Lista kategorija Pretraga Naviše
Kategorija: Kontrolne liste
Dokumenti: Strana 1 od 2
 
Dokumenti: 31
txt0 stanje objekti SEPTEMBAR 2021

DownloadKreirano
Veličina
Preuzeto
27-09-2021
32.31 KB
82
pdf1 VODIC za KL 08 Neopasan i inertan otpad HOT

DownloadKreirano
Veličina
Preuzeto
10-05-2019
151.4 KB
944
pdf2 KL 08 Neopasan i inertan otpad HOT

DownloadKreirano
Veličina
Preuzeto
10-05-2019
202.96 KB
647
doc3 VODIC_za_KL_VAZ_03-benzinske_stanice HOT

DownloadKreirano
Veličina
Preuzeto
20-03-2019
1.36 MB
697
doc4 VODIC_za_KL_VAZ_02-stacionarni-povremeno HOT

DownloadKreirano
Veličina
Preuzeto
20-03-2019
151 KB
654
doc5 VODIC_za_KL_VAZ_01-sagorevanje-povremeno HOT

DownloadKreirano
Veličina
Preuzeto
20-03-2019
166 KB
634
doc6 VODIC_za_KL_VAZ_01-sagorevanje-kontinualno HOT

DownloadKreirano
Veličina
Preuzeto
20-03-2019
162 KB
661
doc7 VODIC_za_KL_REG_01-dostava_podataka HOT

DownloadKreirano
Veličina
Preuzeto
20-03-2019
98.5 KB
616
doc8 VODIC_za_KL_OTP-P_02-neopasan_otpad HOT

DownloadKreirano
Veličina
Preuzeto
20-03-2019
108 KB
640
doc9 VODIC_za_KL_KOV_01-otpadne_vode-komunalne HOT

DownloadKreirano
Veličina
Preuzeto
20-03-2019
103.5 KB
628
doc10 VODIC_za_KL_BUK_01 HOT

DownloadKreirano
Veličina
Preuzeto
20-03-2019
106 KB
664
doc11 KL_ZEM_01 Zemljište HOT

DownloadKreirano
Veličina
Preuzeto
19-03-2019
434.5 KB
727
doc12 KL_VAZ_03 Vazduh benzinske stanica HOT

DownloadKreirano
Veličina
Preuzeto
19-03-2019
251 KB
726
doc13 KL_VAZ_02-Stacionarni-povremeno HOT

DownloadKreirano
Veličina
Preuzeto
19-03-2019
261 KB
696
doc14 KL_VAZ_01-Sagorevanje-povremeno HOT

DownloadKreirano
Veličina
Preuzeto
19-03-2019
264.5 KB
678
doc15 KL_VAZ_01-Sagorevanje-kontinualno HOT

DownloadKreirano
Veličina
Preuzeto
19-03-2019
266.5 KB
673
doc16 KL_TOV_01 Tehnološke i druge otpadne vode HOT

DownloadKreirano
Veličina
Preuzeto
19-03-2019
260.5 KB
658
xls17 KL_RIZ_02 Procena rizika postrojenja i aktivnosti koja ne podležu izdavanju integrisana dozvola HOT

DownloadKreirano
Veličina
Preuzeto
19-03-2019
132.5 KB
644
xls18 KL_RIZ_01 Procena rizika postrojenja i aktivnosti za koje se izdaje integrisana dozvola HOT

DownloadKreirano
Veličina
Preuzeto
19-03-2019
118.5 KB
680
xls19 KL_RIZ_01 Procena rizika operatera postrojenja za upravljanje otpadom HOT

DownloadKreirano
Veličina
Preuzeto
19-03-2019
173 KB
671

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика