Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Total:Pronađeno je 219 rezultata pretrage.

Pretraga za:

Strana 1 od 3

1. Izveštaj sa 25. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
...  Povodom 3. tačke dnevnog reda, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se usvaja Izveštaj o korišćenju sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu. Povodom ...
Kreirano 15 april 2021
2. 24. sednica ( telefonska/elektronska) Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... je kontaktirao članove Veća koji su se izjašnjavali povodom jedne tačke dnevnog reda. D N E V N I   R E D Razmatranje predloga i donošenje Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za davanje u zakup i ...
Kreirano 07 april 2021
3. <span class="highlight">oglas</span> za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac
(Javni pozivi i konkursi)
Odluka - javni oglas I.krug          ...
Kreirano 03 mart 2021
4. Izveštaj sa 22. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... informisanja na teritoriji Opštine Bački Petrovac u 2021. godini; 7. Razmatranje predloga i donošenje Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje polјoprivrednog zemlјišta ...
Kreirano 03 mart 2021
5. KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA UDRUŽENјIMA ZA REALIZACIJU PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA ZA OPŠTINU BAČKI PETROVAC ZA 2021. GODINU
(Javni pozivi i konkursi)
... sredstava udruženjima za realizaciju programa od javnog interesa za Opštinu Bački Petrovac (u dalјem tekstu: Predlog). Predlog će biti objavlјen na oglasnoj tabli i zvaničnoj internet stranici Opštine ...
Kreirano 05 februar 2021
6. <span class="highlight">oglas</span> ZA PRIBAVLjANјE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA PRIKUPLjANјEM PISMENIH PONUDA
(Javni pozivi i konkursi)
... dana 21.01.2021.godine, raspisuje O G L A S ZA PRIBAVLjANјE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA PRIKUPLjANјEM PISMENIH PONUDA   1. Raspisuje se Oglas za pribavlјanje u zakup poslovnih prostorija, prikuplјanjem ...
Kreirano 21 januar 2021
7. Izveštaj sa 16. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... i usvajanje. Povodom 3. tačke dnevnog reda, jednoglasno je donet Operativni plan odbrane od poplava za vode II reda Opštine Bački Petrovac u 2020. godini. Povodom 4. tačke dnevnog reda Opštinsko veće Opštine ...
Kreirano 06 januar 2021
8. Izveštaj sa 13. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... i prosleđuje se Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje. Povodom 3. tačke dnevnog reda, jednoglasno je donet Zaklјučak, kojim se utvrđuje predlog Kadrovskog plana Opštinske uprave i ...
Kreirano 14 decembar 2020
9. Izveštaj sa 10. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
...  Povodom 3. tačke dnevnog reda, nakon kratke diskusije, jednoglasno je podnet Predlog za dopunu dnevnog reda V sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac; Povodom 4. tačke dnevnog reda, nakon kratke diskusije ...
Kreirano 16 novembar 2020
10. Izveštaj sa 9. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... Evangelističke crkve u Magliću; 21. Pitanja i predlozi. Nakon što su Zapisnici sa 7. i 8. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, jednoglasno usvojeni, prešlo se na razmatranje pojedinih tačaka ...
Kreirano 10 novembar 2020
11. Izveštaj sa 3. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... godine bez primedbi jednoglasno usvojen, prešlo se na razmatranje pojedinih tačaka dnevnog reda. Povodom 1. tačke dnevnog reda, bez diskusije, donet je Zaključak kojim se utvrđuje predlog Rešenja o obrazovanju ...
Kreirano 21 septembar 2020
12. Izveštaj sa 115. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... razvoja za područje Opštine Bački Petrovac u 2020. godini; 5. Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje polјoprivrednog zemlјišta u državnoj ...
Kreirano 20 februar 2020
13. <span class="highlight">oglas</span> za javnu licitaciju za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Bački Petrovac
(Javni pozivi i konkursi)
Dokumenti:   Oglas drugi krug za objavu na koverat za licitaciju Prijava za drugi krug u 2020 godini primer za uplatu depozita i navesti broj javnog nadmetanja i katastarsku opštinu punomoć ...
Kreirano 18 februar 2020
14. KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA UDRUŽENJIMA ZA REALIZACIJU PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA ZA OPŠTINU BAČKI PETROVAC ZA 2020. GODINU
(Javni pozivi i konkursi)
... sredstava udruženjima za realizaciju programa od javnog interesa za Opštinu Bački Petrovac (u dalјem tekstu: Predlog). Predlog će biti objavlјen na oglasnoj tabli i zvaničnoj internet stranici Opštine ...
Kreirano 13 februar 2020
15. Izveštaj sa 106. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... povodom Oglasa za otuđenje pokretne stvari – vozila iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u postupku javnog nadmetanja – licitacije, te donošenje Rešenja o otuđenju pokretne stvari-vozila iz javne svojine ...
Kreirano 30 januar 2020
16. Izveštaj sa 105. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno usvojen sledeći   D N E V N I  R E D   1. Razmatranje predloga i donošenje Odluke o raspisivanju Javnog ...
Kreirano 13 decembar 2019
17. Izveštaj sa 100. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... stvari – vozila iz javne svojine Opštine Bački Petrovac, kojim se pokreće postupak otuđenja pokretnih stvari - vozila iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u postupku javnog oglašavanja, putem javnog ...
Kreirano 13 decembar 2019
18. <span class="highlight">oglas</span> za davanje u zakup nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac prikuplјanjem pismenih ponuda
(Javni pozivi i konkursi)
... u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac prikuplјanjem pismenih ponuda putem javnog oglašavanja, po tržišnim uslovima, i to: 1. Poslovni prostor – apoteka, u prizemlјu stambene zgrade u ul. Maršala Tita ...
Kreirano 26 novembar 2019
19. JAVNI POZIV za dodelu sredstava sportskim organizacijama za realizaciju posebnih programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Opštini Bački Petrovac u 2019. godini
(Javni pozivi i konkursi)
... I TRAJANјE JAVNOG POZIVA Ovaj Javni poziv će se objaviti na oglasnoj tabli i zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac dana 19.11.2019. godine i biće otvoren 8 dana od dana objavlјivanja, odnosno ...
Kreirano 19 novembar 2019
20. Izveštaj sa 97. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci. Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno usvojen sledeći izmenjen   D N E V N I  R E D   - Razmatranje ...
Kreirano 25 oktobar 2019
21. <span class="highlight">oglas</span> za davanje u zakup nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac prikuplјanjem pismenih ponuda
(Javni pozivi i konkursi)
... u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac prikuplјanjem pismenih ponuda putem javnog oglašavanja, po tržišnim uslovima, i to: 1. Poslovni prostor – apoteka, u prizemlјu stambene zgrade u ul. Maršala Tita ...
Kreirano 21 oktobar 2019
22. <span class="highlight">oglas</span> za davanje u zakup poslovno-kancelarijskog prostora u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac prikuplјanjem pismenih ponuda
(Konkursi)
... dana 23.09.2019. godine raspisuje O G L A S za davanje u zakup poslovno-kancelarijskog prostora u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac prikuplјanjem pismenih ponuda 1. Raspisuje se Oglas za davanje ...
Kreirano 24 septembar 2019
23. Izveštaj sa 96. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno usvojen sledeći izmenjen i dopunjen   D N E V N I R E D - Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa: a) 94. sednice ...
Kreirano 18 septembar 2019
24. Izveštaj sa 93. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... i rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Ondrej Bovdiš. Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno usvojen ...
Kreirano 03 septembar 2019
25. Izveštaj sa 90. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... administraciju Anna Vrbovska i pravobranilac Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci. Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno usvojen sledeći izmenjen ...
Kreirano 03 septembar 2019
26. Izveštaj sa 89. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... administraciju Anna Vrbovska i pravobranilac Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci. Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno usvojen sledeći   D ...
Kreirano 22 jul 2019
27. Izveštaj sa 85. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno usvojen sledeći D N E V N I  R E D - Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 84. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane ...
Kreirano 26 jun 2019
28. KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA UDRUŽENјIMA ZA REALIZACIJU PROGRAMA U OBLASTI KULTURE – MANIFESTACIJE OD JAVNOG INTERESA ZA OPŠTINU BAČKI PETROVAC ZA 2019. GODINU
(Javni pozivi i konkursi)
... (u dalјem tekstu: Predlog) i isti proslediti Opštinskom veću Opštine Bački Petrovac na razmatranje. Predlog će biti objavlјen na oglasnoj tabli i zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac, kao ...
Kreirano 14 jun 2019
29. Izveštaj sa 81. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... Anna Vrbovska i pravobranilac Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci. Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno usvojen sledeći izmenjen D N E V N I  ...
Kreirano 28 mart 2019
30. Izveštaj sa 77. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... administraciju Anna Vrbovska. Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno usvojen sledeći izmenjen   D N E V N I  R E D   - Razmatranje i usvajanje ...
Kreirano 04 mart 2019
31. Izveštaj sa 76. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac (2)
(Opštinsko veće)
... i poresku administraciju Anna Vrbovska i opštinski pravobranilac Vladislav Tarnoci. Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno usvojen sledeći D N E V ...
Kreirano 19 februar 2019
32. KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA UDRUŽENjIMA ZA REALIZACIJU PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA ZA OPŠTINU BAČKI PETROVAC ZA 2019. GODINU
(Javni pozivi i konkursi)
... realizaciju programa od javnog interesa za Opštinu Bački Petrovac (u dalјem tekstu: Predlog). Predlog će biti objavlјen na oglasnoj tabli i zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac, kao i na ...
Kreirano 13 februar 2019
33. Izveštaj sa 73. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno usvojen sledeći D N E V N I R E D - Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 72. sednice Opštinskog veća Opštine ...
Kreirano 28 decembar 2018
34. Izveštaj sa 72. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... i pravobranilac Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci.   Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno usvojen sledeći D n e v n i r e d - Razmatranje ...
Kreirano 21 decembar 2018
35. Izveštaj sa 71. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci. Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno usvojen sledeći   D N E V N I  R E D   Razmatranje i ...
Kreirano 21 decembar 2018
36. Odluku o raspisivanju javnog <span class="highlight">oglas</span>a za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Bački Petrovac (6)
(Javni pozivi i konkursi)
Dokumeni za preuzimanje  :  2018 prijava za PRVI KRUG  broj racuna  OGLAS za prvi krug nadmetanja       punomoc    ...
Kreirano 11 decembar 2018
37. Izveštaj sa 70. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... Tarnoci.   Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno usvojen sledeći D N E V N I R E D Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 69. sednice Opštinskog ...
Kreirano 05 decembar 2018
38. Izveštaj sa 69. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... i inspekcijske poslove Ondrej Bovdiš i rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Anna Vrbovska. Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno ...
Kreirano 29 novembar 2018
39. Izveštaj sa 68. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... i poresku administraciju Anna Vrbovska. Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno usvojen sledeći D N E V N I  R E D - Razmatranje i usvajanje zapisnika ...
Kreirano 01 novembar 2018
40. Izveštaj sa 66. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... Anna Vrbovska. Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno usvojen sledeći D N E V N I R E D - Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 65. sednice Opštinskog ...
Kreirano 01 novembar 2018
41. Izveštaj sa 65. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... za budžet, finansije i poresku administraciju Anna Vrbovska. Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno usvojen sledeći D N E V N I R E D - Razmatranje ...
Kreirano 11 oktobar 2018
42. Izveštaj sa 59. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... pravobranilac Vladislav Tarnoci. Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno usvojen sledeći D N E V N I R E D - Razmatranje i usvajanje zapisnika sa: ...
Kreirano 26 septembar 2018
43. JAVNI POZIV za dodelu sredstava sportskim organizacijama za realizaciju posebnih programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Opštini Bački Petrovac u 2018. godini
(Javni pozivi i konkursi)
... poziv će se objaviti na oglasnoj tabli i zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac dana 17.09.2018. godine i biće otvoren 15 dana od dana objavlјivanja, odnosno do 02.10.2018. godine. VI DODATNE ...
Kreirano 17 septembar 2018
44. Izveštaj sa 54. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... pravobranilac Vladislav Tarnoci. Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno usvojen sledeći   D N E V N I   R E D - Razmatranje i usvajanje zapisnika ...
Kreirano 20 jul 2018
45. Izveštaj sa 53. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... i opštinski pravobranilac Vladislav Tarnoci. Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno  usvojen sledeći   D N E V N I  R E D 1. a) Razmatranje Izveštaja ...
Kreirano 26 jun 2018
46. Izveštaj sa 50. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno  usvojen sledeći D N E V N I  R E D Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 49. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 26.04.2018. ...
Kreirano 15 maj 2018
47. Izveštaj sa 49. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... poslove Ondrej Bovdiš i rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Anna Vrbovska. Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno usvojen ...
Kreirano 30 april 2018
48. Izveštaj sa 47. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno usvojen sledeći   D N E V N I  R E D   - Razmatranje i usvajanje zapisnika sa: a) 43. sednice Opštinskog ...
Kreirano 25 april 2018
49. Izveštaj sa 41. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
...  Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno  usvojen sledeći   D N E V N I  R E D Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 40. sednice Opštinskog veća ...
Kreirano 19 februar 2018
50. JAVNI POZIV ZA DODELU SREDSTAVA UDRUŽENјIMA ZA REALIZACIJU PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA ZA OPŠTINU BAČKI PETROVAC
(Javni pozivi i konkursi)
... tekstu: Predlog). Predlog će biti objavlјen na oglasnoj tabli i zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac i učesnici Javnog poziva će imati pravo prigovora na Predlog u roku od 5 dana od dana ...
Kreirano 14 februar 2018
51. Izveštaj sa 40. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... Anna Vrbovska i pravobranilac opštine Vladislav Tarnoci. Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno  usvojen sledeći D N E V N I  R E D - Razmatranje ...
Kreirano 29 decembar 2017
52. Izveštaj sa 39. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Vesti)
... je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno  usvojen sledeći   D N E V N I  R E D Razmatranje i usvajanje zapisnika sa: a) 36. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane ...
Kreirano 20 decembar 2017
53. Izveštaj sa 37. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Vesti)
... Anna Vrbovska. Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno  usvojen sledeći   D N E V N I  R E D Razmatranje predloga i donošenje Odluke o raspisivanju ...
Kreirano 12 decembar 2017
54. <span class="highlight">oglas</span> za javnu licitaciju za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac
(Javni pozivi i konkursi)
Raspisuje se oglas za javnu licitaciju u prvom krugu za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Bački Petrovac sledećim katastarskim opštinama: KO Maglić, KO ...
Kreirano 05 decembar 2017
55. Izveštaj sa 35. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... pozdravio, nakon čega je jednoglasno  usvojen sledeći   D N E V N I    R E D Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 34. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 12.10.2017. godine. ...
Kreirano 16 novembar 2017
56. Izveštaj sa 34. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... Bovdiš. Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio. Zatim je jednoglasno usvojen sledeći DNEVNI RED - Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 33. sednice Opštinskog veća Opštine Bački ...
Kreirano 01 novembar 2017
57. Izveštaj sa 33. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... Ondrej Bovdiš. Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio. Zatim je jednoglasno usvojen sledeći D N E V N I R E D - Razmatranje i usvajanje zapisnika sa: a) 31. sednice Opštinskog ...
Kreirano 09 oktobar 2017
58. Izveštaj sa 31. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... poslove budžetiranja i trezora Ana Vrbovski, pravobranilac Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci. Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio. Zatim je jednoglasno  usvojen sledeći ...
Kreirano 25 septembar 2017
59. Izveštaj sa 22. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Vesti)
... jednoglasno je usvojen sledeći Dnevni red - Usvajanje Zapisnika sa 21. sednice Opštinskog veća 1. Razmatranje i prihvatanje Izveštaja o radu i aktivnostima organa, Finansijski izveštaj o poslovanju ...
Kreirano 31 maj 2017
60. Izveštaj sa 21. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... i umetnosti, Članovi Opštinskog veća su jednoglasno usvojili zapisnik sa 20. sednice opštinskog veća a Izveštaj o radu Komisije za komasaciju k.o.Bački Petrovac nisu prihvatili iz razloga što isti nije ...
Kreirano 21 april 2017
61. Izveštaj sa 20. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Vesti)
... veća jednoglasno usvojili zapisnik sa 19. sednice opštinskog veća doneto je Rešenje o korišćenju nepokretnosti i prihvaćeni su jednoglasno Izveštaj o vraćanju sredstava samodoprinosa građanima naselјenih ...
Kreirano 06 april 2017
62. <span class="highlight">oglas</span> za davanje u zakup poslovno-kancelarijskog prostora u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac prikupljanjem pismenih ponuda
(Javni pozivi i konkursi)
Raspisuje se Oglas za davanje u zakup poslovno-kancelarijskog prostora u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac, čiji je korisnik Slovačko Vojvođansko Pozorište, u postupku prikupljanja pismenih ponuda, ...
Kreirano 15 mart 2017
63. Izveštaj sa 19. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... veća jednoglasno usvojili zapisnik sa 18. sednice opštinskog veća su prihvatili i Izveštaj o radu Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac za period januar – decembar za 2016.godinu, Plan rada za ...
Kreirano 13 mart 2017
64. Izveštaj sa 18. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... Izveštaja o radu i sufinansiranju projekata u oblasti informisanja, u 2016. godini (rezime Izveštaja medijskih kuća sa predlogom Zaklјučka). Nakon što su članovi Opštinskog veća jednoglasno usvojili ...
Kreirano 23 februar 2017
65. Javni poziv za organizovanje sprovođenja javnih radova u 2017. godini u opštini Bački Petrovac
(Javni pozivi i konkursi)
... koji je opredeljen za datu meru. Odluka o odobravanju sprovođenja javnih radova Odluku o odobravanju sprovođenja javnih radova donosi Predsednik Opštine, koja se objavljuje na oglasnoj tabli Opštine ...
Kreirano 22 februar 2017
66. Službeni list br. 16 - 2016
(Službeni list Opštine Bački Petrovac)
Broj 16  14. oktobar 2016. SADRŽAJ I  OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC 176. - Odluka o raspisivanju  javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini ...
Kreirano 14 oktobar 2016
67. Konkursi AP Vojvodine u 2016. godini
(Konkursi)
... za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija za preradu voća, grožđa i povrća na teritoriji AP Vojvodine u 2016.god - Javni oglas za odobravanje i korišćenje podsticajnih sredstava za obradivo polјoprivredno ...
Kreirano 11 mart 2016
68. <span class="highlight">oglas</span> za davanje u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac prikuplјanjem pismenih ponuda
(Obaveštenja)
... 06.07.2018. godine raspisuje   O G L A S za davanje u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac prikuplјanjem pismenih ponuda   1. Raspisuje se Oglas za davanje u ...
Kreirano 06 jul 2018
69. Izveštaj sa 46. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... Veća koji su se izjašnjavali povodom jedne tačke dnevnog reda.   D N E V N I  R E D   1. Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje ...
Kreirano 12 april 2018
70. Izveštaj sa 43. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno usvojen sledeći    D N E V N I  R E D   - Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 42. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane ...
Kreirano 11 april 2018
71. Izveštaj sa 16. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... ), 11. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac 12. Pitanja i predlozi. Članovi Opštinskog veća su jednoglasno ...
Kreirano 01 februar 2017
72. Izveštaj sa 15. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... i 14.sednice članovi Opštinskog veća  su jednoglasno usvojili Izveštaj  o sprovedenom postupku javnog nadmetanja za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine opštine Bački Petrovac  i utvrdili predlog Rešenja ...
Kreirano 29 decembar 2016
73. Izveštaj sa 11. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... sa 11.sednice članovi Opštinskog veća su jednoglasno utvrdili predlog Odluke o pokretanju postupka likvidacije Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac i Odluke o izmeni ...
Kreirano 16 novembar 2016
74. <span class="highlight">oglas</span> o otuđenju putničkog vozila iz javne svojine Opštine Bački Petrovac, javnim nadmetanjem
(Javni pozivi i konkursi)
... objavlјuje Oglas o otuđenju putničkog vozila iz javne svojine Opštine Bački Petrovac, javnim nadmetanjem 1. Predmet , način otuđenja i početna cena Otuđuje se putničko vozilo iz javne svojine opštine ...
Kreirano 27 oktobar 2016
75. Izveštaj sa 9. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... januar – septembar 2016.godine, 2. Imovinsko – pravni predmeti: a) Razmatranje Izveštaja o oceni ponuda po raspisanom javnom oglasu za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine opštine Bački Petrovac b) ...
Kreirano 24 oktobar 2016
76. Izveštaj sa 8. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, 3. Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj ...
Kreirano 24 oktobar 2016
77. Javni <span class="highlight">oglas</span> za davanje u zakup i na korišćenje polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac
(Javni pozivi i konkursi)
Raspisuje se oglas za javnu  licitaciju u prvom krugu za davanje u zakup i na korišćenje polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini u opštini Bački Petrovac u sledećim katastarskim opštinama:  KO ...
Kreirano 21 oktobar 2016
78. Izveštaj sa 5. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
1. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o sprovedenom postupku prikupljanja ponuda javnim oglasom Komisije za davavanje u zakup, otuđenje i pribavljanje nepokretnosti u javnu svojinu Opštine Bački Petrovac., ...
Kreirano 05 septembar 2016
79. Javni poziv za dokazivanјe prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2017. godinu
(Javni pozivi i konkursi)
... br. 2.    Ovaj javni poziv objaviti u “Službenom listu Opštine Bački Petrovac“, internet stranici Optšine Bački Petrovac: www.backipetrovac.rs i oglasnim tablama mesnih kancelarija.                                                                                                         ...
Kreirano 30 avgust 2016
80. Izveštaj sa 4. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
1. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za period januar – jun 2016., 2. Razmatranje Izveštaja o javnom oglasu za postavljanje načelnika Opštinske uprave ...
Kreirano 01 avgust 2016
81. Izveštaj sa 2. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... za 2016.godinu u periodu od 01.01.2016.godine – 31.05.2016.godine i Skraćeni finansijski izveštaj od 01.01 – 31.05.2016.godine Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac te je jednoglasno donet zaključak ...
Kreirano 25 jul 2016
82. Konkurs za prijavu projekata/programa u oblasti zaštite i unapređivanja životne sredine
(Javni pozivi i konkursi)
... raspodele sredstava. Akt Predsednika opštine kojim se odobravaju sredstva za projekte/programe udruženja će biti objavlјen na sajtu opštine i na oglasnoj tabli u opštini. Ugovore sa korisnicima sredstava ...
Kreirano 21 jun 2016
83. Izveštaj sa 101. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... Opštinskog veća ,usvojen je jednoglasno  i Zaključak Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. Zatim je data saglasnost na kontrolne ...
Kreirano 01 jun 2016
84. Izveštaj sa 100. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... zgrade pozorišta Nakon što je usvojen zapisnik sa 99.sednice Opštinskog veća ,usvojen je jednoglasno i Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2016.godinu. Zatim je ...
Kreirano 23 maj 2016
85. Izveštaj sa 99. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... Opštinskog veća ,usvojen je jednoglasno i Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Bački Petrovac za 2016.godinu nakon čega je prosleđen Skupštini opštine Bački ...
Kreirano 19 maj 2016
86. Izveštaj sa 98. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje. Članovi veća su prihvatili Odluku o davanju nepokretnosti u javnoj svojini u zakup Osnovne škole “Jozef Marčok Dragutin” iz Gložana .Nakon toga je jednoglasno ...
Kreirano 17 april 2016
87. Izveštaj sa 96. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... , 14. Razmatranje i donošenje Rešenja o ukidanju Zaključka Inspektora za zaštitu životne sredine, 15. Razmatranje i donošenje Rešenja o tekućoj budžetskoj rezervi Nakon što su usvojeni zapisnici, jednoglasno ...
Kreirano 22 mart 2016
88. Izveštaj sa 95. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... Opštine Bački Petrovac, jednoglasno su usvojeni Izveštaj o radu za 2015.godinu, Finansijski izveštaja 01.01. – 31.12.2015. godine i Plan rada za 2016. godinu i predlog Finansijskog plana za 2016. godinu ...
Kreirano 14 mart 2016
89. Izveštaj sa 91. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... rešavanje sporova u predmetima zahteva za povraćaj mesnog samodoprinosa, jednoglasno je odobreno zaključivanje Ugovora o posluzi za korišćenje parcele broj 2016/887 k.o. Bački Petrovac Sportskom udruženju ...
Kreirano 09 februar 2016
90. Javni poziv za organizovanje sprovođenja Javnih radova u 2016. godini u Opštini Bački petrovac
(Javni pozivi i konkursi)
... sprovođenja javnih radova Odluku o odobravanju sprovođenja javnih radova donosi Predsednik Opštine, na predlog Komisije i Lokalnog saveta za zapošljavanje, koje se objavljuje na oglasnoj tabli nadležne ...
Kreirano 02 februar 2016
91. Izveštaj sa 89. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... su jednoglasno usvojili Izveštaj o stanju i izgrađenosti kanalizacije u MZ Bački Petrovac i MZ Kulpin, utvrdili predlog Odluke o usvajanju Programa poslovanja JKP “Komunalac” Maglić za 2016 godinu, utvrdili ...
Kreirano 28 decembar 2015
92. Izveštaj sa 86. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... učestvovanja Opštine Bački Petrovac u projektu „Srbija u ritmu Evrope“ Članovi opštinskog veća su jednoglasno usvojili Izveštaj o komasaciji u k.o. opštini Bački Petrovac i Informaciju o preuzetim obavezama ...
Kreirano 23 novembar 2015
93. Izveštaj sa 83. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Vesti)
... i donošenje rešenja o ukidanju rešenja o osnivanju prava službenosti na stvarima u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac i donošenje Zaključka Članovi opštinskog veća su jednoglasno usvojili Izveštaj ...
Kreirano 05 novembar 2015
94. Izveštaj sa 81. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... sednice Opštinskog veća, članovi jednoglasno nisu usvojili Izveštaj poslovanja za 2014.godinu i spiska stanara na dan 15.07.2015 Poslovnog i inovativnog centra Bački Petrovac i prosledili Skupštini opštine ...
Kreirano 05 septembar 2015
95. Izveštaj sa 72. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... su članovi opštinskog veća jednoglasno ovaj predlog prihvatili i uputili Skupštini opštine na dalje razmatranje i donošenje.Zatim je jednoglasno doneto Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve ...
Kreirano 28 maj 2015
96. Izveštaj sa 71. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... – terapijske i socijalno – edukativne usluge 12. Razmatranje i donošenje rešenja tekuće budžetske rezerve 13. Pitanja i predlozi     Nakon što su jednoglasno usvojeni zapisnici sa 68 i 69 sednice ...
Kreirano 20 maj 2015
97. Konkursi i javni <span class="highlight">oglas</span>i Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
(Javni pozivi i konkursi)
... a zaključno sa 30.09.2015.   • Javni oglas za odobravanje i korišćenje podsticajnih sredstava za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup za 2015. godinu  Otvoren do 15.05.2015  ...
Kreirano 21 april 2015
98. Javni <span class="highlight">oglas</span> za odobravanje i korišćenje podsticajnih sredstava za obradivo poljopr. zemljište
(Javni pozivi i konkursi)
...    Tekst oglasa preuzmite ovde . Zahtev uz konkurs preuzmite ovde . Izjavu uz konkurs preuzmite ovde .  ...
Kreirano 08 april 2014
99. Javni <span class="highlight">oglas</span> za odobravanje i korišćenje podsticajnih sredstava za obradivo poljoprivredno zemljiš
(Javni pozivi i konkursi)
Javni oglas za odobravanje i korišćenje podsticajnih sredstava za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup za 2012. godinu Sredstva podsticaja za izdavanje obradivog poljoprivrednog zemljišta ...
Kreirano 09 novembar 2012
100. Održana 95. sednica članova Opštinskog veća
(Opštinsko veće)
... Gložan i Maglić u korist Opštine Bački Petrovac. Radi se o zemljištima, na kojima bi trebalo da budu izgrađene industrijske zone u ova dva naseljena mesta. Oba predloga jednoglasno su usvojena. Većinom ...
Kreirano 07 februar 2012