga tačka dnevnog reda jednoglasno su usvojeni program poslovanja JKP „Progres“ Bački Petrovac za 2014. godinu i program poslovanja JKP „Komunalac“ Maglić za 2014. godinu, te su ...
Kreirano 10 januar 2014
37. Izveštaj sa 30. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... Petrovac. U tom smislu Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je jednoglasno donelo Rešenje o formiranju radne grupe za izradu akcionog plana za sprovođenje Plana integriteta Opštine Bački Petrovac, kojim ...
Kreirano 02 septembar 2013
38. Izveštaj sa 30. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je jednoglasno donelo Rešenje o formiranju radne grupe za izradu akcionog plana za sprovođenje Plana integriteta Opštine Bački Petrovac, kojim Rešenjem su u radnu ...
Kreirano 31 jul 2013
39. Javni konkurs za realizaciju programa stručne prakse
(Javni pozivi i konkursi)
... je 10 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje u Bačkom Petrovcu i na sajtu opštine Bački Petrovac. Datum: 17.05.2013 Mesto: Bački Petrovac    ...
Kreirano 17 maj 2013
40. Izveštaj sa XII sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... je Zapisnik sa XI sednice jednoglasno usvojen uz određene sugestije g-dina Šarića, pristupilo se razmatranju tačaka dnevnog reda. Povodom prve tačke dnevnog reda uvodnu reč dao je g-din Marčok koji je ...
Kreirano 04 januar 2013
41. <span class="highlight">oglas</span> za javnu licitaciju u prvom krugu za davanje u zakup poljopr. zemljišta u državnoj svojini
(Javni pozivi i konkursi)
Oglas za javnu licitaciju u prvom krugu za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini  Predmet javnog nadmetanja 1.Raspisuje se Oglas za javnu licitaciju u prvom krugu za ...
Kreirano 05 novembar 2012
42. Izveštaj sa XLI sednice Skupštine opštine Bački Petrovac
(Sednica skupštine opštine)
... pristigli materijali (za 7 tačaka dnevnog reda).  Pošto je Opštinski štab za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac svojim Naređenjem br. 016-01/2012-18-2 vs, od 10.02.2012. godine a na osnovu proglašene ...
Kreirano 27 februar 2012
43. <span class="highlight">oglas</span> za javnu licitaciju u prvom krugu za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u drž. svojin
(Javni pozivi i konkursi)
Predmet javnog nadmetanja 1.Raspisuje se Oglas za javnu licitaciju u prvom krugu za davanje u  zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac u sledećim katastarskim opštinama... ...
Kreirano 13 oktobar 2011
44. Izveštaj sa LXXIX sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... jednoglasno utvrdilo predlog Odluke o promeni kulture na parc. br. 1916/2 u k.o. Bački Petrovac i isti predlog uputilo Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje. Povodom nacrta Odluke ...
Kreirano 18 jul 2011
45. Izveštaj sa LXXVIII sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... Bački Petrovac na period ne duži od šest meseci ponovo predloži Katarina Melegova Melihova. Predmetni predlog su jednoglasno usvojili članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac. Diskutujući o predlogu ...
Kreirano 29 jun 2011
46. Festival kulena i festival parka
(Manifestacije)
... – slovačka narodna muzika, KUD „Petrovska družina“ i KUD „Ljudovita Štura“ iz Iloka 17-19h – proglašenje pobednika u svim kategorijama (najbolji sveži i suvi kulen i najbolja domaća rakija) Od 21h ...
Kreirano 16 maj 2008
47. XXVII sednica Skupštine opštine Bački Petrovac
(Sednica skupštine opštine)
... uređenja naselja Maglić; Predloženi Plan je usvojen jednoglasno.       3.  Razmatranje predloga te donošenje Programa rada SO – e Bački Petrovac za 2007. godinu; V  ...
Kreirano 27 mart 2007
48. XXVI sednica Skupštine opštine Bački Petrovac
(Sednica skupštine opštine)
...  U okviru ove tačke predložene su dopune već ponuđenih zaključaka Saveta za međunacionalne odnose, te je zajedno sa pomenutim izmenama i dopunama predlog jednoglasno usvojen.            2. Izveštaj ...
Kreirano 27 februar 2007