Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Total:Pronađeno je 201 rezultata pretrage.

Pretraga za:

Strana 1 od 3

1. <span class="highlight">oglas</span> za davanje u zakup polj zemljišta drugi krug
(Javni pozivi i konkursi)
 Oglas za davanje u zakup polj zemljišta drugi krug        ...
Kreirano 08 april 2021
2. 24. sednica ( telefonska/elektronska) Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... je kontaktirao članove Veća koji su se izjašnjavali povodom jedne tačke dnevnog reda. D N E V N I   R E D Razmatranje predloga i donošenje Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za davanje u zakup i ...
Kreirano 07 april 2021
3. <span class="highlight">oglas</span> za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac
(Javni pozivi i konkursi)
Odluka - javni oglas I.krug          ...
Kreirano 03 mart 2021
4. Izveštaj sa 22. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... informisanja na teritoriji Opštine Bački Petrovac u 2021. godini; 7. Razmatranje predloga i donošenje Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje polјoprivrednog zemlјišta ...
Kreirano 03 mart 2021
5. <span class="highlight">oglas</span> ZA PRIBAVLjANјE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA PRIKUPLjANјEM PISMENIH PONUDA
(Javni pozivi i konkursi)
... dana 21.01.2021.godine, raspisuje O G L A S ZA PRIBAVLjANјE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA PRIKUPLjANјEM PISMENIH PONUDA   1. Raspisuje se Oglas za pribavlјanje u zakup poslovnih prostorija, prikuplјanjem ...
Kreirano 21 januar 2021
6. Izveštaj sa 13. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... i prosleđuje se Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje. Povodom 3. tačke dnevnog reda, jednoglasno je donet Zaklјučak, kojim se utvrđuje predlog Kadrovskog plana Opštinske uprave i ...
Kreirano 14 decembar 2020
7. Izveštaj sa 7. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... Opštine Bački Petrovac, bez primedbi jednoglasno usvojeni, prešlo se na razmatranje pojedinih tačaka dnevnog reda. Povodom 1. tačke dnevnog reda donet je Zaključak, kojim se prihvata Izveštaj o izvršenju ...
Kreirano 08 oktobar 2020
8. Izveštaj sa 3. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... godine bez primedbi jednoglasno usvojen, prešlo se na razmatranje pojedinih tačaka dnevnog reda. Povodom 1. tačke dnevnog reda, bez diskusije, donet je Zaključak kojim se utvrđuje predlog Rešenja o obrazovanju ...
Kreirano 21 septembar 2020
9. Izveštaj sa 115. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... razvoja za područje Opštine Bački Petrovac u 2020. godini; 5. Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje polјoprivrednog zemlјišta u državnoj ...
Kreirano 20 februar 2020
10. <span class="highlight">oglas</span> za javnu licitaciju za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Bački Petrovac
(Javni pozivi i konkursi)
Dokumenti:   Oglas drugi krug za objavu na koverat za licitaciju Prijava za drugi krug u 2020 godini primer za uplatu depozita i navesti broj javnog nadmetanja i katastarsku opštinu punomoć ...
Kreirano 18 februar 2020
11. Izveštaj sa 107. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... povodom Oglasa za davanje u zakup nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac, te donošenje Rešenja o davanju u zakup nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac; 4. Razmatranje predloga ...
Kreirano 30 januar 2020
12. <span class="highlight">oglas</span> za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u postupku javnog nadmetanja – licitacije
(Javni pozivi i konkursi)
... Raspisuje se Oglas za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u postupku javnog nadmetanja – licitacije, po tržišnim uslovima, i to sledećih nepokretnosti: Red. br.  ...
Kreirano 26 decembar 2019
13. Izveštaj sa 105. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno usvojen sledeći   D N E V N I  R E D   1. Razmatranje predloga i donošenje Odluke o raspisivanju Javnog ...
Kreirano 13 decembar 2019
14. <span class="highlight">oglas</span> za davanje u zakup nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac prikuplјanjem pismenih ponuda
(Javni pozivi i konkursi)
... u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac prikuplјanjem pismenih ponuda putem javnog oglašavanja, po tržišnim uslovima, i to: 1. Poslovni prostor – apoteka, u prizemlјu stambene zgrade u ul. Maršala Tita ...
Kreirano 26 novembar 2019
15. Izveštaj sa 99. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... i inspekcijske poslove Ondrej Bovdiš i pravobranilac Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci. Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno usvojen sledeći ...
Kreirano 12 novembar 2019
16. Izveštaj sa 97. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci. Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno usvojen sledeći izmenjen   D N E V N I  R E D   - Razmatranje ...
Kreirano 25 oktobar 2019
17. <span class="highlight">oglas</span> za davanje u zakup nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac prikuplјanjem pismenih ponuda
(Javni pozivi i konkursi)
... u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac prikuplјanjem pismenih ponuda putem javnog oglašavanja, po tržišnim uslovima, i to: 1. Poslovni prostor – apoteka, u prizemlјu stambene zgrade u ul. Maršala Tita ...
Kreirano 21 oktobar 2019
18. <span class="highlight">oglas</span> za davanje u zakup poslovno-kancelarijskog prostora u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac prikuplјanjem pismenih ponuda
(Konkursi)
... dana 23.09.2019. godine raspisuje O G L A S za davanje u zakup poslovno-kancelarijskog prostora u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac prikuplјanjem pismenih ponuda 1. Raspisuje se Oglas za davanje ...
Kreirano 24 septembar 2019
19. Izveštaj sa 96. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno usvojen sledeći izmenjen i dopunjen   D N E V N I R E D - Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa: a) 94. sednice ...
Kreirano 18 septembar 2019
20. Izveštaj sa 89. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... administraciju Anna Vrbovska i pravobranilac Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci. Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno usvojen sledeći   D ...
Kreirano 22 jul 2019
21. Izveštaj sa 85. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno usvojen sledeći D N E V N I  R E D - Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 84. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane ...
Kreirano 26 jun 2019
22. <span class="highlight">oglas</span> za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u postupku javnog nadmetanja – licitacije
(Javni pozivi i konkursi)
... Raspisuje se Oglas za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u postupku javnog nadmetanja – licitacije, po tržišnim uslovima, i to sledećih nepokretnosti: Red. br.  ...
Kreirano 25 jun 2019
23. Izveštaj sa 81. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... Anna Vrbovska i pravobranilac Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci. Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno usvojen sledeći izmenjen D N E V N I  ...
Kreirano 28 mart 2019
24. Izveštaj sa 77. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... administraciju Anna Vrbovska. Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno usvojen sledeći izmenjen   D N E V N I  R E D   - Razmatranje i usvajanje ...
Kreirano 04 mart 2019
25. Odluku o raspisivanju javnog <span class="highlight">oglas</span>a za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Bački Petrovac (6)
(Javni pozivi i konkursi)
Dokumeni za preuzimanje  :  2018 prijava za PRVI KRUG  broj racuna  OGLAS za prvi krug nadmetanja       punomoc    ...
Kreirano 11 decembar 2018
26. Izveštaj sa 70. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... Tarnoci.   Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno usvojen sledeći D N E V N I R E D Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 69. sednice Opštinskog ...
Kreirano 05 decembar 2018
27. <span class="highlight">oglas</span> za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u postupku javnog nadmetanja – licitacije
(Vesti)
... Petrovac u postupku javnog nadmetanja – licitacije   1. Raspisuje se Oglas za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u postupku javnog nadmetanja – licitacije, po tržišnim uslovima, ...
Kreirano 10 avgust 2018
28. Izveštaj sa 53. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... i opštinski pravobranilac Vladislav Tarnoci. Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno  usvojen sledeći   D N E V N I  R E D 1. a) Razmatranje Izveštaja ...
Kreirano 26 jun 2018
29. Izveštaj sa 49. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... poslove Ondrej Bovdiš i rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Anna Vrbovska. Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno usvojen ...
Kreirano 30 april 2018
30. Izveštaj sa 47. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno usvojen sledeći   D N E V N I  R E D   - Razmatranje i usvajanje zapisnika sa: a) 43. sednice Opštinskog ...
Kreirano 25 april 2018
31. <span class="highlight">oglas</span> za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u postupku javnog nadmetanja – licitacije
(Javni pozivi i konkursi)
... javnog nadmetanja – licitacije  1. Raspisuje se Oglas za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u postupku javnog nadmetanja – licitacije, po tržišnim uslovima, i to sledećih ...
Kreirano 27 mart 2018
32. Izveštaj sa 41. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
...  Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno  usvojen sledeći   D N E V N I  R E D Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 40. sednice Opštinskog veća ...
Kreirano 19 februar 2018
33. Izveštaj sa 37. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Vesti)
... Anna Vrbovska. Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno  usvojen sledeći   D N E V N I  R E D Razmatranje predloga i donošenje Odluke o raspisivanju ...
Kreirano 12 decembar 2017
34. Javni poziv za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica
(Javni pozivi i konkursi)
... i sl.) – lekarski nalaz, ne stariji od godinu dana; Za jednoroditelјsku porodicu prilaže se: potvrda o smrti bračnog druga; rešenje nadležnog suda o proglašenju nestalog lica za umrlo; izvod iz ...
Kreirano 08 decembar 2017
35. <span class="highlight">oglas</span> za javnu licitaciju za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac
(Javni pozivi i konkursi)
Raspisuje se oglas za javnu licitaciju u prvom krugu za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Bački Petrovac sledećim katastarskim opštinama: KO Maglić, KO ...
Kreirano 05 decembar 2017
36. Izveštaj sa 35. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... pozdravio, nakon čega je jednoglasno  usvojen sledeći   D N E V N I    R E D Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 34. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 12.10.2017. godine. ...
Kreirano 16 novembar 2017
37. Izveštaj sa 34. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... Bovdiš. Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio. Zatim je jednoglasno usvojen sledeći DNEVNI RED - Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 33. sednice Opštinskog veća Opštine Bački ...
Kreirano 01 novembar 2017
38. Izveštaj sa 33. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... Ondrej Bovdiš. Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio. Zatim je jednoglasno usvojen sledeći D N E V N I R E D - Razmatranje i usvajanje zapisnika sa: a) 31. sednice Opštinskog ...
Kreirano 09 oktobar 2017
39. <span class="highlight">oglas</span> za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u postupku javnog nadmetanja - licitacije
(Javni pozivi i konkursi)
... list Opštine Bački Petrovac“ br. 7/2017), dana 26.09.2017. godine, raspisuje Oglas za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u postupku javnog nadmetanja - licitacije   ...
Kreirano 30 septembar 2017
40. Izveštaj sa 31. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... poslove budžetiranja i trezora Ana Vrbovski, pravobranilac Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci. Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio. Zatim je jednoglasno  usvojen sledeći ...
Kreirano 25 septembar 2017
41. <span class="highlight">oglas</span> za za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u postupku javnog nadmetanja – licitacije
(Javni pozivi i konkursi)
Raspisuje se Oglas za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u postupku javnog nadmetanja – licitacije, po tržišnim uslovima, i to sledećih nepokretnosti:   Republika Srbija ...
Kreirano 28 jul 2017
42. <span class="highlight">oglas</span> za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u postupku javnog nadmetanja – licitacije
(Javni pozivi i konkursi)
Raspisuje se Oglas za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u postupku javnog nadmetanja – licitacije, po tržišnim uslovima, i to sledećih nepokretnosti: Dvosoban stan br. 11 ...
Kreirano 13 maj 2017
43. Izveštaj sa 21. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... i umetnosti, Članovi Opštinskog veća su jednoglasno usvojili zapisnik sa 20. sednice opštinskog veća a Izveštaj o radu Komisije za komasaciju k.o.Bački Petrovac nisu prihvatili iz razloga što isti nije ...
Kreirano 21 april 2017
44. <span class="highlight">oglas</span> za davanje u zakup poslovno-kancelarijskog prostora u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac prikupljanjem pismenih ponuda
(Javni pozivi i konkursi)
Raspisuje se Oglas za davanje u zakup poslovno-kancelarijskog prostora u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac, čiji je korisnik Slovačko Vojvođansko Pozorište, u postupku prikupljanja pismenih ponuda, ...
Kreirano 15 mart 2017
45. Izveštaj sa 19. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... veća jednoglasno usvojili zapisnik sa 18. sednice opštinskog veća su prihvatili i Izveštaj o radu Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac za period januar – decembar za 2016.godinu, Plan rada za ...
Kreirano 13 mart 2017
46. <span class="highlight">oglas</span> za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u postupku javnog nadmetanja – licitacije
(Javni pozivi i konkursi)
Raspisuje se Oglas za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u postupku javnog nadmetanja – licitacije, po tržišnim uslovima, i to sledećih nepokretnosti:   Opštinsko veće Opštine ...
Kreirano 10 februar 2017
47. <span class="highlight">oglas</span> za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine opštine
(Javni pozivi i konkursi)
OGLAS ZA OTUĐENјE NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE OPŠTINE BAČKI PETROVAC U POSTUPKU JAVNOG NADMETANјA-LICITACIJE  Raspisuje se Oglas za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine, u postupku javnog nadmetanja-licitacije, ...
Kreirano 25 novembar 2016
48. Službeni list br. 16 - 2016
(Službeni list Opštine Bački Petrovac)
Broj 16  14. oktobar 2016. SADRŽAJ I  OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC 176. - Odluka o raspisivanju  javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini ...
Kreirano 14 oktobar 2016
49. Službeni list br.13 - 2013
(Službeni list Opštine Bački Petrovac)
Broj 13, 25. novembar 2013 SADRŽAJ I OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC 202. - Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini ...
Kreirano 28 novembar 2013
50. Službeni list br.16 - 2012
(Službeni list Opštine Bački Petrovac)
Broj 16, 20. decembra 2012 SADRŽAJ I  OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC 234. - Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u ...
Kreirano 19 decembar 2012
51. Službeni list br.13 - 2012
(Službeni list Opštine Bački Petrovac)
... godine. II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC 203. -    Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac. III ...
Kreirano 08 novembar 2012
52. Službeni list br.9 - 2009
(Službeni list Opštine Bački Petrovac)
Broj: 9, 27. novembra  2009. god. S A D R Ž A J I   OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC 128. -    ODLUKA o raspisivanju javnog  oglasa za davanje u zakup poljoprivrednog  zemljišta u državnoj ...
Kreirano 30 novembar 2009
53. <span class="highlight">oglas</span> za davanje u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac prikuplјanjem pismenih ponuda
(Obaveštenja)
... 06.07.2018. godine raspisuje   O G L A S za davanje u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac prikuplјanjem pismenih ponuda   1. Raspisuje se Oglas za davanje u ...
Kreirano 06 jul 2018
54. Izveštaj sa 46. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... Veća koji su se izjašnjavali povodom jedne tačke dnevnog reda.   D N E V N I  R E D   1. Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje ...
Kreirano 12 april 2018
55. Izveštaj sa 43. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno usvojen sledeći    D N E V N I  R E D   - Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 42. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane ...
Kreirano 11 april 2018
56. Izveštaj sa 11. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... sa 11.sednice članovi Opštinskog veća su jednoglasno utvrdili predlog Odluke o pokretanju postupka likvidacije Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac i Odluke o izmeni ...
Kreirano 16 novembar 2016
57. Izveštaj sa 9. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... januar – septembar 2016.godine, 2. Imovinsko – pravni predmeti: a) Razmatranje Izveštaja o oceni ponuda po raspisanom javnom oglasu za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine opštine Bački Petrovac b) ...
Kreirano 24 oktobar 2016
58. Izveštaj sa 8. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, 3. Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj ...
Kreirano 24 oktobar 2016
59. Javni <span class="highlight">oglas</span> za davanje u zakup i na korišćenje polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac
(Javni pozivi i konkursi)
Raspisuje se oglas za javnu  licitaciju u prvom krugu za davanje u zakup i na korišćenje polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini u opštini Bački Petrovac u sledećim katastarskim opštinama:  KO ...
Kreirano 21 oktobar 2016
60. Izveštaj sa 7. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... što je usvojen zapisnik sa 6.sednice članovi Opštinskog veća  su jednoglasno usvojili Izveštaj o izvršenju Godišnjeg plana rada PU „Včielka“ Bački Petrovac za radnu 2015/2016 godinu i Godišnji plan rada ...
Kreirano 30 septembar 2016
61. <span class="highlight">oglas</span> za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac prikuplјanjem pismenih ponuda
(Javni pozivi i konkursi)
Raspisuje se Oglas za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine, prikuplјanjem pismenih ponuda, po tržišnim uslovima, i to sledećih nepokretnosti:    Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac-Komisija ...
Kreirano 13 septembar 2016
62. Izveštaj sa 5. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
1. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o sprovedenom postupku prikupljanja ponuda javnim oglasom Komisije za davavanje u zakup, otuđenje i pribavljanje nepokretnosti u javnu svojinu Opštine Bački Petrovac., ...
Kreirano 05 septembar 2016
63. <span class="highlight">oglas</span> za otuđenјe nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac prikupljanјem pismenih ponuda
(Javni pozivi i konkursi)
 Raspisuje se Oglas za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine, prikuplјanjem pismenih ponuda, po tržišnim uslovima, i to sledećih nepokretnosti: Republika Srbija Autonomna Pokrajina Vojvodina OPŠTINA ...
Kreirano 27 jul 2016
64. Izveštaj sa 101. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... Opštinskog veća ,usvojen je jednoglasno  i Zaključak Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. Zatim je data saglasnost na kontrolne ...
Kreirano 01 jun 2016
65. Izveštaj sa 98. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje. Članovi veća su prihvatili Odluku o davanju nepokretnosti u javnoj svojini u zakup Osnovne škole “Jozef Marčok Dragutin” iz Gložana .Nakon toga je jednoglasno ...
Kreirano 17 april 2016
66. Izveštaj sa 87. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... opštinskog veća su jednoglasno utvrdili novi predlog Rešenja o razrešenju predsednika Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemljišta u Opštini Bački Petrovac, te prosledili Skupštini Opštine Bački ...
Kreirano 25 novembar 2015
67. Izveštaj sa 86. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... učestvovanja Opštine Bački Petrovac u projektu „Srbija u ritmu Evrope“ Članovi opštinskog veća su jednoglasno usvojili Izveštaj o komasaciji u k.o. opštini Bački Petrovac i Informaciju o preuzetim obavezama ...
Kreirano 23 novembar 2015
68. Izveštaj sa 73. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... je u pitanju prva tačka dnevnog reda, predsednik opštine Bački Petrovac je kratko obrazložio predlog Odluke o izradi Plana generalne regulacije naselja Kulpin, nakon čega su članovi opštinskog veća jednoglasno ...
Kreirano 05 jun 2015
69. Izveštaj sa 71. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... – terapijske i socijalno – edukativne usluge 12. Razmatranje i donošenje rešenja tekuće budžetske rezerve 13. Pitanja i predlozi     Nakon što su jednoglasno usvojeni zapisnici sa 68 i 69 sednice ...
Kreirano 20 maj 2015
70. Izveštaj sa 60. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
Nakon usvajanja dnevnog reda Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac pristupilo se razmatranju tačaka dnevnog reda. Članovi veća su jednoglasno prihvatili predloga Programa poslovanja za 2015. godinu ...
Kreirano 06 januar 2015
71. <span class="highlight">oglas</span> za davanje u zakup poslovnih prostorija u javnoj svojini
(Javni pozivi i konkursi)
... pismenih ponuda   1. Raspisuje se Oglas za davanje u zakup poslovnih prostorija koje su u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac-korisnika Mesne zajednice Maglić, prikupljanjem pismenih ponuda. Poslovne ...
Kreirano 13 oktobar 2014
72. Izveštaj sa 52. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
Članovi veća su jednoglasno utvrdili predlog Odluke o drugom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac i predložili Skupštini Opštine da nakon razmatranja donese Odluku o drugom rebalaljnsu budžeta. Po ...
Kreirano 24 septembar 2014
73. <span class="highlight">oglas</span> za otuđenje neizgrađenog građevinskog zemljišta iz javne svojine, parcele u bloku ”Sejke
(Javni pozivi i konkursi)
O G L A S ZA OTUĐENJE NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA IZ JAVNE SVOJINE   OPŠTINE BAČKI PETROVAC PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA   1.Raspisuje se Oglas za otuđenje neizgrađenog građevinskog ...
Kreirano 25 jul 2014
74. <span class="highlight">oglas</span> za davanje u zakup poslovnih prostorija koje su u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac
(Javni pozivi i konkursi)
O G L A S ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA U JAVNOJ SVOJINI   OPŠTINE BAČKI PETROVAC, KORISNIKA MESNE ZAJEDNICE KULPIN, PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA    1. Raspisuje se Oglas ...
Kreirano 25 jul 2014
75. Izveštaj sa 48. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac pristupilo se razmatranju tačaka dnevnog reda.  Članovi veća su jednoglasno prihvatili Izveštaj o radu i aktivnostima Mesne zajednice Bački Petrovac u 2013. ...
Kreirano 04 jul 2014
76. Izveštaj sa 45. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... Petrovac pristupilo se razmatranju tačaka dnevnog reda.  Članovi veća su jednoglasno prihvatili Informacije o radu, pregled finansijskog poslovanja za 2013 godinu, plan prihoda i rashoda i program rada ...
Kreirano 06 jun 2014
77. Izveštaj sa 42. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... INVEST“ doo iz Novog Sada; 7. Razmatranje i utvrđivanje predloga Oglasa za davanje u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac; 8. Razmatranje i usvajanje Izveštaja ...
Kreirano 17 april 2014
78. Javni <span class="highlight">oglas</span> za odobravanje i korišćenje podsticajnih sredstava za obradivo poljopr. zemljište
(Javni pozivi i konkursi)
...    Tekst oglasa preuzmite ovde . Zahtev uz konkurs preuzmite ovde . Izjavu uz konkurs preuzmite ovde .  ...
Kreirano 08 april 2014
79. Izveštaj sa 39. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... 2013/2014 godine Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić, - Pitanja i predlozi. Nakon što je usvojen jednoglasno zapisnik sa 37.sednice Opštinskog veća pristupilo se razmatranju tačaka ...
Kreirano 29 januar 2014
80. Izveštaj sa 38. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... su u pitanju, prva i druga tačka dnevnog reda jednoglasno su usvojeni program poslovanja JKP „Progres“ Bački Petrovac za 2014. godinu i program poslovanja JKP „Komunalac“ Maglić za 2014. godinu, te su ...
Kreirano 10 januar 2014
81. Izveštaj sa 36. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... Petrovac, - Pitanja i predlozi. Zapisnici sa 29. 33. 34. i 35. sednice Opštinskog veća su jednoglasno usvojeni, te se pristupilo razmatranju tačaka dnevnog reda. Kada su u pitanju, ...
Kreirano 02 decembar 2013
82. Javni <span class="highlight">oglas</span> za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
(Javni pozivi i konkursi)
Odluku o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Baèki Petrovac preuzmite ovde  Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup ...
Kreirano 20 novembar 2013
83. Izveštaj sa 31. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... g.Šarića. Zapisnici sa 28. i 30. sednice Opštinskog veća su usvojeni jednoglasno nakon čega se pristupilo razmatranju tačaka dnevnog reda. Kada su u pitanju, prva i druga tačka dnevnog reda članovi opštinskog ...
Kreirano 02 septembar 2013
84. Izveštaj sa 26. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... razmatranju tačaka dnevnog reda. Kada je u pitanju, prva tačka dnevnog reda, članovi opštinskog veća su jednoglasno Odluku o usvajanju strategije upravljanja rizikom Opštine Bački Petrovac. Povodom druge,treće,četvrte ...
Kreirano 26 jun 2013
85. Izveštaj sa XV sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... zajednice Kulpin; 14. Pitanja i predlozi.  Zapisnici sa XIII I XIV sednice Opštinskog veća su jednoglasno usvojeni, te se pristupilo razmatranju tačaka dnevnog reda. Povodom prve ...
Kreirano 22 februar 2013
86. Izveštaj sa VIII sednice Skupštine opštine Bački Petrovac (01.02.2013. godine)
(Sednica skupštine opštine)
... uz navedenu izmenu redosleda tačaka.  Pre prelaska na dnevni red, bez primedbi i dopuna jednoglasno je usvojen zapisnik sa VII sednice SO-e, koja je održana 28.12.2012. godine.  Usledilo je razmatranje ...
Kreirano 06 februar 2013
87. Izveštaj sa XIV sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... plana za zapošljavanje u opštini Bački Petrovac za 2013. godinu, isti je jednoglasno usvojen te je upućen Skupštini opštine na razmatranje. Povodom 11. tačke dnevnog reda donet je Pravilnik o sufinansiranju ...
Kreirano 31 januar 2013
88. Ispravka izveštaja sa XI sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac objavljenog dana 14.12.
(Opštinsko veće)
... i međumesni prevoz putnika, 7. Razmatranje predloga i donošenje Odluke o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u drž. svojini u Opštini Bački Petrovac u drugom krugu, ...
Kreirano 31 decembar 2012
89. Izveštaj sa XI sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... autobuskih stajališta za gradski, prigradski i međumesni prevoz putnika, 7. Razmatranje predloga i donošenje Odluke o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u drž. ...
Kreirano 14 decembar 2012
90. Javni <span class="highlight">oglas</span> za odobravanje i korišćenje podsticajnih sredstava za obradivo poljoprivredno zemljiš
(Javni pozivi i konkursi)
Javni oglas za odobravanje i korišćenje podsticajnih sredstava za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup za 2012. godinu Sredstva podsticaja za izdavanje obradivog poljoprivrednog zemljišta ...
Kreirano 09 novembar 2012
91. <span class="highlight">oglas</span> za javnu licitaciju u prvom krugu za davanje u zakup poljopr. zemljišta u državnoj svojini
(Javni pozivi i konkursi)
Oglas za javnu licitaciju u prvom krugu za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini  Predmet javnog nadmetanja 1.Raspisuje se Oglas za javnu licitaciju u prvom krugu za ...
Kreirano 05 novembar 2012
92. Izveštaj sa VIII sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Bački Petrovac, 6. Razmatranje nacrta i donošenje Rešenja o određivanju autobuskih stajališta,  ...
Kreirano 29 oktobar 2012
93. Održana 95. sednica članova Opštinskog veća
(Opštinsko veće)
... Gložan i Maglić u korist Opštine Bački Petrovac. Radi se o zemljištima, na kojima bi trebalo da budu izgrađene industrijske zone u ova dva naseljena mesta. Oba predloga jednoglasno su usvojena. Većinom ...
Kreirano 07 februar 2012
94. <span class="highlight">oglas</span> za javnu licitaciju u prvom krugu za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u drž. svojin
(Javni pozivi i konkursi)
Predmet javnog nadmetanja 1.Raspisuje se Oglas za javnu licitaciju u prvom krugu za davanje u  zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac u sledećim katastarskim opštinama... ...
Kreirano 13 oktobar 2011
95. Izveštaj sa LXXIX sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... jednoglasno utvrdilo predlog Odluke o promeni kulture na parc. br. 1916/2 u k.o. Bački Petrovac i isti predlog uputilo Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje. Povodom nacrta Odluke ...
Kreirano 18 jul 2011
96. Izveštaj sa LXVI sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... prioritetne i važnije od aktivnosti u II. polugodištu. U tom smislu Opštinsko veće je jednoglasno donelo zaključak. Nakon toga Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je Skupštini Opštine Bački Petrovac ...
Kreirano 07 februar 2011
97. Izveštaj sa LXII sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... na teritoriji Opštine Bački Petrovac, 3. Razmatranje nacrta Odluke o osnivanju Fonda za razvoj poljoprivrede Opštine Bački Petrovac, 4. Razmatranje predloga Odluke o raspisivanju javnog oglasa za drugi ...
Kreirano 15 decembar 2010
98. 36. sednica Opštinskog Veća
(Opštinsko veće)
... o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poljoprivrednog  zemljišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac, 6. Predlog Rešenja o regresiranju autobuskih putnih karata učenika srednjih škola ...
Kreirano 26 januar 2010
99. <span class="highlight">oglas</span> za javnu licitaciju u prvom krugu za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta
(Konkursi)
Raspisuje se oglas za javnu licitaciju u prvom krugu za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac u sledećim katastarskim opštinama:... Preuzmite ovde ...
Kreirano 30 novembar 2009
100. 32. sednica Opštinskog veća
(Opštinsko veće)
U utorak 24. novembra sa početkom u 18,00 časova održana je 32. sednica Opštinskog veća. Članovi Opštinskog veća su jednoglasno usvojili sledeća akta: 1. Predlog Odluke o raspisivanju javnog oglasa ...
Kreirano 26 novembar 2009